5 oktober 2015

Gegevens van dertien miljoen Friezen op Allefriezen.nl

Van dertien miljoen Friezen zijn de geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens nu online beschikbaar. Het gaat hierbij om alle Friezen die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de zestiende eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. De gegevens zijn te vinden op de nieuwste versie van AlleFriezen, hét genealogisch platform van Friesland: www.allefriezen.nl. Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden, de Friese gemeentearchieven en het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland hebben gemeenschappelijk dit project uitgevoerd. 

Vanaf maandag 5 oktober worden stamboomonderzoekers vanaf de site van Tresoar direct doorgelinkt naar de nieuwe site AlleFriezen. Door de bundeling van genealogische informatie biedt allefriezen.nl de onderzoeker 6 miljoen records met informatie over zo’n 13 miljoen personen. De website presenteert zich hiermee als hét genealogisch platform van Fryslân. Tresoar is er samen met de deelnemende instellingen in geslaagd een duurzame beheersmogelijkheid voor de Friese historische persoonsinformatie te realiseren.
Van de aangesloten gemeenten zijn scans en metadata digitaal beschikbaar van alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811). Daarnaast wordt een groot aantal gegevens beschikbaar gesteld uit onder meer kerkregisters van voor 1811 (de Doop,- Trouw- Begraaf- en Lidmaatregisters), de notariële aktes, de rolboeken van de arrondissementsrechtbanken en de naamsaannemings¬registers.
In de nabije toekomst wil Tresoar zijn data beschikbaar stellen als zogenaamde open data. De gegevens van Tresoar zullen daarmee zonder technische of juridische beperkingen voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn om te gebruiken en te verspreiden zoals iemand maar wenst. Denk daarbij aan hergebruik van de data door wetenschap, onderwijs, de toeristische of creatieve industrie, of wie maar aan de slag met de data wil. Wanneer deze gegevens als datasets beschikbaar worden gesteld is nog niet bekend.

Het platform is de derde versie van Allefriezen.nl sinds het in 2007 werd opgericht. De beschikbare informatie wordt de komende jaren aangevuld met gegevens uit nog meer genealogische bronnen, zoals het bevolkingsregister. De ontsluiting daarvan zal in de komende jaren plaatsvinden via het vrijwilligersplatform VeleHanden. Een groot deel van de al ontsloten gegevens is in de afgelopen decennia door de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF) in samenwerking met Tresoar gerealiseerd.

Nieuw op AlleFriezen is de, door veel onderzoekers gewenste, naamthesaurus, waarmee automatisch op alle spellingsvariaten in zowel voor- als achternamen kan worden gezocht. De thesaurus is ontwikkeld door FAF-vrijwilliger Tjerk Tigchelaar op basis van een database die door voormalig Tresoar-medewerker Piet Nieuwland is samengesteld. Met één druk op de knop worden alle spellingsvarianten van een naam als Sietse/Sietze/Sytse/Sytze/Sijtse/Sijtze gepresenteerd.
De nieuwste versie van AlleFriezen beschikt over nog meer nieuwe zoekmogelijkheden zoals het zoeken met een tweede persoon en het ordenen van de zoekresultaten op voornaam, achternaam, rol, datum, plaats en bron.

Nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde data in Alle Friezen zijn:
• BS Huwelijken: periode 1923-1932 alle gemeentes
• BS Geboortes: periode 1903-1912 alle gemeentes
• BS Overlijdens: periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Harlingen, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Opsterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel
• Lidmaten: Barradeel
• Volkstelling: Harlingen
• Notarieel: St. Annaparochie II 1821-1829, Berlikum 1906-1912, Giekerk 1862-1901, Heerenveen II 1869-1875, Oosterwolde 1884-1891, Sneek III 1916-1925.


Bron:Tresoar

17 augustus 2015

Super bondige handleiding (historische) telefoonboeken zoeken


Razendsnel zoeken in de historische telefoonboeken 1901 -1950 die zijn opgenomen in Delpher (database Koninklijke Bibliotheek):

1. Ga naar www.delpher.nl
2. Klik op vergrootglas zonder zoekveld in te vullen (1 op onderstaande afbeelding).
3. Kies Boeken Basis (2 op onderstaande afbeelding)
4. Vink Museum voor Communicatie aan rechts in de opties (3 op onderstaande afbeelding)

Veel meer telefoonboeken, ook recente, uit binnen- en buitenland zijn opgenomen in de Archiefzoeker www.archiefzoeker.nl Gebruik zoekterm: telefoonboeken.


Eric Hennekam
17 augustus 201523 juli 2015

Old Maps App: 250.000 historische kaarten


Ben je net als ik een liefhebber van historische kaarten? 
Download dan de  Old Maps Online mobile app  (Android en Apple). 
Je hebt dan 250.000 kaarten uit de 15de - 20ste eeuw binnen handbereik.
Loop door een stad en je wilt weten hoe die er in vroeger uitzag?
YouTube korte handleiding: 

Old Maps Online Mobile App: A touch of history


Uiteraard kun je ook naar de Old Maps website gaan.

7 mei 2015

Zoeken in collecties Koninklijke Bibliotheek van België

[update 11 augustus 2015]


Zoeken in de rijke collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België doe je HIER
Bijvoorbeeld  krantenarchieven, familieberichten, iconografische documenten, e-books, handschriften, munten, penningen, brieven en geluid. 
Wil je alleen gedigitaliseerde collectie zien, vink dan Enkel gedigitaliseerde collecties aan onder de zoekbalken. Verder is het type collectie [document] te kiezen.

Na de resultaten verschijnt er een klein menu (links) waar je nog filters kunt instellen, zoals  bijvoorbeeld jaar en taal.

In de Archiefzoeker zijn veel meer online bronnen uit België te vinden.

[update 11 augustus 2015]

6 mei 2015

Google Tools voor de media: advanced search tip voor journalisten [video]
 +Google for Media (ja, ik gebruik veel Google Plus) hebben net een nieuwe video op YouTube over het gebruik van de  site: operator.  Deze operator gebruik ik zeer veel. 
En mocht u net als ik ook de zoekmachine Bing gebruiken, daar werkt het ook, zie afbeelding onder!

Afbeelding: Gebruik site: operator in Bing:TipVideo's die openbaar zijn gedeeld op het YouTube-kanaal van Google for Media.


Eric Hennekam

4 mei 2015

Was mijn familie fout/goed in de Tweede Wereldoorlog?

[Update 11 augustus 2015]

Een vraag die ik regelmatig krijg: "Was mijn overleden (groot-)vader en/of (groot-) moeder  fout in de Tweede Wereldoorlog? En  hoe kan ik daar meer informatie over
opvragen? "  

Met fout wordt dan meestal bedoeld of ze NSB-er waren, of de vijand hadden geholpen (bv verraad), of in dienst waren getreden bij de Duitse of Italiaanse krijgsmacht. Het is echter niet zo zwart/wit als hier beschreven. Laatst nog een onderzoek verricht voor een half-Duitse familie, waar grootouders aan moederszijde NSB-ers waren. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat ze mensen het leven hebben gered door ze uit handen van de Duitsers te houden.


Afbeelding: 10 mei 1945


Er zijn zeer veel bronnen (zie 5) waar je die gegevens kunt vinden, oa bij het Nationaal Archief en het NIOD
Handig hulpmiddel is de digitale Oorlogsgids met daarin de antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de Tweede Wereldoorlog.Een snelle methode om informatie te achterhalen is de volgende:

1. Vraag bij het CBG de persoonskaart op van de overleden (voor-)ouder waarover je meer WO2 informatie wilt uitzoeken. Dit is niet helemaal gratis. Ongeveer de prijs van een redelijke fles wijn (tarieven). Zelf vraag ik honderden persoonskaarten per jaar op voor allerlei soorten onderzoeken.De kaarten bevatten een schat aan informatie. Zo valt in vak 35 te lezen of iemand het Nederlanderschap kwijt is geraakt. Dat kan er op wijzen dat hij/zij in vreemde krijgsdienst is getreden. 


Afbeelding: voorbeeld persoonskaart (voorzijde)


2. Als je de kopie van de persoonskaart hebt ontvangen heb je het bewijs dat iemand is overleden.

3. Ga nu bij het Nationaal Archief vragen of er een dossier van de persoon in het Centraal  Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) zit. Dit vooronderzoek is gratis. Je moet daarvoor wel een account aanmaken bij het Nationaal Archief. (zie ook mijn korte handleiding) .
In het CABR archief zitten de gegevens van ruim 300.000 Nederlanders waar na de Tweede Wereldoorlog onderzoek is verricht om te kijken of ze fout waren geweest.

4. Als de persoon bekend is kun je het CABR dossier onder voorwaarden inzien door het digitaal of per brief aan te vragen. Daarbij doet u een kopie van de persoonskaart als bewijs van overlijden.

5. Veel meer Tweede Wereldoorlog bronnen zijn te vinden via de Archiefzoeker. Gebruik zoekterm Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld een database met Nederlanders die het Nederlanderschap is ontnomen, een database met overlijdensplaats als men in dienst was getreden in het Duitse leger, Duitse akten, fiatteringsrapporten van de Hoge Autoriteit. tribunaalverslagen in kranten   etc.Afbeelding: voorbeeld tribunaalverslag Nieuwsblad van Friesland, 30-7-1947


Eric Hennekam
4/5 mei 2015 
[update 11 augustus 2015]


1 februari 2015

Bewaar GeenStijl of elke andere website voor het nageslacht


Archiveren van een webpagina kan handig zijn. Bijvoorbeeld om terug te lezen wat er is geschreven, verdwenen, of (tussentijdse) gewijzigd.
Er zijn aardig wat instellingen in de wereld die dat  archiveren automatisch doen. De grootste is het Internet Archive met zijn WayBack MachineVolgens de spider van Google de belangrijkste site van het Internet. 
Het is nu mogelijk om zelf een website toe te voegen aan deze  Weg-is-niet-weg website.  Ze bewaren dan alleen de pagina die je hebt opgegeven (datum en tijd zie je verschijnen). 

Korte handleiding:

1. Ga naar de WayBack machine.

2. Volg nu de aanwijzingen op onderstaande afbeelding:
3. Je hoeft nu niets meer te doen. De website van vandaag (1-2-2015) van GeenStijl wordt bewaard. Op het scherm verschijnt eerst:
4. Klaar. Bovenaan de pagina het "schuifje" over de tijdlijn bewegen en je kunt het opegslagen website archief bekijken:

5. Digitaal archief raadplegen kan ook via de URL: https://web.archive.org/web/*/http://www.geenstijl.nlTip: Lijst webarchieven op het Internet Er zijn er meer dan de WayBack Machine.

Eric Hennekam
1 februari 2015


31 januari 2015

Openbaarheid bij overheid is geen momento mori

Zevendertig jaar werkt hij, naar eigen zeggen, met groot plezier bij de NRC: Wilfred Boom. Afgelopen donderdag kreeg ik samen met tien andere mensen een rondleiding van hem bij het Nationaal Archief. Dat is hij gaan doen na zijn pensioen. Zijn grote passie is foto's. Nieuwsfoto's. Hij kan er uren over vertellen. We hingen aan zijn lippen. Hij liet enkele pareltjes zien uit de bijzondere fotocollectie van het Nationaal Archief. Slechts 1% hiervan is gedigitaliseerd en te raadplegen via de beeldbank
Het beschrijven een foto kan soms wel een week duren. " We zien Willem van Hanegem een andere speler een bos bloemen geven. Maar wie is die andere speler? Waarom en wanneer krijgt hij bloemen?" Er moet wel een onderschrift bij. 
Tussendoor lardeerde hij zijn verhaal met eigen ervaringen bij de NRC en soms gepeperde uitspraken als "journalisten zijn lui" [lui is niet altijd negatief] of "met het bijsnijden gaat een foto je iets anders zeggen".  
Helaas moest hij na een uur stoppen met de rondleiding. Het was slechts een smaakvol tussendoortje bij het Archief Atelier symposium over Actieve Openbaarheid. Een dag lang praten hoe je de openbaarheid bij de overheid kunt verbeteren. Welke barrières zijn er? WOB, Archiefwet, Opendata en privacy. Zinvol en welbesteed deze bijeenkomst [fraaie Storify samenvatting]. En gezien de grote belangstelling gaat dit symposium hopelijk een vervolg krijgen in breder verband.  
Openbaarheid is geen doodgeboren kind, maar een springlevend kind, waarbij we de opvoeding constant moeten aanpassen in een tijd waarin we anders tegen zaken als privacy en transparantie aankijken. Dat eist een cultuurverandering bij ambtenaren en politici in een veranderende cultuur. Bijvoorbeeld geen angst meer voor fouten maken. Geen afrekencultuur.

"Kijkt u eens goed naar deze foto uit de 19de eeuw. Bedenk daarbij dat de sluitertijd meer dan 10 minuten was. Hoe kan een moeder met een kind op haar armen zo lang stil zitten, denkt u? De foto zou toch bewogen moeten zijn als je zo lang moet belichten?.......... Ja, het kind is overleden. Daarom kon het zo stil liggen. Als je geld had liet je een fotograaf komen voor een laatste afscheid van je kind". 
Zo'n foto werd een familiedocument ter herinnering: Momento mori. Heel gangbaar toen. Laten we openbaarheid van overheidsdocumenten ook heel normaal gaan vinden en niet eng.


6 januari 2015

Online documenten aanvragen bij het Nationaal Archief


Deze week werden er tienduizenden documenten openbaar bij het Nationaal Archief.
In de media heeft u daar al over kunnen lezen of horen bv bij BNR en EenVandaag.
Veel mensen denken dat je fysiek naar de studiezaal van Nationaal Archief in Den Haag moet gaan om de documenten in te zien. Het is ook mogelijk om tegen betaling de documenten online aan te vragen.
Hier een kleine handleiding:

1. Kijk op Lijst archiefstukken die per 1 januari 2015 open worden (PDF).

2. Stel je wilt uit het privéarchief van oud-minister Marga Klompé de documenten over het huwelijk van Prinses Irene met de katholieke Carlos Hugo van Bourbon-Parma in 1964 inzien:
Noteer het toegangsnummer (2.21.183.44) en inventarisnummer (88). Zie blauwe pijlen.


3. Ga naar de Nationaal Archief website GaHetNa en maak hier een gratis bezoekersaccount aan. Kies daarvoor rechtsboven de optie Inloggen
4. Blijf ingelogd staan en kies nu op de homepage de optie Collectie en daarna Archiefinventarissen.
Vul daarin het toegangsnummer en inventarisnummer (zie 2):


5. Klik onderin bij de beschrijving op het woord Archiefbestanddelen:6. Klik op 88 huwelijk prinses Irene, 1864 en daarna op  In Winkelwagen. U geeft dan het Nationaal Archief de opdracht een dossier te digitaliseren. De prijs daarvoor is pittig, zie hun toelichting, maar reiskosten zijn vaak ook niet mals.Bijvoorbeeld dit document uit het archief van Marga Klompé krijgt u  na enige tijd toegezonden:Eric Hennekam
6 januari 2015

30 november 2014

Zorg

Zo ben je hard aan het werk. Zo lig je op de operatietafel van een ziekenhuis. Het overkwam me vrijdag. 
Het begon om 8 uur uur bij het drukke inloopspreekuur van mijn alerte huisarts; 9 uur uur bij  de spoedzorg van het regionale ziekenhuis wat de huisarts had gevonden (plaats zoeken), en 's avonds om 19:30 uur op de operatietafel.  En dan ben je blij dat je in Nederland woont met die uitstekende zorg. Heb nu weer eens de andere kant meegemaakt tot een bijna twee uur durende operatie toe. 
Keihard werkende mensen in de Nederlandse zorg, die ondanks de twintig miljoen regeltjes van de overheid en veel te veel macht hebbende verzekeraars (macht van het geld) er zijn voor de patiënt. 
En ja, er gaat regelmatig wat mis. In het regionale ziekenhuis in Utrecht waar ik lag verrichten ze per jaar honderdduizenden medische handelingen. En dat doen zorgverleners, zoals verpleging en artsen. Maar ook de andere medewerkers er om heen ter ondersteuning zijn erg belangrijk. Dan kan er wel eens wat goed fout gaan en rotte appelen bij zitten. Bij mij gingen er vrijdag ook een paar dingen niet helemaal goed. Zijn net mensen. Denk dat wij meer fouten maken. Maar ik kom voor ze op, zoals ik dat al meer dan dertig jaar doe. Voel me nu weer goed door deze mensen. Twee weken rustig aan doen, tenzij de naweeën van de volledige narcose me in de macht krijgt. Zorgverleners bedankt! Zorgverleners blijf alles wat je  fout ziet gaan of zelf fout doet melden bij de leiding. Leiding denk vooral aan de patiënten en je medewerkers. Luister naar ze. Haal rotte appelen weg. Van fouten maken kun je  meer leren  dan van complimenten én beter worden. Corrigeer elkaar. Wees transparant, ook in je communicatie. De patiënt is het belangrijkst. Samen maken we de zorg nog beter. 
Met mij gaat het goed, het had veel erger kunnen zijn.


Eric Hennekam

28 oktober 2014

Lijst Nederlandse krantenarchieven op Internet

[Last update 9 oktober 2015]

In de archiefzoeker is zoeken op krantentitels (ook buitenland) mogelijk.
 1. Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.
 2. Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.
 3. Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad.
 4. Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Heel veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.
 5. Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname, Nederlands-Indië, Zuidelijke Nederlanden en van de Nederlandse gemeenschap in de Verenigde Staten. Van Telegraaf tot ..... Vul zelf maar in.  
 6. Digibron: kenniscentrum Gereformeerde Gezindte en hun kranten. Op zondag offline. Titels oa Reformatorisch Dagblad, Gereformeerd Weekblad, De Klok en de Goudse Kerkbode.
 7. Digitaal Krantenarchief Blaricum, Eemnes en Laren:  De Gooi en Eembode, De Bel en Nieuwe Bussumsche Courant.
 8. Documentatie Centrum Urk: krantencollectie Stichtting Urker Taol. Voorgangers Urkerland  
 9. Erfgoed Leiden en omstreken: Leidsche Courant, Leidsch Dagblad, Zuidhollands Dagblad, Dagblad voor Leiden en Omstreken is een greep uit de titels.
 10. Erfgoed Rijssen-Holten: Holtens Nieuwsblad, Het Anker en het Weekblad van Rijssen.
 11. Euregionaal Historische Centrum Sittard-Geleen: Katholieke Limburger, Mercuius, Sittardse Courant
 12. European Library: Portal. Krantenarchieven uit heel Europa.
 13. Gazettes Européenes:  gedigitaliseerde Franstalige Europese kranten uit de achttiende eeuw.  Beetje vreemde eend in deze bijt. De Gazette de LeydeCourrier d’Avignon en Gazette de Nice. 
 14. Geheugen van Enschede Zuid: losse kranten uit de stad.
 15. Geheugen van Zeist: Zeister Courant, Zeister Nieuwsblad, Zeister Post ea.
 16. Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel: Barneveldsche Courant, De (nieuwe) Hollevoet, De Nieuwe Lunterse Courant.
 17. Gemeentearchief Kampen: Titels oa Kamper Nieuwsblad, De Stentor en De Brug.
 18. Regionaal Archief Nijmegen: De Gelderlander en PGNC.
 19. Gemeentearchief Roermond: Maas- en Roerbode, Nieuwsblad van Roermond, Nieuwsblad van de Stad en Distrikt Roermond, De Volksvriend etc.
 20. Gemeentearchief Schiedam: bijvoorbeeld Schiedamsche Courant en de legendarische De Moker.
 21. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland  Zierikzeesche Nieuwsbode/Courant 
 22. Gemeentearchief Soest: Soester Courant
 23. Gemeentearchief Veenendaal: De Vallei.
 24. Gemeentearchief Venray: Venrayse Courant, Peel en Maas.
 25. Gemeentearchief Wageningen:  Wageningsche Courant
 26. Gemeentearchief Wassenaar: De Wassenaarsche Courant, Wassenaars Nieuwsblad ea
 27. Gemeentearchief Weert: Het Kanton Weert, het Stadsblad op de Keper en Het Land van Weert.
 28. Gooi en Vechtstreek Historisch: Hilversum eo Lastig te achterhalen welke kranten allemaal online staan, maar zeker de  Gooische Courant.
 29. GroeneGraf : krantenartikelen uit regio Eemland
 30. Het Illegale Parool: WOII edities Hat Parool.
 31. Het Utrechts Archief: Utrechts Nieuwsblad.
 32. Haags Gemeentearchief: Haagsche Courant.
 33. Historisch Archief Westland: T oa Courant voor Maassluis, het Westland en Rozenburg, Nieuwe Westlandsche Courant en De Westlander.
 34. Historisch Centrum Leeuwarden 't Kleine Krantsje
 35. Historische Kring Laren: Laarder Courant de Bel.
 36. Historische Vereniging Hardenberg: De Toren.
 37. Illegale Trouw. WOII edities Trouw.
 38. Krant van Toen: Werkt niet goed in Chrome browser. Kranten provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Titels oa Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Nieuwsblad van het Noorden.
 39. Krantenbank Zeeland: Kranten uit provincie Zeeland. Titels oa Provinciale Zeeuwse Courant, Goessche Courant, Maas- en Scheldebode, Middelburgsche Courant, Zierikzeesche Nieuwsbode. 
 40. Kroniek Enkhuizen: Kroniek van Enkhuizen.
 41. LexisNexis Academic NL : Lees elk krantenartikel van vandaag, gisteren, eergisteren enz.. Alleen toegankelijk met een KB-pas
 42. Noord-Hollands archief: kranten uit de provincie Noord-Holland, maar vooral Haarlem en omgeving. Zoals Haarlems Dagblad (verschillende edities), IJmuider Courant en Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout.
 43. PressDisplay: meer dan 2000 kranten, uit 20 landen 
 44. Regionaal Archief Alkmaar:  groot aantal titels uit Alkmaar en omgeving. oa Alkmaarsche Courant, Dagblad voor Noord-Holland, Heldersche Courant, De Rijper, Schager Courant etc. 
 45. Regionaal Archief Dordrecht: Christelijk Nieuwsblad en Dordrechtse Courant.
 46. Regionaal Archief Gorinchem oa Nieuwe Gorinchemse Courant, Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken en de Gorkumse Courant.
 47. Regionaal Archief Rivierenland oa.Tielsche Courant, Culemborgsche Courant, De Schijnwerper en Bommelsch Nieuwsblad.
 48. RHC Zuidoost Utrecht: Bunnik, Houten,  Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. De Amerongsche Courant, De Kaap. De Stichts(ch)e Courant,   etc
 49. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard: Woerden, Harmelen, Reeuwijk en omgeving. Woerdense Courant, IJsselbode, Nieuws van Harmelen, Nieuwe Reeuwijkse Courant etc. 
 50. Schiermonnikoog: Dorpsbode Schiermonnikoog.
 51. Sociaal Historisch Centrum Limburg: krantenknipsels uit oa Dagblad van Noord-Limburg, Limburgs Dagblad, Maas- en Roerbode en Limburger Koerier. 
 52. Stadsarchief Breda:  oa Baroniekrant, BN/De Stem bedrijfskrant, 
 53. Stadsarchief Deventer: Deventer Courant / De Koerier.
 54. Stadsarchief Rotterdam: Rotterdams Nieuwsblad.
 55. Streekarchief Hattem, Epe en Heerde: Lokaal Weekblad van Hattem en  De Homoet.
 56. Streekarchief Langstraat,  Heusden en Altena: De Echo van het Zuiden: nieuws- en advertentieblad voor Tilburg, Waalwijk, Kaatsheuvel en omstreken, Waalwijksche en Langstraatse Courant, Nieuwblad voor het Land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard.
 57. Streekarchief Midden-Holland  Goudsche en Schoonhovensche Courant 
 58. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe: plaatselijke kranten uit Harderwijk, Nunspeet en Elburg, maar Het Parool, de Telegraaf, Zwolsch Nieuws- en Advertentieblad en Trouw.
 59. Streekarchief Rijnlands Midden: Titels oa De Rijnbode, Trouw, de Vrije Pers, De Typhoon etc
 60. Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg: Nieuwe Brielsche Courant.
 61. Waterlandsarchief oa Provinciale Noordhollandsche Courant, Permerender Courant, De waterlander
 62. WestFries Archief: oa Noordhollandse Courant, Enkhuizer Courant, Hoornsche  Courant, Westfries Dagblad en Vrij Nederland.
 63. ZondagNieuws Midden-Limburg
 64. Zijper Museum: Zijper en Schager Courant.
Compleet? Nee. In de Archiefzoeker zijn er nog meer te vinden, maar meestal zijn dit losse collecties of alleen artikelen cq (familie-)advertenties uit kranten. Bijvoorbeeld de grote collectie familieadvertenties van het CBG, die ook op naam geïndexeerd zijn via WieWasWie. Toegang alleen tegen betaling. Verder staan zijn er edities van Nederlandse kranten te vinden op buitenlandse sites en natuurlijk op de sites van de kranten die nu worden uitgegeven. 

De oudst bekende Nederlandse krant (14 juni 1618) is de Courante uyt Italien, Duytslandt & C. Deze is te raadplegen bij de Kungeliga Bibliothek  in Zweden.

Europeana Newspapers is in 2014 van start gegaan met meer dan 3,5 miljoen krantenpagina's.  Deze pagina’s worden verrijkt met geografische en persoonsnamen wat  bijvoorbeeld voor genealogen deze historische kranten nog aantrekkelijker maakt als bron. Voor Nederland zijn het kranten uit Delpher (zie 4) van vóór 1900. Totaal 261 titels uit ons land. Overzicht titels uit alle landen: All newspaper titles.
  Wil je een goed overzicht van alle Internationale kranten digitalisactie projecten? Kijk dan op de site van de International Coalition on Newspapers


Link tips voor verder onderzoek:
Eric Hennekam, zoek- en archiefspecialist, gastdocent en professioneel genealoog.
9 oktober 2015 [update datum]

16 september 2014

Zoeken naar informatie met speciale tekens


Zoeken naar informatie met speciale tekens en symbolen die je zelf kunt tekenen:

1. Ga naar de website Shapecatcher

2.  Teken met je muis (linker muisknop ingedrukt houden) een symbool/teken (sorry, ben niet zo goed in tekenen) bv


3. Klik nu op knop Recognize.  Je krijgt nu een lijst resultaten, daarbij oa4. Klik eventueel nu op more info. Je krijgt dan oa meer informatie over het betreffende symbool, maar ook (en dat is handig) hoe je die boven water kunt halen met je toetsenbord binnen Windows en Linux.Kind kan de was doen.....alhoewel..of...


22 juli 2014

Lijst webarchieven in de wereld, want weg is meestal niet weg op het Internet

[update 9 oktober 2015]

De belangrijkste webarchieven op een rijtje. Dit n.a.v. Het Washington Post artikel: How Web archivists and other digital sleuths are unraveling the mystery of MH17. Ze zijn ook allemaal terug te vinden in de Archiefzoeker. Weg is (meestal) niet weg op het Internet.
Kennis delen doe ik graag. Maar noem wel de bron. 
Meer info? Neem kontact op: De Muppets vieren Pasen


 1.  Wayback Machine Internet Archive. De belangrijkste. Zie ook handleiding voor het oplsaan van eigen webpagina's: Bewaar GeenStijl of elke andere website voor het nageslacht
 2.  Een backup (gedeelte) van de onder 1 genoemde WayBack Machine is terug te vinden bij de New Library Archive of Alexandria (Egypte)
 3. Archiefweb.eu websites van Nederlandse gemeenten moeten conform Archiefwet worden gearchiveerd, Veel gemeenten doen dat via Archiefweb.Eu
 4. Time Travel een tool. Find Mementos in Internet Archive, Archive-It, British Library, archive.today, GitHub en nog veel meer.
 5. Icelandic Web Archive. Sites IJsland sinds 2004
 6. Web Archiving Project (WARP), Japan. 
 7. Archipol, websites politieke partij, politici etc in Nederland. Account op aanvraag.
 8. Cache functie van Google: klik op kleine pijltje achter de URL in de Google resultaten> In Cache
 9. Cache functie in BING: klik op kleine pijltje achter de URL in de Bing resultaten> Pagina in cache.
 10. Cache functie in Yahoo: klik op kleine pijltje achter de URL in de Yahoo resultaten> Cached
 11. Europese Unie: The Historical Archives pilots archiving of EU Institutions websites http://collections.internetmemory.org/haeu
 12. Archive-IT The leading web archiving service for collecting and accessing cultural heritage on the web
 13. Web@archive Oostenrijk 
 14. Web-Archive Deutscher Bundestag: Duitse Bondsdag vanaf 2005
 15. Portuguese Web Archive,  Portugal.
 16. UK Web Archive,  Verenigd Koninkrijk 
 17. UK Government Web Archive, Verenigd Koninkrijk
 18. Human Rights Webarchive  Columbia University vanaf 2008, uit alle landen van de wereld.
 19. Webarchiev, Tsjechië
 20. Netarkivet:  Denemarken 
 21. KB-webarchief Nederland. Te raadplegen in de studiezaal van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Ook de Nationale Bibliotheek van Duitsland [Deutschen Nationalbibliothek]  heeft een webarchief dat alleen in de studiezaal te raadplegen is.
 22. Het Utrechts Archief: websites provincie en stad Utrecht.
 23. Webarchief Groningen. Verzameling websites van Groningse organisaties, bedrijven en personen en over Groningse onderwerpen.
 24. Beeld en Geluid  webarchief voor Publieke Omroepen. Nog zeer beperkt. Pilot versie.
 25. Op de site Archive-It.  The leading web archiving servicefor collecting and accessingcultural heritage on the web
 26. EU institutions websites - Historical Archives of the European Union EU website
 27. Russian Govt Edits: welke veranderingen worden er aangebracht door Rusland in Wikipedia
 28. Politwoops , Nederland is hier mee begonnen: welke Twitter berichten worden weggehaald door politici. Andere landen hebben vergelijkbare sites, zijn veelal te vinden als je op Politwoops onderaan de optie Andere Landen kiest
 29. Cache Pages en View Caches Pages.  Kunnen handig tooltjes zijn. Naast Google, ook Coral, Yahoo, Bing, Gigablast, Website etc.
 30. New Zealand web archive, Nieuw Zeeland
 31. Pandora, webarchief Australië
 32. Human Rights Web Archive,  The Columbia University 
 33. Web Archiving Service, Vreemde eend van California Figital Library
 34. World Bank websites web archives
 35. Living Web Archives site over technieken die gebruikt worden bij webarchivering. Inclusief verwijzingen naar (nieuwe) online webarchieven.
 36. Library's of Congress Web Archives: selectie van sites uit heel de wereld.
 37. Nortwestern University Web Archives
 38. OverheidEdits    Twitter-bot waarschuwt al de Nederlandse overheid anoniem Wikipedia-artikelen wijzigt.
 39. Nationaal Archief van de Emiraten: komen binnenkort met een webarchief van de websites overheden. 
 40. ARC is the largest popular music collection in the world  Nu ook met Wayback archief functie
 41. De Nationale Bibliotheek van Frankrijk   is bezig met het archiveren van Franse websites. Deze database staat nog niet online, maar is al wel in meer dan 25 Franse bibliotheken te raadplegen. Het Nationaal Archief voor Audiovisuele archieven (INA) is bezige websites mbt Radio en TV aan hetarchiveren.
 42. Proni web archive: websites Noord-Ierland, zie toelichting
 43. Web Archive Singapore 
 44. Croatian Web Archive Kroatie 
 45. Slim zoeken......er is nog veel meer. Gebruik bijvoorbeeld woorden als webarchive, cache, webarchief, archive bot,  etc.   Verder is er betaalbare software om bijv. weggehaalde berichten, zoals tweets te achterhalen.
Zal lijst af en toe aanvullen. Zag de lijst al op verschillende plaatsen verschijnen zonder bronvermelding. Brrr.
Zie ook: 11 beste websites om personen te zoeken (incl genealogie)

Eric Hennekam

[update 9 oktober 2015]

9 juli 2014

Ga vreemd!

[update 12 febr 2015]
Goede zoekers op het Internet kiezen af en toe voor een andere partner om 'alternatieve' resultaten te krijgen.
De meeste mensen hebben een vaste relatie met zoekmachine Google.
En dat terwijl er ook Bing is. Voor afbeeldingen zoeken is Bing zeker zo goed als Google.
Verandering van spijs doet eten, zeker als je een liefhebber van Chinees of Russisch bent.
Bij Chinees kies ik Baidu  en bij Russisch  Yandex als zoekmachines.
Als ik niet wil dat ze me herkennen stap ik over op Ixquick of DuckDuckGo.
Blijft het hier bij?
Voor elk onderzoek heb ik wel een ander liefje.
Bij een Twitter search gebruik ik meestal Topsy en bij een literatuurserach Worldcat.
Die laatste is eigenlijk geen zoekmachine in de zin van Google. Maar wel lekker om te gebruiken.
Google Books is aardig, maar de OpenLibrary kan zeker zo interessant zijn.

Iets verdwenen van het Internet? Weg is meestal niet weg. Bijna iedereen duikt dan op de Waybackmachine van het Internet Archive. Ik laat dat een beetje afhangen van wat ik zoek. Voor bijvoorbeeld Finse informatie kies ik voor Kansalliskirjaston verkkoarkisto en voor Portugal voor Portuguese Web Archive. Het al eerder genoemde Baidu gebruik ik ook hiervoor. Vaak vertellen die andere partners je ook dingen buiten hun eigen (geografische) omgeving.

Moet er dus niet aan denken om trouw te blijven aan één zoekpartner, zoals Google.
In de Archiefzoeker kun je nog veel meer zoekmachines vinden. Bijvoorbeeld die waarmee je kunt zien welke journalisten van kippen houden, of welke sporters van drugs.

Bij college's, lezingen en workshops laat ik nog veel meer zien, want bij vreemd gaan spelen ook andere karaktereigenschappen mee, zoals empathisch vermogen, onafhankelijkheid, vasthoudendheid en openstaan van nieuwe impulsen.

Let op: Vreemd gaan is niet altijd succesvol

5 juli 2014

Fouten maken loont bij zoeken

In het voetbal maakt men gebruik van de fouten van de tegenstander.
Dat moet je bij zoeken op Internet ook doen.

Je zoekt naar informatie over premier Mark Rutte: 871.000 resultaten 
Nu gaan we de voornaam van de Nederlandse premier één letter verminken, Marc Rutte: 12.000 resultaten
Zelfs Maark Rutte gaf nog één resultaat: Elsevier en Mrk Rutte 4 resultaten
Laat zijn voornaam weg en maak van zijn achternaam Rutten: 462.000 resultaten.
En klik elke keer na de zoekopdracht  bij Google op de optie afbeeldingen.
Visueel krijg je dan te zien dat fouten maken loont.

Het leukste resultaat kreeg ik afgelopen week met "Gert Wilder" ipv "Geert Wilders".
En bij de Vlokskrant zuigen ze dingen uit hun duim vlgs een van de 650 resultaten.
Greekenland is ver weg van Brussel.
Probeer het zelf eens met Messi, Mesi, Messie, Massi en zelfs Massie.
De mooiste voorbeelden en resultaten bewaar ik voor de workshops. ;-)

Gelukkig is Google je soms te slim af:  Mrk RtteOntmoetingen, nr 71 (voorbereiding nieuwe workshop, Utrechtse Heuvelrug)

Archief
70. Zintuigen gebruiken