Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2007 weergeven

NOVA uitzending: Brief Balkenende geeft antwoord

Brief Premier Balkenende over maatregelen n.a.v. NOVA uitzending
Datum 31 mei 2007 kenmerk: 3039274

Onderstaande brief was gericht aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Antwoord van de minister-president n.a.v. vragen van het Tweede Kamerlid Griffith (VVD) over de informatiebeveiliging van vertrouwelijke stukken van het Kabinet der Koningin :


Bij de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei jongstleden heeft het lid van uw Kamer, mevrouw Griffith (VVD) mij om een reactie verzocht op de uit huisvuil gehaalde papierresten van het Kabinet der Koningin.Na de bekendmaking van deze vondsten heb ik eergisterenavond direct aangegeven dat het niet had mogen gebeuren dat bepaalde papierresten tussen het huisvuil zijn beland. De directeur van het Kabinet van de Koningin heeft mij inmiddels ook schriftelijk laten weten dat hij maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.Het Kabinet der Koningin heeft informatiebeveiligingsvoorschriften en beschikt over een gescheiden verwerk…

Presentatie van de rekening

De uitstekende NOVA uitzending van gisteren over de vuilnisbak van het Kabinet der Koningin vol archiefdocumenten moet nu echt eens een signaal gaan worden dat er iets goed mis is met beveiliging van de Nederlandse overheidsarchieven. Ik voelt me soms net een roepende in de woestijn. En de laatste tijd begin ik erg dorstig te worden. Het wachten is op de volgende publicatie. Makers Guido van Ophoven en Karl Ornstein van NOVA hebben een eerste aanzet gegeven. Ik hoop dat nog veel journalisten op dezelfde wijze hun prima voorbeeld zullen volgen, want de NOVA uitzending was integer en niet hijgerig.
Alhoewel dat misschien soms wel nodig is om door te dringen tot de politiek. Bekijk uitzending: NOVATV. Uiteraard geven we bij Het Archiefforum gratis ondersteuning aan journalisten, maar ook aan overheidsinstellingen die advies willen m.b.t. beveiliging en beheer.
Het bericht van Rekenkamer van vorige week dat de archieven van de Stad Utrecht nog steeds niet op orde zijn, geeft wel aan da…

Beroering om advertentie

In de Nederlandse archiefwereld is beroering ontstaan over de advertentie voor de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris. Lees Het Archiefforum
Uit de vacaturetekst zou je kunnen opmaken dat de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris geen archiefdiploma meer hoeft te hebben. Alhoewel -volgens de advertentie - het diploma archivistiek moet worden behaald na in diensttreding (kan wel 4 jaar duren of 10, want er staat niet bij wanneer). En dat is inderdaad een beetje vreemd, maar voor rijksarchivarissen (elke provincie heeft er één) niet uitzonderlijk. De rijksarchivarissen in enkele provincies hebben ook geen archiefdiploma, bijvoorbeeld Noord-Brabant, Utrecht en Drenthe.
Tijdens de algemene leden vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Archivarissen (KVAN) zullen er zeker vragen komen. Ben benieuwd of deze al jaren "slapende vereniging" deze keer wakker zal reageren.
Op Het Archiefforum wordt er momenteel een poll gehouden: Moet de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris een ar…

Kerkboeken Duitsland

Voor journalisten niet zo van belang, maar historici en genealogen zullen 1 juni een gat in de lucht springen. Dan gaat het nieuwe Internetportaal voor de Duitse Kerkboeken (periode 1580-1850) online. Heel veel Nederlanders hebben Duitse voorouders. Zoeken in de Duitse kerkboeken is bijzonder lastig en omslachtig momenteel.
De Duitsers zijn de grootste groep immigranten die ooit naar Nederland zijn gekomen. Hun invloed op onze samenleving zien we elke dag terug, bijvoorbeeld Vroom & Dreesman, C&A, Winkel van Sinkel, het glas bier op tafel en de Kerstboom.
Het nieuwe websiteadres om te weten waar dit allemaal vandaag komt wordt: www.kirchenbuchportal.de

Centraal Bureau voor Genealogie

Afgelopen week heb ik met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) afspraken gemaakt voor verdere samenwerking met Het Archiefforum. We gaan het werk en vooral de collectie van het CBG promoten. Niet alleen voor stamboomonderzoekers is er veel te halen bij het CBG. Ook andere archiefspitters, zoals journalisten, kunnen er terecht voor informatie. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de Persoonskaarten. Met deze PK's kun je een deel van de inzage beperkingen van de burgerlijke stand registers omzeilen. Overigens ben ik nog steeds van mening dat het CBG beter kan opgaan in het Nationaal Archief. Voor m.n. genealogen zou dat veel efficiënter zijn.
Nu zitten de genealogie studiezalen van beide instellingen 40 meter van elkaar.
Op Het Archiefforum zal ik voor journalisten de komende maanden enkele CBG collecties onder de loep nemen. Tips en trucs. Bijvoorbeeld het Algemeen Politieblad.

Dagboek Anatoly Chernyaev online

THE DIARY OF ANATOLY CHERNYAEV
Archive Publishes Second Installment of Former Top Soviet Adviser's Journal


Washington DC, May 25, 2007 - Today the National Security Archive publishes the second installment of the diary of one of the key behind-the-scenes figures of the Gorbachev era--Anatoly Sergeevich Chernyaev. This document is being published in English for the first time on the Archive's Web site.

The second installment covers the year 1986, when the author becomes Mikhail Gorbachev's foreign policy adviser. The beginning of the year is marked by radical personnel changes as Gorbachev moves old Brezhnevite elements away from the central party organs and replaces them with people who share his ideas for change.

The diary reflects the admiration Chernyaev felt for Gorbachev and the spectacular plans for change, both internally and in foreign policy, which he brought with him. Chernyaev initially compares Gorbachev to Lenin, but also notes how ideology was losing its weight i…

Kinder onderzoeksjournalistiek

Leerlingen van de Kees Boekeschool ('De Werkplaats') in Bilthoven gingen in het kader van onderwijsproject over gezondheidszorg alcohol shoppen bij vijf vestigingen van Albert Heijn in Utrecht. Zonder vertoon van een identiteisbewijs konden de 13- en 14-jarigen kinderen alcohol en tabak kopen bij vier van de vijf AH supermarkten. En dat is wettelijk verboden. Zo simpel is onderzoeksjournalistiek. Of noemen we dit kinderjournalistiek. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, noemde het "een ondernemende aktie van die scholieren".
De Werkplaats is altijd een aktieve school geweest. Niet voor niets koos prinses Juliana in 1945 deze school uit voor haar kinderen Beatrix en Irene. Het Archief van Kees Boeke (1884-1976) kunt u vinden bij het IISG.

Icoon Van Boven gaat vertrekken

(foto Maarten van Boven: Nationaal Archief)

Een icoon van de Nederlandse archiefwereld gaat per 1 januari 2008 vertrekken: Maarten van Boven, Algemeen Rijkarchief en directeur van het Nationaal Archief. Hij is dan 63 jaar en maakt gebruik van de FPU regeling. Helaas moet ik zeggen. Want Maarten van Boven is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse archiefwereld. Hij heeft deze -soms op onconventionele wijze - wakker gemaakt en op de kaart gezet. Heeft bakens verzet (soms tegen de stroom in) en zich geweldig ingezet om archieven onder de aandacht van de media te brengen. Journalistiek Nederland kon altijd terecht, zoals bijvoorbeeld NRC Next afgelopen vrijdag. Aan bezuinigingsoperaties van het Ministerie heeft hij sturing gegeven.
Onder hem werd het Nationaal Archief van een in zichzelf gekeerde instelling, een instelling die naar buiten ging treden. Ingeslapen ambtenaren gingen publiekvriendelijk werken. Landelijk staat hij ook aan de basis van de oprichting van de vele regionale…

19de eeuwse erotiek

Het erotische woordenboek Latijn-Frans uit 1885 is online gezet door uitgeverij Telkamp: Dictionnaire érotique Latin-Français. Totaal 236 pagina's wijze lessen op het gebied van de 19de eeuwse erotiek. Ter lering en vermaak zou ik daar als krant eens uit publiceren.

Geluk bij een ongeluk

Foto: Massachusetts institute of technology

Heeft die mevrouw die in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam werd aangevallen door mannetjesgorilla even geluk dat Bokito geen Bonobo-bo aap is. Bonobo-bo apen lossen ieder conflict op met seks.

Archief wegggooien? We kijken wel uit

Archief wegggooien? We kijken wel uit. Dit is geen tekst van mij. Het is kop boven een artikel van de Algemeen Rijksarchivaris, Maarten van Boven, in NRC Next vandaag.
Subtitel van dit opinie stuk: Rel Kamer-archief niet op feiten gebaseerd.
Ik kan nog wel even door gaan met de koppen en citaten uit/van dit artikel:
- Maak je niet druk, zegt directeur Nationaal archief, het is geen origineel materiaal.
- Ik ben niet bang dat unieke historische informatie dreigt te verdwijnen.
En de laatste uit de opinie van Van Boven:
- Onze overheidsarchieven worden met grote zorgvuldigheid en wettelijke waarborgen gewaardeerd en geselecteerd.

Goh, is de Algemeen Rijksarchivaris de ellende en rotzooi met de archieven van het Ministerie van Defensie vergeten? Misschien dat hij dan ook even kan bijpraten met de leden van de onderzoekscommissie Srebrenica over de staat van de Nederlandse militairen archieven.
Is de Algemeen Rijksarchivaris de discussie over de selectielijsten van de adoptiedossiers vergeten?
I…

Staatssteun voor kwaliteitsjournalistiek

Publicatie in Staatscourant16 mei 2007, 93, pag. 7
Steun voor onderzoek naar aard en toekomst kwaliteitsjournalistiek

Steun voor onderzoek naar aard en toekomst kwaliteitsjournalistiek
W..Oosterbaan (NRC) en H.Wansink (Volkskrant) krijgen ten hoogste 6750 Euro subsidie voor een onderzoek naar de aard en toekomst van de kwaliteitsjournalistiek.
Uiteindelijk moet dit onderzoek resulteren in een boek dat in 2008 moet gaan verschijnen.

De publicatie uit de Staatscourant kunt u ook op het Archiefforum downloaden.

Bewegend Geheugen

Ter voorbereiding op een cursus voor researchers naar audiovisueel materiaal heb ik in België het boek 'Bewegend Geheugen'gekocht van Daniël Biltereyst en Roel Vande Winkel.
Het is een gids uit 2004 als hulpmiddel naar audiovisuele bronnen in Vlaanderen.
Het Instituut Beeld en Geluid heeft ooit (1999) ook zo'n gids uitgegeven, samengesteld door José Kooijman met de titel Gids voor Historisch Beeld- en Geluidsmateriaal. Nadeel van dit soort papieren gidsen is de snelle veroudering van de inhoud. Maar alles beter dan niets.
Bladerend door deze gidsen krijg ik altijd een kriebelend gevoel. Er is nog zoveel prachtig materiaal in Nederland en Vlaanderen wat geen aandacht heeft gehad.
Ik zou er een eigen televisiezender mee kunnen vullen. Achter elkaar historische films, met vooraf een korte toelichting. 24 uur per dag. Heerlijk.

Vlaamse richtlijn undercoverjournalistiek

De Raad voor de Journalistiek van België heeft op verzoek van de Vlaamse Vereniging van Journalisten de criteria vastgelegd voor undercoverjournalistiek.
Samengevat:
1. De informatie die de journalist hoopt te verkrijgen, moet een grote maatschappelijke relevantie hebben;
2. De gebruikelijke methoden van informatiegaring zijn niet toereikend om aan die informatie te geraken;
3. De risico’s voor de journalist of voor anderen, die aan het undercoveroptreden verbonden zijn, staan in een aanvaardbare verhouding tot het verhoopte resultaat;
4. Van in het begin tot bij de openbaarmaking is er overleg met de redactionele verantwoordelijken.


Lees: richtlijn undercoverjournalistiek

Mooie woorden, nu de daden.

Persbericht van de Provincie Utrecht 14 mei 2007:

Nieuw provinciebestuur Utrecht kiest voor kwaliteitsgerichte aanpak


"De duurzaamheid en de kwaliteit van werken en leven in de provincie Utrecht vergroten die ook nog na 2011 resultaat laten zien: daarvoor kiezen de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA in het nieuwe Utrechtse provinciebestuur. Om dit te realiseren, investeren zij fors om een extra impuls te geven aan het landelijk gebied, de bereikbaarheid, de economie, wonen, de sociale samenhang van steden en dorpen en de jeugd(zorg).

Dit staat in het coalitieakkoord dat vandaag is gesloten tussen de fracties van het CDA, de VVD en de PvdA in Provinciale Staten van Utrecht. "

Even verder op in het persbericht:

"Sociale samenhang in steden en dorpen
De provincie ondersteunt initiatieven die een bovenlokale bijdrage leveren aan de sociale cohesie zoals op het gebied van sport en cultuur. Ook vindt zij het belangrijk dat de inwoners bewust zijn van hun lokale en regionale histori…

NRC Handsblad forum

Gisteren op de voorpagina van de NRC Handelsblad een artikeltje van redacteur Guus Valk over het protest tegen de voorgenomen vernietiging van het buitenlands archief van de Tweede Kamer. In het artikel komt ook Het Archiefforum even aan bod, als Internetforum voor archiefarchiefonderzoekers.
Toen ik de krant verder aan het lezen was, bemerkte ik dat NRC Handelsblad een eigen papieren forum heeft voor columnisten.
NRC columnist Afshin Ellian gaat in het verweer tegen een artikel van de columnist van Trouw en HP/De Tijd, J.A.A. van Doorn. En columnist Joost Zwagerman pakt NRC next columnist Jan Blokker aan en neemt in de slipstream columnist Marcel van Dam mee.
En zo vul je een krant.

OAIster: een parel!

Een site waar ik al jaren veel plezier aan beleef is OAIster van de Universiteit van Michigan. In OAIster kunt u zoeken in honderdduizenden digitale bronnen van ruim 750 "leveranciers" uit heel de wereld. Een groot van deze bronnen had u nooit kunnen vinden via Google. Gewoon omdat deze zoekmachine niet in databases kan kijken!
OAIster is een schitterde bron voor journalisten, redacties en archiefspitters met soms wel heel verrassende resultaten over vele onderwerpen. Niet aleen papier, maar ook beeld- en geluid.

Afgelopen weken krijg ik steeds meer email vragen van studenten journalistiek van de nieuwe universitaire opleiding in Amsterdam. Wordt daar geen archiefonderzoek gedoceert?

EDAH roots

Jacobus Johannes Ebben (1875-1961), Servaes Dames (1874-1958, Jan Nicolaas Aukes (1878-1968) en Johannes Bernardus Franciscus Hettema (1884-1960). Vier namen die u vermoedelijk niet zoveel zullen zeggen. Dat was n.l. bij mij het geval, totdat ik het artikel van Albert Hoekstra las in Gens Nostra van mei 2007: EDAH, zomaar vier letters?
De vier genoemde personen zijn Friese kruideniers die in Helmond (ze waren katholiek) in 1910 een gezamenlijke inkooporganisatie hebben opgezet. Zeven jaar later werd dat de NV EDAH. Negentig jaar later zal de naam EDAH verdwijnen uit ons straatbeeld en misschien alleen het EDAH museum te Helmond overblijven. In het artikel van Hoekstra kunt u een korte genealogie van de vier oprichters vinden.
De vader van J.J.Ebben was inlandse kramer van beroep, de vader van S.B.Dames, grofsmid, van J.N.Aukes, landbouwer en commissionair en van J.B.F.Hettema, handelaar in koloniale waren en grutterswaren, comestibles, tabak en sigaren.
Huidige eigenaar Laurus heeft…

IRAK: The Media War Plan

Afbeelding NSA: A January 2003 Pentagon White Paper recommended the creation of a "Rapid Reaction Media Team" for Iraq.

Persbericht wat zojuist binnen kwam via het National Security Archive in Washington:

Washington DC, May 8, 2007 - In January 2003 Defense Department planners recommended the creation of a "Rapid Reaction Media Team" to serve as a bridge between Iraq's formerly state-controlled news outlets and an "Iraqi Free Media" network, according to a White Paper and PowerPoint slides that were obtained through the Freedom of Information Act and are posted today on the Web by the National Security Archive.

The Pentagon team would portray a "new Iraq" offering hope of a prosperous and democratic future, which would serve as a model for the Middle East. American, British, and Iraqi media experts would be hand-picked to provide "approved USG information" for the Iraqi public, while an ensuing "strategic information campaign&quo…

Alert op data

Al meer dan 27 jaar verricht ik ook medisch genealogisch onderzoek. Ik doe dat in dienst/opdracht voor verschillende klinische genetische centra van enkele Academische Ziekenhuizen in Nederland. Zo ben ik nu betrokken bij een groot landelijke onderzoek naar erfelijke hartafwijkingen.(zoals plotselinge hartdood).
Zie ook website Cardiogenetica.nl van het AMC.
Bij dit soort onderzoeken moet je bijzonder alert zijn en kom je soms opmerkelijke zaken tegen. Daarnaast moet je de bronnen waarin namen, jaren en plaatsen zijn opgenomen diep "uitspitten" en niet tevreden zijn met de eerste resultaten.

Neem bijvoorbeeld dit huwelijk wat ik tegen kwam:
Op 27 april 1888 huwde te Westbroek (Provincie Utrecht), Bart Blaauwendraad, 34 jaar oud, geboren te Maarn, met Cornelia Lagerweij, 31 jaar, geboren te Werkhoven.
Bart is dus ca. 1854 geboren en Cornelia ca. 1857.

Op 23 april 1830 wordt volgens de burgerlijke stand register te Soest geboren: Wijntje Blaauwendraad. Haar ouders zijn..............…

Creatieve Vlaamse oplossing dossiers kindermishandeling

Schreef ik gisteren over het Tweede Kamer archief. In Vlaanderen hebben ze een creatieve oplossing voor het vernietigen van een grote hoeveelheid archieven.
Dit las ik vandaag in het Vlaamse tijdschrift Knack

Enkele maanden geleden leverden kinderpsychiater Peter Adriaenssens en zijn team van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bij kunstenaar Denmark in het Waalse Prouvy 2000 dossiers van kindermishandeling af. Kindertekeningen, notities van gesprekken met daders en slachtoffers, fragmenten uit het leven van vaders, moeders en mishandelde kinderen.........

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bestaat dit jaar twintig jaar. 'We bezitten 20.000 dossiers. Maar dossiers nemen plaats in, en plaats kost geld', aldus Adriaenssens. Vanaf 2005 begon het centrum met het digitaliseren van de documenten in het archief. Alles werd gescand en fotografisch op computer gezet. Maar het vele papier weggooien, kon Adriaenssens niet. 'Het gebeurt steeds vaker, maar nog lang niet vaak …

European Resistance Archive

Het European Resistance Archive (ERA) is vandaag van start gegaan. Inb de Europese project particperen momenteel de volgende landen: Duitsland, Franrkijk, Italië, Oostenrijk, Polen en Slovenië. Waarom Nederland en België niet particperen is mij onduidelijk.
Voor journalisten mogelijk een belangrijke nieuwe digitale bron.

De vele nationaliteiten van Sarkozy

Het is maar goed dat Wilders e.a. niet in het parlement van Frankrijk zit, want hij zou met de grond worden gelijk gemaakt als hij/zij in de Essemblee zou twijfelen aan de loyaliteit van de nieuwe Franse president met zijn dubbele paspoort. In Nederland beginnen we daar een non-discussie over.

Niclas Sarkozy: 50% Hongaar (vaderskant). Moeder 25% Grieks. Zijn vrouw uit Roemenië (van oorsprong uit Rusland en ook Belgische takken).Généalogie Nicolas Sarkozy

Il est à 50 % hongrois, pour être issu d’une vieille famille de ce pays, dont le patronyme avait initialement dénommé l’homme originaire du « Sarkoz », désignant une région marécageuse située entre les cours d’eau. Anoblie dès 1628 par l’empereur d’Autriche, elle porte un blason orné d’un loup, armé d’un cimeterre – image très représentative du contexte guerrier de l’époque. Au fil des siècles, elle ajoutera à son nom celui de son domaine de Nagy-Bocsa, pour devenir officiellement Sarkozy de Nagy-Bocsa (prononcer Chakeuzy de Nailly-Bot…

Tweede Kamer

Afgelopen zaterdag verscheen er in het NRC Handelsblad een artikel van Guus Valk met de titel: Geen slavenhandel meer op de parlementszolder.
Het arikel begint met: De Tweede Kamer gooit een groot deel van het zolderarchief weg. Is het oude rommel of niet.
Even verder lees ik: De Tweede Kamer gooit vrijwel het volledige buitenlandse archief weg. Het gaat om „twee- tot drieduizend strekkende meter” boeken, schat een woordvoerder van de Tweede Kamer. Handelingen uit parlementen, buitenlandse onderzoekscommissies, wetboeken vanaf de achttiende tot de twintigste eeuw. en ...„De boeken zijn bovendien vaak in slechte conditie”, zegt de Kamerwoordvoerder. „Het papier is lang niet perfect en de series zijn soms incompleet.”.

En dan komen bij mij de vragen:
1) Heeft de Tweede Kamer geen zorgplicht over zijn archieven c.q. bibliotheek?
2) Hoe is het mogelijk dat die stukken in zulk een slechte staat zijn? Ziet de rest van het Tweede Kamer archief er ook zo slecht uit?
3) Waarom zijn er niet eerder …

Spiegelbeeld

(Foto: Eric Hennekam, metro Parijs

VVD kamervragen n.a.v. Netwerk uitzending

De VVD gaat de Minister kamervragen stellen n.a.v. de Netwerk uitzending van 1 mei j.l.. Ze zijn geschokt door de actieve hulp die de KLM heeft geboden aan voortvluchtige Nazi's.
Vraag 2 zal archivarissen werk opleveren: Beschikt de Nederlandse regering over informatie betreffende het verzoek dat de Amerikaanse regering destijds aan Nederland en de KLM deed, betrof het een officieel danwel en informeel verzoek en hoe is daar destijds door Nederland op gereageerd?

Zie ook mijn weblog van 1 mei.

Netwerk onthult: KLM hielp nazi's vluchten

De actualiteitenrubriek Netwerk onthult vanavond op televisie na diepgravend archiefonderzoek dat de KLM na de Tweede Wereldoorlog nazi's hielp te vluchten naar Zuid-Amerika.
Op de site kunt u ook archiefdocumenten bekijken o.a. uit de collectie van het Nationaal archief van Zwitserland.
Een staaltje van uitstekend archiefonderzoek dat wij mij betreft kan worden ingezonden voor de VVOJ-prijs.

Bekijk uitzending 1 mei 2007: www.netwerk.tv

En nu maar hopen

Op Villamamedia lees ik: Het NPS-bestuur heeft vrijdag de hoofdredacteur van NOVA Carel Kuyl benoemd tot interim-directeur.
En nu maar hopen dat hij heeft leren telen?
Lees meer over: Carl Kuijl

Kijkcijfers NOVA/Den Haag Vandaag (excl. de herhaling 'snachts)
30 april: 585.000
28 april: 418.000
27 april: 324.000
26 april: 611.000
25 april: 443.000

De nood moet wel heel hoog zijn bij de NPS.

1 minuut

Mijn dochter werkt bij het universitaire ziekenhuis in Nijmegen. Afgelopen zondag had ze oproepdienst. Aan het eind van de ochtend kreeg ze een oproep om aan de slag. Een kind van ongeveer 4 jaar was van 3 hoog uit het raam gevallen of…………. geduwd en was met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig viel het letsel mee. De vader zit op het politiebureau voor verhoor.

Afgelopen donderdagavond gaf ik een CAR-training aan studenten Internationale Researchjournalistiek in Mechelen (B). Een van de opdrachten aan de studenten was:

Half jaren negentig gooide een man een kind van een flat in Schiedam.
1. Zoek beeldmateriaal in Nederlandse archieven.
2. Hoeveel jaar cel kreeg de man?

De Vlaamse studenten kregen van mij 1 minuut (ik ben soms ongeduldig) om het antwoord te vinden. Stel u bent journalist bij De Gelderlander en moet het antwoord vinden in 1 minuut. Kunt u dat?

U krijgt nog 1 minuut (2 is ook goed) om het antwoord te vinden op de volgende vraag die :

Reserve-luitenant ter zee A.H.K…