Doorgaan naar hoofdcontent

De geschiedenis van Nederland in archieven

Op de website van het Nationaal Archief (NA) kunt u de ruim 1300 inventarissen op archiefcollectie digitaal raadplegen. De inventarissen beschrijven wat u in deze archieven kunt vinden.

Het complete overzicht (tot 5 juni 2007) van de inventarissen die u kunt raadplegen krijgt u hieronder. Volgens mij is het nooit eerder voorgekomen dat u zo'n lijst kunt raadplegen in een weblog. Met dank aan het Nationaal Archief.
Voor journalisten is dit een eldorado aan bronnen. Doe u voordeel er mee. Dwaal met uw ogen over deze lijst en zie de geschiedenis van Nederland voorbij komen. En dit is nog niet éénderde van archieven die u kunt raadplegen.
Het 'jongste' archief opgenomen in deze lijst is van 2006. De lijst begint met enkele 'oudjes'.


Het nummer voor elke archieftitel is het toegangsnummer van het betreffende archief. Dit nummer heeft u ook nodig als u documenten uit het betreffende archief wilt raadplegen in de studiezaal van het NA:

1.01.01.01 Staten-Generaal, 1576-1588
1.01.01.02 Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk, en de Raad van State nevens hem, 1578-1581
1.01.01.03 Kamer der Beden van de Generaliteit: Tresorier-Generaal; Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit, 1576-1581
1.01.01.04 Gedeputeerden der Provinciën; College van de Nader-Geünieerde Provinciën, 1578-1581
1.01.01.05 Generale Landraad [1581-1582]; François, Hertog van Anjou en de Raad van State nevens hem [1582-1583], 1581-1583
1.01.01.06 Gemachtigden tot het Beleid der Financiën en Beden [1582]; Kamer der Beden [1582-1584], (1577) 1582-1584
1.01.01.08 Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan de Oostzijde der Maze, 1583
1.01.01.09 Raad van State, 1584-1586
1.01.01.10 Gouverneur-Generaal Graaf van Leycester en de Raad van State nevens hem, 1586-1588
1.01.01.11 Kamer van de Tresorie dezer Landen [1586]; Kamer van Financiën en Domeinen [1586]; Kamer van de Tresorie [1586-1588], 1586-1588
1.01.01.12 Audience van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye, 1535-1558
1.01.01.13 Spaans-Nederlandse Regering te Brussel, 1539-1576
1.01.03 Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Resoluties, 1576-1796
1.01.04 Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Bijlagen bij de resoluties, (1550) 1576-1796
1.01.05 Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Vervolg bijlagen bij de resoluties, 1577-1796
1.01.06 Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Brievenboeken, loketkast, secrete kast, (1431) 1576-1796
1.01.07 Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Vervolg loketkast, vervolg secrete kast, (1431) 1576-1796
1.01.08 Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Vervolg loketkast, vervolg secrete kast, tractaten en ratificaties 1700-1796, overgedragen archivalia, inventarissen en
1.01.45 Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden, 1607-1794
1.01.46 Admiraliteitscolleges, 1586-1795
1.01.47.19 Verzameling C.J. Wolterbeek, 1781-1853
1.01.47.28 Verzameling Hoog ter Aar, 1764-1768
1.01.47.29 Verzameling J.C. van de Hoop, 1524-1825
1.01.50 Stadhouderlijke Secretarie, 1600-1795
1.02.01 C. van Heemskerck [levensjaren 1646-1702]: Gezant te Wenen, te Brussel, te Madrid, te Altona, te Constantinopel en te Parijs, 1672-1701
1.02.02 G.H. Bruijnincx [levensjaren 1616-1691]: Gezant in het Duitse Rijk, 1660-1686
1.02.03 A. van der Meer [levensjaren 1659-1713]: Gezant te Savoye, te Keur-Palts en te Genua, 1690-1713
1.02.04 F. van Schonenberg [levensjaren 1653-1717]: Gezant in Spanje en Portugal, 1678-1716
1.02.05 Legatie bij de Duitse Keizer, 1699-1807
1.02.06 Legatie bij de Duitse Rijksdag, 1706-1794 (1800)
1.02.07 Legaties in Zweden, Pruisen, Polen en Saksen, 1674-1810
1.02.08 Legaties bij de Opperrijnse en Nederrijnse-Westfaalse Kreitsen en bij de Keurvorsten van Keulen, Mainz, Trier, de Palts, Beieren en Hessen-Kassel, (1700)
1.02.09 Legaties bij de Nedersaksische Kreits en Hanzesteden, (1794) 1795-1809
1.02.10 Legatie in Württemberg, (1796) 1797-1809
1.02.11 Legatie in Baden, (1794) 1807-1810
1.02.12 Legatie in Denemarken [1605-1810], 1658-1810
1.02.13 Legatie in Rusland, (1710) 1720-1810
1.02.14 Legatie in Frankrijk, 1747-1810
1.02.15 Legatie in Engeland, 1762-1780 (1781)
1.02.16 Legatie in Spanje, (1783) 1793-1802
1.02.18 "Legatie in Portugal, (1651) 1783-1804; Consulaat-Generaal te Lissabon, (1773) 1780-1809"
1.02.19 Consulaat-Generaal en Vice-Consulaten in Marokko, (1658) 1753-1810
1.02.20 Legatie in Turkije, 1668-1810 (1811)
1.02.21.01 Consulaat te Tunis, 1759-1813
1.02.22 Consulaat te Smyrna, (1611) 1685-1811 (1837)
1.03.01 Directie van de Levantse Handel en de Navigatie in de Middellandse Zee, (1614) 1625-1826 (1828)
1.03.02 Directies Equipering Oorlogsschepen, 1631-1657
1.04.01 Compagnieën op Oost-Indië ('voorcompagniën'), 1594-1603
1.04.02 Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1795
1.04.17 Hoge Regering te Batavia, 1602-1827
1.04.18.01 Weeskamer te Batavia, 1700-1791
1.04.18.02 Boekhouder-Generaal te Batavia, 1700-1801
1.04.18.03 Schepenbank te Batavia, 1685-1804
1.04.19 Voormalige Nederlandse bezittingen in Voor-Indië, 1703-1826
1.04.20 Nederlandse factorij te Canton, 1742-1826
1.04.21 Nederlandse factorij in Japan te Hirado en Deshima, 1609-1860
1.05.02 Raad der Koloniën, 1791-1795
1.05.03 Sociëteit van Suriname, 1682-1795
1.05.05 Sociëteit van Berbice, 1720-1795
1.05.06 Collectie Verspreide West-Indische Stukken, 1614-1875
1.05.08.01 Nederlandse West-Indische Bezittingen: Gouverneur-Generaal, (1814) 1828-1845 (1846)
1.05.08.02 Nederlandse West-Indische Bezittingen: Algemene Secretaris (Gouvernementssecretaris), 1830-1847
1.05.08.03 Nederlandse West-Indische Bezittingen: Hoge Raad, 1828-1832
1.05.10.01 Gouvernementssecretarie der Kolonie Suriname, (1684) 1722-1828
1.05.10.02 Inventaris van het archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie en voorgangers, in Suriname, 1669-1828
1.05.10.03 Kleine of Conferentieraad in Suriname, 1778-1810
1.05.10.04 "Raad van Justitie in Suriname [1669-1680], 1671; Hof van Civiele Justitie in Suriname [1689-1828], 1718-1828 (1835)"
1.05.10.05 College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname, 1740-1828
1.05.10.06 College van Opzichters der Gemene Weide in Suriname, 1773-1815
1.05.10.07 Administratie van Financiën in Suriname, 1751-1828
1.05.10.08 Het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874
1.05.10.09 Archiefstukken van diverse administraties in Suriname, 1780-1828
1.05.10.10 Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1775-1828
1.05.11.01 Gouverneur van Suriname, 1845-1869
1.05.11.02 Koloniale Raad van Suriname, 1832-1862
1.05.11.03 "Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname [1828-1832]; Gerechtshof in Suriname [1833-1849], 1828-1849"
1.05.11.04 "Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname [1828-1832]; Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname [1833-1863], 1828-1863"
1.05.11.05 Militair Gerechtshof in Suriname, 1839
1.05.11.06 Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) 1828-1845 (1855)
1.05.11.07 Controleur-Generaal van Financiën en andere comptabele ambtenaren in Suriname, (1780) 1828-1903 (1911)
1.05.11.08 Commissariaat voor de Militaire Zaken in Suriname, 1822-1862
1.05.11.09 Gemeentebestuur van Suriname, (1827) 1828-1832
1.05.11.10 "Drostambt van Nickerie; Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1846"
1.05.11.11 Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1810-1845
1.05.11.12 Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname, (1700) 1788-1828
1.05.11.13 Gemeentebestuur van Suriname: Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879)
1.05.11.14 Notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836)
1.05.11.15 Notariële archieven van Suriname, (1820) 1828-1845 (1860)
1.05.11.16 Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838
1.05.11.17 Particuliere West-Indische Bank in Suriname, 1829-1870
1.05.11.18 Nederlandse Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname, 1678-1909
1.05.11.19 Suriname: Allerlei, 1837-1855
1.05.12.01 Curaçao, Oude Archieven tot 1828, 1708-1828
1.05.12.02 Archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba, (1771) 1828-1845 (1914)
1.05.13.01 St. Eustatius, St. Maarten en Saba: Oude Archieven tot 1828, 1709-1851
1.05.14 Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea, 1658-1872
1.08.11 Nassause Domeinraad, 1581-1811
1.10.01 Familie Van Aerssen van Voshol, 1418-1910
1.10.02 Leo van Aitzema [levensjaren ca. 1580-1669], 1584-1669
1.10.03 "Gouverneur-Generaal mr. W.A. Alting [levensjaren 1724-1800]; N. Engelhard [levensjaren 1761-1831], 1596-1800"
1.10.04 Kapitein-ter-zee G. Arentsma van Idsinga, 1729-1756
1.10.05.01 Collectie H. Becker, 1689-1721
1.10.05.02 Collectie Cnoll, 1678-1709
1.10.05.03 Collectie Van Kal, 1760-1811
1.10.05.04 Collectie Van Polanen, 1792-1831
1.10.05.05 Collectie A. Valckenier, 1723-1752
1.10.06 "Mr. D.R.W. Bisdom [levensjaren 1740-1814]
1.10.07 W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804
1.10.10 "Familie Boreel, 1443-1931; Familie Pels, 1571-1862
1.10.100 Familie Moens, 1697-1887
1.10.102 Familie Van Nagel, (1651) 1755-1852
1.10.105 Familie Boreel: 1e vervolg, 1608-1797 - waarschijnlijk verouderd
1.10.106 Collectie L.J., baron van Eck, 1732-1765
1.10.107 Familie Boreel: 2e vervolg, 1620-1932
1.10.108 Familie Boreel: 3e vervolg, 1650-1942
1.10.11.02 Collectie Van Braam, 1727-1806
1.10.110 Overige Gezanten en Legatiearchieven: Diversen, 17e en 18e eeuw
1.10.111 Familie Boreel: 5e vervolg, 1900-1942
1.10.13 Collectie Brugmans, 1602-1870
1.10.16.01 Familie Calkoen, 1131-1953
1.10.19 A. van Citters [levensjaren 1633-1696], 1495-1697
1.10.23 Familie Couperus, 1443-1947
1.10.30 Collectie Geleynssen de Jongh, 1612-1648
1.10.31 Collectie Van Ghesel, 1603-1773
1.10.32 Verzameling Goens, 1619-1794
1.10.39 Collectie Van der Heim, 1609-1800
1.10.45 Collectie Van Hoop - Van Riebeeck, 1595-1780
1.10.46 Collectie Hope, 1602-1784
1.10.48 Collectie Hudde, 1608-1703
1.10.55 "C. Leviston; G.B. Bonmassari, (1639) 1704-1709"
1.10.57 Collectie Meerman van der Goes, 1755-1793
1.10.59 Collectie Nederburgh, 1431-1965
1.10.60 Collectie Nepveu, 1752-1777
1.10.61 W. van Assendelft [levensjaren 1693-1740], 1687-1741
1.10.65.01 Collectie Panthaleon van Eck, 1398-1746
1.10.67 Collectie Van Plettenberg, 1763-1785
1.10.69 Collectie Rademacher, 1598-1798
1.10.72.01 Collectie De Ruyter, 1633-1683
1.10.72.02 Collectie De Ruyter, Supplement, 1660-1731
1.10.75.01 Collectie Van Schinne, 1683-1855
1.10.76 Familiearchief Snouckaert van Schauburg, 1498-1986
1.10.77.01 Collectie Van Spaen, 1355-1794
1.10.78 Collectie Sweers, 1620-1702
1.10.79 Collectie Teding van Berkhout, 1633-1701
1.10.82 Collectie Vernet, 1755-1766
1.10.83 Collectie Van Vredenburgh, 1602-1779
1.10.86 Collectie Wttewaal van Staveren, 1754-1888
1.10.89 Familie Van Aerssen: Supplement, (1358) 1418-1783
1.10.98 Collectie Duvelaer van der Spiegel, 1775-1797
1.11.01.01 Collectie Aanwinsten van de voormalige Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 11e eeuw-1933
1.12.01 Collectie Resoluties van de Staten van Friesland, Gelderland, Groningen, Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland, 1532-1807
1.13.04 Prof. mr. J.E. Heeres, 1525-1896
2.01.08 Departement van Buitenlandse Zaken, 1796-1810
2.01.10.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie voor 1813 en het Nationaal Gerechtshof: Agentschap van Justitie
2.01.10.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie voor 1813 en het Nationaal Gerechtshof: Nationaal Gerechtshof, 1802-1811
2.01.10.03 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie voor 1813 en het Nationaal Gerechtshof: Nationaal Syndicaat, 1802-1805
2.01.10.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie voor 1813 en het Nationaal Gerechtshof: Ministerie van Justitie en Politie, 1802-1805
2.01.12 Departement van Binnenlandse Zaken, 1796-1813
2.01.13 Archieven betreffende Waterstaat, 1798-1813
2.01.14.01 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, 1795-1798
2.01.14.02 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Ministerie van Oorlog, 1798-1810 (1813)
2.01.14.03 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Eerste Commissaris voor de Franse Troepen in Soldij der Bataafse Republiek
2.01.14.04 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Commissaris-Liquidateur der Pretensiën van gepreste Schippers, (1793) 1800-1812
2.01.14.05 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Depot-Generaal van Oorlog, 1806-1811
2.01.14.06 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Commissaris van het verenigd Korps der Artillerie en Genie, 1808-1809
2.01.14.07 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Directeur der Landelijke Telegrafische Beseiningen, 1809-1810
2.01.14.08 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Oorlog en van enige zelfstandige organen van dat Ministerie, 1793-1813: Officieren van de Franse, Bataafse en Koninklijke Hollandse Armee, 1793-1813
2.01.15 Oorlog voor 1813, Stamboeken, 1795-1815
2.01.21 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Financiën, 1798-1813
2.01.27.01 Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800
2.01.27.02 Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
2.01.27.03 Ministerie van Koophandel en Koloniën en Ministerie van Marine en Koloniën, 1806-1810
2.01.27.04 Uit Engeland overgekomen stukken, 1791-1797
2.01.27.05 Hollandse Divisie bij het Ministerie van Marine en Koloniën te Parijs, 1810-1814
2.01.27.06 Comptabiliteit betreffende Oost-Indische bezittingen en koloniën, 1795-1813
2.01.27.07 Oost-Indische troepen, 1796-1807
2.01.28.01 West-Indisch Comité, 1795-1800
2.01.28.02 Raad der Amerikaanse Bezittingen, 1795-1806
2.01.28.03 Ministerie van Koophandel en Koloniën: West-Indië, 1806-1807
2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813
2.01.40.02 Plaatsingslijst van de collectie Gedrukte Staatsstukken, 1792-1819
2.02.01 Archieven van de Algemeene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings met de daarbij gedeponeerde archieven, 1813-1840
2.02.05.02 "Raad van Ministers, 1823-1977; Commissies en Onderraden van de Raad van Ministers, 1936-1973
2.02.06 Inventaris van het archief van de Raad van State: 1814-1914
2.02.09.06 Algemene Rekenkamer 1814-1919: Domeinen
2.02.13 Staten-Generaal, 1814-1815 en Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1815-1945
2.02.14 Kabinet der Koningin, (1814) 1898-1945 (1988)
2.02.15 Algemene Rekenkamer, 1944-1981
2.02.17 Buitengewone Algemene Rekenkamer, 1940-1952
2.02.19 Restant-Archief van de Algemene Rekenkamer (1804) 1815-1991: Supplement 1995
2.02.20 Kabinet der Koningin, 1946-1975 (1985)
2.02.20.02 Geheim Archief van het Kabinet der Koningin, (1868) 1946-1975 (1978)
2.02.21.02 Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1814-1940
2.02.22 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1815-1945
2.02.23.01 Raad van State: Afdeling Rechtspraak: Kamer I, 1976-1994
2.02.23.02 Raad van State: Afdeling Rechtspraak: kamer II, 1976-1987
2.02.23.03 Raad van State: Afdeling Rechtspraak: kamer III, periode 1976-1981
2.02.23.04 Raad van State: Afdeling Rechtspraak: kamer III, periode 1982-1996 (1999)
2.02.23.05 Raad van State: Afdeling Rechtspraak: Jurisprudentieregisters
2.02.25 Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1945-1985
2.02.26 Parlementaire Enquêtecommissie Rijn-Schelde-Verolme (RSV), (1965) 1983-1987 (1989)
2.02.27 Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, 1947-1956 (1981)
2.02.28 Tweede Kamer der Staten-Generaal, (1849) 1945-1980 (1994)
2.02.29 Raad van State: Afdeling Wetgeving, 1914-1990
2.02.30 Kabinet der Koningin: Verbaalarchief, 1976-1988
2.03.01 Algemene Oorlogvoering en Kabinet Minister-President
2.03.02 Regeringsdienst Oog en Oor, 1945-1946
2.03.06 AZ, 1937-1945
2.03.07 AZ, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, (1972) 1976-1992
2.04.07 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Waterstaat, 1814-1877
2.04.13 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918
2.04.22 Ministerie van Binnenlandse Zaken: 11e Afdeling Spoorwegen en de daarbij behorende archieven, 1861-1877
2.04.23.01 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Nijverheid en Voorgangers, 1817-1877
2.04.23.02 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en Voorgangers, 1845-1878
2.04.23.03 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Telegrafie en Hoofdbestuur van de Telegrafie en Voorgangers, 1852-1869
2.04.23.04 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie voor de Algemene Statistiek van het Rijk, 1826-1831
2.04.23.05 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie voor het Mijnwezen, 1827-1830
2.04.23.06 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staatscommissie tot Onderzoek naar de Gevolgen van de Doorgraving van de Landengte van Suez, 1856-1859
2.04.23.07 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie van Enquête voor de IJk van Gasmeters, (1865) 1871-1875
2.04.26.01 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Geheim Archief, 1811-1850
2.04.26.02 Ministerie van Binnenlandse Zaken Kabinet archief, 1817 1935 (1949)
2.04.33 Centraal Vluchtelingen Comité, 1914-1921
2.04.42 BiZa, Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand van Nederlanders in het Buitenland gedurende de periode 1940-1945
2.04.44 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Nationale Militie en Schutterijen, (1828) 1865-1911
2.04.48.01 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Algemene Armencommissie, 1912-1947
2.04.48.02 Commissiearchieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staatscommissie voor het Onderwijs, (1908) 1914-1916
2.04.48.03 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg voor Ambtenaren van de Rijkskrankzinnigengestichten, (1927)1932-1941
2.04.48.04 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in § 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941
2.04.48.05 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie Vereenvoudiging Gemeente-administratie, 1935-1940
2.04.48.06 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staatscommissie tot Voorbereiding van een Wijziging van de Woningwet, (1937) 1938-1941 (1950)
2.04.48.07 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden, 1938-1941
2.04.48.08 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie Handhaving Openbare Orde, 1939-1940
2.04.48.09 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940
2.04.48.10 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Algemeen Steuncomité 1939, 1939-1940
2.04.48.11 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie van Advies betreffende de Intercommunale Stichtingen en Naamloze Vennootschappen, 1939-1940
2.04.48.12 BiZa: Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946
2.04.48.13 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Contactcommissie Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, 1940-1941
2.04.48.14 BiZa: Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, sinds 1947 Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg,
2.04.48.15 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staatscommissie Vervanging Armenwet, (1946) 1947-1952
2.04.48.16 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952
2.04.49 BiZa, 10e Afdeling Adelszaken, 1853-1937 (1938)
2.04.50 BiZa, afd. Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit, 1914-1950
2.04.51 BiZa: Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken, (1939) 1945-1947 (1951)
2.04.52 BiZa, afd. Maatschappelijke Zorg, 1946-1952
2.04.53.03 BiZa, Inspecteur der Burgerwachten over de periode 1922-1940
2.04.53.04 BiZa, Nationale Landstorm Commissie, 1934-1940
2.04.53.08 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Staatscommissie Herziening Grondwet, 1883-1884
2.04.53.09 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Staatscommissie Herziening Grondwet, 1910-1912
2.04.53.12 "BiZa, Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden der Staten-Generaal, 1918-1951; en van de Staatscommissie voor Evenredig Kiesrecht, 1913-1917"
2.04.53.13 Dpt. BiZa, Prijzenbureau voor Onroerende Zaken
2.04.53.14 Koninklijke Bibliotheek: Afdeling Documentatie inzake de Verzameling van Documenten en Gegevens betreffende de Economische Crisis van Nederland in Oorlogsgevaar, 1914-1918 (1921)
2.04.53.16 BiZa: Centrale Commissie Bestrijding Rampen als gevolg van Luchtaanvallen, 1941-1945
2.04.53.17 BiZa, Maten en Gewichten, 1805-1862
2.04.53.18 BiZa, Afdeling Binnenlands Bestuur: Registers van Gemeentebesturen, 1813-1936
2.04.53.20 BiZa, Afdeling FAZ: Sectie Statische Archieven Overzeese Rijksdelen, (1952) 1959-1980
2.04.55 BiZa, afd. Armwezen, 1866-1966
2.04.56 Binnenlandse Zaken, Armwezen, 1831-1878
2.04.57 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957)
2.04.58 BiZa, Zorg voor Vluchtelingen uit Duitsland, 1938-1943
2.04.59 "BiZa, Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken en taakvoorgangers, 1917-1959; Centraal Orgaan voor Personeelsaangelegenheden, 1946-1959"
2.04.60 BiZa, Centrale Commissie voor de Filmkeuring, 1928-1977
2.04.61 BiZa, Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 1920-1989
2.04.62 BiZa, Wetgeving en Juridische Zaken, 1946-1954
2.04.67 BiZa, Zuivering Ambtenaren, 1940-1984 - geanonimiseerd
2.04.68 BiZa, Centrale Dienst voor Sibbekunde, 1941-1944 geanonimiseerd
2.04.69 Raad van Advies en van Toezicht op het Staatsdrukkerij en -uitgeverijbedrijf, 1913-1983
2.04.72 BiZa, Commissie voor de Zuivering van Radio-omroeppersoneel, 1945-1957
2.04.74 BiZa, Bureau Afwikkeling Nederladse Arbeidsdienst, 1940-1968 - geanonimiseerd
2.04.77 BiZa, Bureau Invordering, (1942) 1945-1960 (1976)
2.04.78 BiZa, Opperleiding der Nieuwe Vluchtelingenkampen en Interneringsdepot, 1918-1940
2.04.79 BiZa, Gouverneur van de Nederlandse Antillen betreffende Militaire Zaken, 1930-1957
2.04.80 BiZa, Bureau voor Nationale Veiligheid, 1945-946
2.04.82 BiZa, Adviescommissie Filmkeuring, (1963) 1966-1969
2.05.03 Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers, 1815-1940
2.05.10.09 Gezantschap Heilige Stoel / Kerkelijke Staat, (1816) 1826-1830 (1855) en 1915-1926
2.05.100 Nederlandse Vertegenwoordiging in Toulouse (Frankrijk), 1940-1946
2.05.101 Nederlandse Vertegenwoordigingen in het Buitenland - Frankrijk - Consulaat-generaal Vichy, 1940-1945
2.05.102 Inventaris van het archief van het Gezantschap te Frankrijk (Parijs), 1866-1940
2.05.103 Vice-consulaat Noumea (Nieuw Caledonië: Frans gebiedsdeel in de Pacific), 1934-1952
2.05.104 Nederlandse Delegatie bij de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) te Parijs, 1948-1954
2.05.105 Gemengde Nederlands-Belgische commissie inzake de haventarieven bedoeld in artikel 5 van de overeenkomst van 3 april 1939 tussen Nederland, Frankrijk en België, 1946-1952
2.05.106 Vice-consulaat te Mekka (Saoedi-Arabië), 1939-1950 en de legatie-arts te Mekka, 1937-1950
2.05.107 Consulaat te Colon (Panama), 1909-1930
2.05.110 Consulaat-Generaal te Antwerpen (België), 1842-1956
2.05.111 Ambassade in de Sovjetunie (Moskou), 1943-1955 (1957)
2.05.112 "Consulaten in Frans-Algerije: Consulaat(-Generaal) te Algiers, (1912) 1941-1954; Vice-Consulaat te Oran, (1894)"
2.05.113 Sectie VI (Consulaire Aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn, 1945-1957 (1969)
2.05.114 Gezantschap te Argentinië (Buenos Aires), (1878) 1911-1954 (1958)
2.05.115 Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941
2.05.116 ederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Japan (Tokio), 1946-1954
2.05.12 Nederlands Gezantschap in Turkije, 1814-1872
2.05.13 Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika, 1814-1940 (1946)
2.05.14.01 Consulaat te Adrianopel, 1828-1865
2.05.14.02 Consulaat te Alexandria, 1815-1829
2.05.14.04 Consulaat te Berlijn (Pruisen), 1867-1877
2.05.14.05 Consulaat-Generaal Bern, 1818-1904
2.05.14.06 Vice-Consulaat Bern, 1865-1889
2.05.14.08 Consulaat te Bordeaux, 1873
2.05.14.09 Consulaat-Generaal te Caracas, 1859-1877
2.05.14.10 Consulaat te Coruna, 1831-1886
2.05.14.11 Consulaat te Elmina, 1872-1880
2.05.14.12 Consulaat te Genève, 1850-1915
2.05.14.13 Legatie en het Consulaat-Generaal in Griekenland, 1834-1894
2.05.18 Kabinetsarchief e.a. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1871-1940
2.05.19 Kabinetsarchief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de Politieke Rapportage door Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigers in het Buitenland, 1871-1940
2.05.21 Plaatsingslijst van het Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers, 1919-1940
2.05.223 Inventaris van het archief van het vice-consulaat te Visby (Zweden), 1890-1950
2.05.23 "Plaatsingslijst van dossier A 250 ""Europese Oorlog"" van het archief A-dossiers 1871-1940 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken"
2.05.24 Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland (Bonn), sectie IV (Restitutie- en Reparatiezaken), 1945-1950
2.05.25 Werkarchief Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van Karnebeek, 1918-1927
2.05.27.01 Consulaat-generaal Hong Kong, 1895-1920
2.05.30 Diplomatiek Agentschap Egypte en van het Consulaat-Generaal te Alexandrië, 1861-1884
2.05.31 "Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947;Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland 1947-1953"
2.05.32.01 BuiZa, Bureau Bescherming, 1916-1939
2.05.32.02 Commissie van Advies voor de Instelling van een Regeringspersdienst, 1931-1934
2.05.32.03 Consulaat te Port Mahon, 1860-1940
2.05.32.04 Consulaat te Lille, 1895-1939
2.05.32.05 Raad van Bijstand der Directie voor de Buitenlandse Economische Politiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1918-1932
2.05.32.06 BuiZa, Afdeling Comptabiliteit, (1855) 1871-1943
2.05.32.07 Consulaat te Genève, 1914-1939 (1950)
2.05.32.08 Nederlandse vertegenwoordiger in de Commission Consultative et Technique des Communications et du Transit van de Volkenbond betreffende de Kalenderherziening, 1920-1926 (1930)
2.05.32.09 BuiZa, Bureau voor Zeeoorlogsschade,1919 - 1940
2.05.32.10 Commissie belast met het Onderzoek naar de Geschiktheid voor de Diplomatieke Dienst, 1928-1939
2.05.32.11 (Vice-) Consulaat te Saigon, 1926-1939
2.05.32.12 Consulaat te Puerto Rico, 1871-1883
2.05.32.13 Consulaat te Mazatlan, 1925-1928
2.05.32.14 Consulaat te Venetie, 1890-1940 (1951)
2.05.32.15 Consulaat te Bouchir, 1888-1934
2.05.32.16 Consulaat te Ahwaz, 1925-1928
2.05.32.17 Consulaat te Bogota, 1883-1921
2.05.32.18 Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924
2.05.32.19 Regeringspersdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1924-1940
2.05.32.29 Consulaat Jaffa (Tel-Aviv) (Palestina), 1914-1939
2.05.37 Directie Economische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1919- 1940
2.05.38 Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden), (1858) 1871-1940 (1955)
2.05.48.01 BuiZa, Restbescheiden behorend tot het archief van het Ministerie, welke buiten de chronologische en dossier-ordeningen zijn komen te staan, 1871-1940
2.05.48.02 Commissie tot onderzoek naar de houding van Nederlandse Diplomatieke en Consulaire ambtenaren tegenover Nederlandse uitgewekenen (Commissie-Cleveringa), 1946-1950 (1951)
2.05.48.03 Dr. H.M. Hirschfeld als lid van de Raad van Gedelegeerden van de Trustmaatschappij voor de Handel van Nederland met het Buitenland NV ('Erfenis Hirschfeld')
2.05.48.05 "Collectie mr. C.J.M. Schaepman [omvattende: 1° BZ / CHZ en HNS / AAD, 1940-1945; 2° Secretariaatsarchief College van Secretarissen-Generaal, 1940-1945
2.05.48.06 Bijzondere Commissie voor de Waterwegen en Havenproblemen
2.05.48.07 "Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse Onderhandelingscommissie inzake de Waterwegen, 1951-1954"
2.05.48.08 Commissie van Onderzoek omtrent de gedragingen van mr. J.G. Sillem in zijn hoedanigheid van Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Lissabon, (1940) 1947
2.05.48.09 Consulaat(-Generaal) te New Orleans, (1913) 1942-1954
2.05.48.10 Consulaat-Generaal te Montreal, (1916) 1922-1954
2.05.48.11 Consulaat te Winnipeg, (1937)1946-1955
2.05.48.12 Consulaat(-Generaal) te Toronto, 1929-1954
2.05.48.13 Consulaat-Generaal te Melbourne, (1928) 1930-1954
2.05.48.14 Consulaat-Generaal te Sydney, (1927) 1930-1954
2.05.48.15 Nederlandse Vereniging te Brisbane (Australië), 1943-1946
2.05.48.16 Gezantschap in Polen (Warschau), (1913) 1945-1954(1955)
2.05.48.17 "Nederlandse consulaat te Brussel, 1851-1940; en het Bureau ter behartiging van de belangen van Nederlanders te Brussel, 1940-1945"
2.05.48.18 Consulaat te Davôs-Platz, 1920-1944
2.05.48.19 Consulaat te Lugano, 1923-1948
2.05.48.20 Consulaat(-Generaal) te Zürich, (1850) 1908-1944 (1953)
2.05.48.22 Consulaat te Genève, 1941-1954
2.05.48.23 Consulaat-Generaal te New York, (1818) 1855-1954
2.05.49 Gezantschap in Zwitserland, (1912) 1914-1954 (1955)
2.05.50.01 Gezantschap / Ambassade in Canada (Ottawa), 1939-1954
2.05.50.02 Gezantschap / Ambassade in Australië (Canberra), (1940) 1942-1954
2.05.51 BuiZa, dir. Buitenlandse Dienst, 1940-1955
2.05.52 BuiZa, dir. Verre Oosten te Batavia, 1944-1955
2.05.53 Consulaat te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), 1873-1930, later Nederlands Gezantschap in Saoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950
2.05.54 Ein- und Ausreisestelle Maastricht, (1925) 1940-1944
2.05.55 "Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn, 1945-1954; Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad Berlijn, 1945-1955"
2.05.56 Gezantschap in Finland te Helsinki, 1946-1952
2.05.58 Consulaat-Generaal te Reykjavik (IJsland), 1945-1954
2.05.59.01 Permanente Vertegenwoordiging bij het Europese Bureau der Verenigde Naties te Genève, 1947-1955
2.05.59.02 Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg, 1945-1954
2.05.59.03 Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York, 1946-1950
2.05.60 Consulaat te Colombo (Ceylon / Sri Lanka), 1940-1953
2.05.61.02 Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin (Indonesië), 1951-1957
2.05.61.07 Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesië), 1950-1957
2.05.61.08 Nederlands Commissariaat te Soerabaja (Indonesië), 1950-1957
2.05.62 Nederlands-Indonesische Unie te 's-Gavenhage, 1950-1954
2.05.63 Nederlandse Delegatie bij de Security Council Committee of Good Offices on the Indonesian Question, 1946-1949
2.05.64 Consulaten te Haifa en Jeruzalem (Israël), 1934-1954
2.05.65.01 "Consulaat-Generaal in Osaka-Hiogo / Kobe, later Consulaat-Generaal te Kobe (Japan), 1868-1941 (1953); Consulaat te Harbin (Japan), 1923-1933"
2.05.65.02 "Consulaat-Generaal te Kobe (Japan), (1922) 1945-1954; Vice-Consulaat te Dairen (Japan), 1925-1939"
2.05.66 Consulaat te Beirut (Libanon), 1951-1955
2.05.67 Ambassade in Pakistan te Karachi, 1945-1954
2.05.68 Consulaat te Saigon (Vietnam), (1923) 1945-1954
2.05.69 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigingen in Frans Noord-Afrika, later Marokko en Tunesië, 1881-1954
2.05.70 Consulaat-Generaal voor Zuid-Afrika te Londen, 1893-1896
2.05.71 Consulaten te La Paz, 1920-1952, Oruro en Sucre, 1909-1952 (Bolivia)
2.05.72 "Consulaat te Vancouver, 1924-1952; Vice-Consulaat te Edmonton, 1940-1954
2.05.73 Gezantschap, later Ambassade, in Mexico te Mexico-Stad, 1939-1954
2.05.74 Gezantschap in Peru te Lima, 1936-1954
2.05.75 Gezantschap, later Ambassade, in de Verenigde Staten van Amerika te Washington DC, (1912) 1940-1954
2.05.76 "Consulaten-Generaal te Chicago, 1942-1954 en San Francisco, (1918) 1945-1954; Consulaten te Los Angeles, 1940-1954 en Cleveland, 1952-1953
2.05.79 "Gezantschap in Bulgarije te Sofia, 1907-1941 en 1947-1953; Gezantschap in Bulgarije te Belgrado, (1940-1941) 1947-1954
2.05.80 BuiZa, Londens Archief en daarmee samenhangende archieven, (1936) 1940-1945 (1958)
2.05.82 Stukken betreffende contacten met United Nations Committee on Information from Non-Selfgoverning Territories / Verenigde Naties Commissie voor Informatie over Niet Zelfbesturende Gebieden
2.05.84 BuiZa tijdens de bezetting, (1939) 1940-1942 (1945)
2.05.86 E.N. van Kleffens over de jaren 1919-1983
2.05.87 Ministerie van Buitenlandse Zaken na de bevrijding (Tweede Haags Archief), 1945
2.05.88 Consulaat te Canton (China), 1921-1951
2.05.89 Consulaat te Swatov (China), 1947-1949
2.05.90 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in China (Peking, Chunking, Nanking), (1862) 1872-1954
2.05.91 Consulaat-generaal te Shanghai (China), (1852) 1877-1951
2.05.92 Consulaat te T'ièn-tsin (China), 1899-1951
2.05.93 Consulaat te Amoy (China), 1874-1895 en 1928-1949
2.05.94 Gezantschap, het consulaat en het consulaat-generaal te Constantinopel/Istanboel (Turkije), (1817) 1872-1954 (1955)
2.05.96 Gezantschap in Turkije (Ankara), (1858) 1938-1954
2.05.97 Nederlandse Vertegenwoordiging te Montauban (Frankrijk), 1930-1944
2.05.99 Nederlandse Consulaat te Toulon (Frankrijk), (1940) 1945-1958
2.06.001 "Plaatsingslijst van het archief van de Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943; en voorgangers, met de werkarchieven van Minister Steenberghe, H.M. Hirschfeld en van enkele Commissies, (1815) 1905-1943 (1946)"
2.06.029.01 EZ: College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid, 1944-1945
2.06.029.02 Bedrijfsgroep Houtverwerkende Ambachten, 1941-1949
2.06.029.06 Bedrijfsgroep Hotel- Café-, Restaurant-, Pension- en aanverwante bedrijven, 1943-[1947]
2.06.035 Rijksberoepscommissies Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1963
2.06.037 Centraal Distributiekantoor, (1937) 1939-1950 (1955)
2.06.039.01 EZ, Bureau Aanvoer Goederen Overzee (BAGO), 1945-1949
2.06.039.02 EZ, Algemene Nederlandse Invoer Centrale (ANIC), 1939-1940
2.06.039.03 EZ, Nederlandse Turfcentrale, 1934-1952
2.06.039.04 EZ, Economische Controle Dienst, 1945-1964
2.06.039.05 EZ, Bureau voor Overtollige Legergoederen, 1945-1950
2.06.039.06 EZ, Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957
2.06.039.07 EZ, Rijksopsporing van Delfstoffen, (1817) 1905-1923
2.06.039.08 EZ, The International Tin Study Group, 1947-1957
2.06.039.09 EZ, Bureau Herstelbetalingen, 1945-1956
2.06.039.10 EZ, Vakgroep Bastvezelindustrie,1941-1953
2.06.041 Raad voor het Bedrijfsleven, (1940) 1942-1945
2.06.042 EZ: Nederlandse Militaire Missie: Afdeling Technisch Onderzoek, 1945-1950
2.06.052 Waarnemend Directeur Indische Zaken en Adviseur van de Minister van Economische Zaken in Indische Aangelegenheden, C. Th. de Booy, 1947-1950
2.06.054.01 Commissie voor de Handelspolitiek, 1891-1917
2.06.054.02 Commissie voor de Herziening der Tarieven van Loodsgelden, 1894-1896
2.06.055 Mijnraad, 1902-1955
2.06.056 Rijkskolenbureau, 1939-1954 (1956)
2.06.059.01 "Vakgroep Transportverzekering, 1941-1947 (1952); de Ondervakgroep Transportverzekering Beursbedrijf, 1941-1947
2.06.059.02 Redactiecommissie van de Nederlandse Mercuur, 1923-1942
2.06.059.03 Vereniging Metselsteen, 1940-1942
2.06.059.04 Rijksbureau voor Grondstoffenbesparing, 1944-1945
2.06.059.05 Peelcommisie, 1952-1963
2.06.059.06 Commissie van Advies voor de Ontginning der Peelmijnvelden, 1938-1940
2.06.059.07 Raad van Beroep voor het Mijnwezen, 1906-1947
2.06.059.08 Regeringscommisaris voor de Limburgse Mijnindustrie en van de Commissie Frowein, 1944-1956
2.06.059.09 Commissie Overheidsbemoeiingen, 1948-1950
2.06.059.10 Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, (1951) 1959-1977
2.06.059.11 Verbindingsambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken, 1945-1948
2.06.059.12 Commissie Aanbestedingswezen, 1953-1957
2.06.059.13 Bedrijfschap Maatkledingbedrijf, 1955-1988
2.06.059.14 Bedrijfschap Edelmetaalnijverheid, 1955-1971
2.06.059.15 Bedrijfschap Fotografisch Bedrijf, 1960-1967
2.06.059.16 Bureau Zakenreizen, 1945-1950
2.06.059.17 Vakgroep Hoogovens, Staalfabrieken en Walserijen, 1941-1944
2.06.059.18 EZ, Directie Ordeningsvraagstukken: Stukken betreffende Produkt- en Bedrijfschappen, 1950-1968
2.06.059.19 Commissie tot Bevordering van de Nederlandse Uitvoer naar Nederlands-Indië, 1930-1931
2.06.059.20 Onderbedrijfsgroep Groothandel Voedselvoorziening en aanverwante aangelegenheden
2.06.059.22 Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York
2.06.059.24 EZ, zgn. VA-bestand, 1940-1989
2.06.063 Economische Raad, (1931) 1933-1940 en 1948-1950
2.06.064 Sociaal Economische Raad (SER), 1947-1989
2.06.065 Commissie van Advies Crisisinvoerwet, 1931-1940
2.06.071 Middenstandsraad, 1919-1957
2.06.074.01 EZ en L&V, Afdeling Algemeen Secretariaat, 1918-1945
2.06.074.02 EZ en L&V, Afdeling Comptabiliteit, 1918-1945
2.06.075 LNH, Afdeling Nijverheid, 1906-1922
2.06.076.01 Rijksbureau voor Keramische Producten en voorgangers, 1939-1950
2.06.076.02 Rijksbureau voor Tabak en Tabaksprodukten, (1939) 1940-1950
2.06.076.03 Rijksbureau voor Huiden en Leder, 1939-1950
2.06.076.04 Rijksbureau voor Diamant, 1940-1955
2.06.076.05 Rijksbureau voor Aardolieproducten, 1939-1954
2.06.076.06 Centraal Rijksbureau, 1950-1954
2.06.076.07 Rijksbureau voor Chemische en Pharmaceutische Producten, 1939-1950
2.06.076.08 Rijksbureau voor Hout, 1939-1950
2.06.076.09 Rijksbureau voor Metalen, 1939-1950
2.06.076.10 Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen, 1940-1946
2.06.076.11 Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische Industrie, 1939-1950
2.06.076.12 Rijksbureau voor Rubber, 1939-1950
2.06.076.13 Rijksbureau voor Textiel, 1939-1955
2.06.078 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw en aanverwante Ministeries te Londen, 1940-1946 (1950)
2.06.079 Crisisinstellingen in verband met de Eerste Wereldoorlog, 1914-1926
2.06.080 Inspectie van het IJkwezen, (1812) 1869-1945 (1959)
2.06.081 Rijkscommissie Werkverruiming, 1918-1946
2.06.082 DG voor de prijzen, 1939-1956
2.06.083 Rijksnijverheiddienst, 1913-1963
2.06.084 Commissie Voor Aangehouden Lading (COVAL), 1939-1957
2.06.085 EZ, Persdienst en dir. Externe Betrekkingen, 1940-1989
2.06.086 "EZ, Economische Zaken: Accountantsdienst, (1933) 1934-1951; College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het Bevrijde Nederlandse Gebied: Accountantsdienst, 1944-1945"
2.06.087 EZ, Centraal Archief, 1906-1975
2.06.088 Centrale Dienst voor Invoer en Uitvoer, 1941-1953
2.06.089 EZ, Centrale Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven, 1945-1949
2.06.091 EZ, Bureau voor de Industriële Eigendom: Octrooidossiers Rijksoctrooiwet 1910, 1912-1964
2.06.092 EZ, Bureau voor de Industriële Eigendom: Nederlandse Merkdossiers, 1881-1973 (1981)
2.06.093 EZ, Centraal Planbureau, (1945) 1947-1989
2.07.01.01 Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archieven, grotendeels behorende tot die van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, betreffende de Erediensten, 1805-1813
2.07.01.02 Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Stukken behorende tot de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de Erediensten, 1813-1815
2.07.01.03 Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archieven van het Departement voor Hervormde en andere Erediensten behalve de Rooms-Katholieke, 1815-1870
2.07.01.04 Departemtenale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archieven Opper-Consistorie der Hollands-Hoogduitse Israelitische gemeenten in het Koninkrijk Holland en de Franse Consistories, 1808-1814
2.07.01.05 "Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archieven gedepoeerd bij het Deptartement voor Hervormde en andere Erediensten behalve de Rooms-Katholieke;Archieven van verschillende daarmede samenhangende Commissies en Instanties"
2.07.01.06 Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archief van de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de Slaven en Kleurlingen in de Kolonie Suriname
2.07.01.07 Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archieven van de Departementen betreffende de Rooms-Katholieke Erediensten, 1815-1870
2.08.01.02 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: Directe Belastingen, 1813-1823
2.08.01.03 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: Administratie der Posterijen, 1813- 1823
2.08.01.04 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: Registratie, 1813-1823
2.08.01.05 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: Indirecte Belastingen, 1815-1823
2.08.01.06 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: Convooien en Licenten, In- en Uitgaande Rechten, 1813-1819
2.08.01.07 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: In- en Uitgaande Rechten, Indirecte Belastingen (na 1824: Departement van Ontvangsten), 1819-1830
2.08.01.08 Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën, 1813-1830: Departement van Ontvangsten, Centrale Administratie, 1819-1830
2.08.05.01 FIN, Verbaalarchieven: Agenda's en Toegangen, 1831-1935
2.08.05.02 FIN, Verbaalarchieven: Kabinets- en geheim verbaal met eigentijdse toegangen, 1831-1935
2.08.05.08 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Directe Belastingen (Bureaus), 1831-1845
2.08.05.09 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Directe Belastingen, 1846-1935
2.08.05.10 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling In- en Uitgaande Rechten (Bureaus), 1831-1845
2.08.05.11 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling In- en Uitgaande Rechten, 1846-1863
2.08.05.12 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Accijnsen, 1831-1863
2.08.05.13 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Contentieux, 1831-1853
2.08.05.14 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen, 1864-1877
2.08.05.15 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Invoerrechten en Accijnsen, 1878-1907
2.08.05.16 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Invoerrechten, 1907-1930
2.08.05.17 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Accijnsen, 1907-1930
2.08.05.18 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Invoerechten en Accijnsen, 1930-1934
2.08.05.19 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Invoerrechten, 1934-1935
2.08.05.20 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Accijnsen, 1934-1935
2.08.05.21 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Registratie en Loterijen (Bureaus), 1831-1845
2.08.05.22 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Registratie en Loterijen, 1846-1863
2.08.05.23 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Registratie en Domeinen, 1864-1873
2.08.05.24 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Registratie, 1874-1913
2.08.05.25 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Successie en Personeel, 1913-1926
2.08.05.26 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Registratie en Vermogensbelasting, 1913-1925
2.08.05.27 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Hypotheken en Kadaster: 1913-1925
2.08.05.28 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Registratie, Hypotheken en Vermogensbelasting, 1925-1926
2.08.05.29 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Kadaster, 1925-1929
2.08.05.30 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Comptabiliteit, 1913-1918
2.08.05.31 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Zegel, 1913-1918
2.08.05.32 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Comptabiliteit en Zegel, 1919-1926
2.08.05.33 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Indirecte Belastingen, 1926-1935
2.08.05.34 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Hypotheken en Kadaster, 1930-1935
2.08.05.35 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Comptabiliteit, 1831-1867
2.08.05.36 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Comptabiliteit en Verificatie, 1868-1920
2.08.05.37 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Comptabiliteit, 1920-1928
2.08.05.38 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Verificatie en Materieel, 1920-1930
2.08.05.39 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Personeel, 1831-1929
2.08.05.40 FIN, Verbaalarchieven: Centrale Directie van de Belastingdienst, 1929-1935
2.08.05.42 FIN, Verbaalarchieven: Afdeling Gebouwen
2.08.05.44 FIN, Verbaalarchieven: Administratie der Posterijen, 1831-1876
2.08.05.45 FIN, Verbaalarchieven: Administratie der Telegrafie, 1870-1877
2.08.17 FIN en het Amortisatiesyndicaat, Leggers van de administratie der Domeinen, 1819-ca. 1976
2.08.22 Plaatsingslijst van het archief van het Agentschap van het Ministerie van Financiën, 1841-1919
2.08.23 Algemene Commissie tot Liquidatie der voormalige Wees- en Momboirkamers, 1852-1880
2.08.25 Inventaris van het archief van de Ingenieur der Domeinen voor de Ontmanteling der Vestingen, 1868-1900
2.08.30.01 "Syndicaat van Holland, 1810-1815; en het Syndicaat der Nederlanden, 1815-1823"
2.08.30.02 Generale Directie van 's Lands Amortisatiekas, 1815-1823
2.08.30.03 Directie van het Fonds ter Bevestiging en Armering van het Zuidelijk Frontier, 1819-1825
2.08.30.04 Amortisatiesyndicaat, 1823-1841
2.08.32 Landsadvocaat mr. J.H. Telders, 1917-1936
2.08.35.01 Financien, Pensioenen 1904-1933
2.08.35.02 FIN, afd. Pensioenen en Bemiddelingsbureau Wachtgelders, 1922-1932
2.08.39 Commissie Wederopbouw Noord-Frankrijk, 1919-1921
2.08.41 FIN, Dossierarchief, 1831-1940
2.08.42 Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) en haar taakvoorganger / taakopvolgers, (1930) 1945-1951 (1983)
2.08.43 Begeleidingscommissie onderzoek Financiële Tegoeden Wereldoorlog II in Nederland (Commissie Scholten), 1997-2000
2.08.44 Departement van Financiën te Londen - later: FIN, Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen, 1940-1948
2.08.45 Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen, 1940-1959
2.08.46 Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU), 1959-1966
2.08.47 Ministerie van Financiën: Nederlands Clearing Instituut, 1934-1946 (1960)
2.08.48 FIN, afd. Geldwezen, (1798) 1940-1953 (1964)
2.08.49 Ministerie van Financiën: Generale Thesaurie: Directie Binnenlands Geldwezen, (1948) 1954-1965
2.08.50 Ministerie van Financiën: Generale Thesaurie: Directie Buitenlands Betalings Verkeer, 1941-1954
2.08.51 Ministerie van Financiën: Generale Thesaurie: Directie Buitenlands Betalings Verkeer, (1950) 1953-1965
2.08.52 FIN, afd. Bewindvoering, (1940) 1945-1954 (1965)
2.08.54 "Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van de Administratie; Algemeen Beheer der Generale Thesaurie, (1940) 1947-1953 (1955)"
2.08.55 FIN, Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) en rechtsvoorgangers, (1945) 1946-1953 (1961)
2.08.56 "Ministerie van Financiën;Afdeling Economisch En Sociale Zaken"
2.08.59 Ministerie van Financiën: Fiat Commissie ex artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschade, 1950-1973
2.08.63 "Centraal Bureau Consumentencrediet, 1946-1953; Centrale Raad Consumentencrediet, 1945-1953
2.08.64 FIN, Verzameling Circulaires, 1818-1940
2.08.65 FIN, Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot, 1940-1960 (1983)
2.08.66 FIN, dir. Staatsloterij, 1757-1941
2.08.67 FIN, dir. van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, 1946-1982 (1990)
2.08.68 Abteilung Feindvermögen van het Reichskommissariat in den besetzten Niederländischen Gebieten, 1940-1945
2.08.69 FIN, Verbaalarchief: dministratie der Belastingen van het Ministerie van Financiën, 1936-1950, en het Directoraat-Generaal der Belastingen, 1950-1975.
2.08.70 FIN, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, 1950-1962
2.08.71 FIN, Afdeling Domeinen, 1869-1944
2.08.72 Deviezeninstituut (Commissie van vertegenwoordigers), 1940-1945
2.08.73 Nationale Spaarraad, 1947-1953
2.09.01 Ministerie van Justitie, (1800) 1813-1876 (1951)
2.09.06 JUS, Ministerie van Justitie te Londen, (1936) 1940-1945 (1953)
2.09.08 JUS, Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging (DGBR), 1945-1952 (1983)
2.09.09 JUS, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)
2.09.10 "JUS, Stukken Tuijl van Serooskerken: Verzameling Misstanden Bewaringskampen; Proces te Neurenberg, 1945-1951"
2.09.19 Krijgsraden te Velde e.a., 1923-1962
2.09.34.01 Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten, 1949-1962 (1978)
2.09.34.02 Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten: Inventaris en Index op de VP-dossiers (Vermiste Personen), 1949-1962 (1978)
2.09.41.15 JUS: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940
2.09.41.16 JUS: Secretaris-Generaal prof. mr. J.J. Schrieke: Semi-ambtelijk archief, 1940-1944
2.09.41.20 Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940 (1962)
2.09.42.01 Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD), 1945-1951 (1953)
2.09.42.02 JUS, Bureau Bijzondere Jeugdzorg (7e Afdeling), 1945-1949 (1950)
2.09.44.01 Nederlandse Gerechten te Londen, (1940) 1941-1946
2.09.44.02 Centraal Toezicht te Londen, (1942) 1943-1945 (1946)
2.09.45 JUS, Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers, 1918-1945 (-1981)
2.09.48.01 Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat (LVVS) en van de Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt (VVRA), (1929) 1941-1958
2.09.48.02 Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak, 1945-1967 (1971)
2.09.49 NBI supplement Centrale Vermogensopsporingsdienst
2.09.51 JUS, Centraal Testamenten Register (CTR), (1890) 1918-1973
2.09.53 JUS: Directoraat-Generaal van Politie, (1937) 1940-1946 (1948)
2.09.54 JUS, Bureau Juridische Zaken / Zuivering van de Afdeling Politie, (1941) 1944-1965 (1983) - geanonimiseerd
2.09.55 JUS, Centraal Afwikkelingsbureau van de voormalige Inspectie voor de Prijsbeheersing, eerst gevestigd te Rotterdam, later te 's-Gravenhage, 1946-1948
2.09.56 JUS, Waarnemend Secretaris-Generaal en Raadadviseur, mr. J.P. Hooykaas, (1925) 1940-1947
2.09.57 JUS, Raadadviseurs, 1945-1965
2.09.58 JUS, Staatscommissie Bezettingsrecht, 1946-1955
2.09.59 JUS, Hooggerechtshof voor de Financiën en Zeezaken, 1814-1819
2.09.60 JUS, Afdeling Politie 1924-1970
2.09.61 JUS, Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers, (1942) 1944-1949 (1984)
2.09.63 JUS, Commissie van Onderzoek inzake Menten, (1934-) 1942-1979 (-1985) - geanonimiseerd
2.09.64 JUS, archiefbescheiden betreffende de Zaak Sanders en de commissies van onderzoek naar de organisatie van de inlichtingendiensten, Wijnveldt en Prinsen, 1945-1951 - geanonimiseerd
2.09.65 Hoge Raad der Nederlanden, (1939) 1940-1979 (1981) - geanonimiseerd
2.09.65.01 Hoge Raad der Nederlanden, (1939) 1940-1979 (1981) -niet geanonimiseerd
2.09.66 JUS, Indische Verzekeringskamer en taakvoorganger, 1924-1957
2.09.68 JUS, archieven betreffende Zuiverings-aangelegenheden (excl. de politiezuivering) van het Ministerie van Justitie, (1936) 1944-1959 en het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht, 1945-1947 - geanonimiseerd
2.10.01 Ministerie van Koloniën en Gedeponeerde Archieven, (1658) 1814-1849 (ca. 1900)
2.10.02 Ministerie van Koloniën, 1850-1900 (1932)
2.10.03 Ministerie van Koloniën: Supplement, (1664) 1826-1952
2.10.09 Administratie Indische Pensioenen: Pensioenregisters, 1815-1940
2.10.14 Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven, (1922) 1944-1950
2.10.15 Ministerie van Koloniën: Paspoortadministratie en Nationaliteitsonderzoek Nieuw-Guinea, 1950-1962
2.10.15.01 Ministerie van Koloniën: Paspoortadministratie en Nationaliteitsonderzoek Nieuw-Guinea, 1950-1962, geanonimiseerd
2.10.16 Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956
2.10.17 Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, (1936) 1945-1949 (1969)
2.10.18 Gouverneur van Suriname: Geheim Archief, 1887-1951
2.10.19.01 Registratie van de Bevolking ten behoeve van de Samenstelling van een Bevolkingsregister voor de Kolonie Suriname (Eerste Algemene Volkstelling Suriname), (1838) 1921 (1924)
2.10.19.02 Algemene Leider van de Tweede Algemene Volkstelling van Suriname 1950, 1950 (1956)
2.10.26 Gouverneur van Suriname, 1952-1975
2.10.27.01 Ministerie van Koloniën: Beheer Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1960
2.10.27.02 Ministerie van Koloniën: Stichting Administratie Indische Pensioenen Suriname, 1952-1975
2.10.27.03 Voorzitter Adviescommissie Technische Bijstand, 1952-1959
2.10.27.04 Rijksvoorlichtingsambtenaar in Suriname, 1954-1975
2.10.28 Archivalia Vice-Minister President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen [RTC West], Serie F, 1947-1949
2.10.29 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Rapportage Indonesië, 1945-1950
2.10.32 Staatscommissie voor Slavenemancipatie, 1853-1856
2.10.35.01 Directie Suriname en de Nederlandse Antillen, 1946-1959
2.10.35.03 Commissie Grensafbakening Suriname, Archief Kayser, 1931-1939
2.10.35.06 "Ministerie van Koloniën; Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen: Afdeling Militaire Personeelszaken, (1914) 1927-1952"
2.10.36.02 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Openbare Mailrapporten, 1901-1950
2.10.36.03 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Niet-geheime Mailrapportlijsten, 1901-1952
2.10.36.04 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Openbaar Verbaal, 1901-1953
2.10.36.06 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Geheime Mailrapporten, 1914-1952
2.10.36.07 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Geheime Mailrapportlijsten, 1914-1962
2.10.36.10 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Personeelsdossiers, 1926-1959
2.10.36.11 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Toegangen Openbaar Verbaal, 1900-1962
2.10.36.111 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Registers Indische Couranten
2.10.36.112 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Registers Nederlandse Couranten
2.10.36.12 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Collectie G. Roels betreffende Koloniale Staatsleningen, 1875-1956
2.10.36.13 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Kabinet van de Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, (1945) 1959-1962
2.10.36.14 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Dr. P.J. Bannier, 1945-1950
2.10.36.16 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Telegramregisters, 1936-1962
2.10.36.17 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Code- en Openbare Telegrammen, 1945-1963
2.10.36.19 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Comité tot Hulpverschaffing aan de Slachtoffers van de op 20 mei 1919 plaats gevonden hebbende Uitbarsting van de Vulkaan Kloet op Java (Kloet-Commissie), 1919
2.10.36.21 Collectie Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, ca.1912-1952
2.10.36.22 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren, 1836-1936
2.10.36.23 "Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933"
2.10.36.24 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Gouvernementsjournalen van Curaçao en Suriname, 1901-1951
2.10.36.25 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Kopietelegrammen Nederlands Nieuw-Guinea, (1948) 1950-1961
2.10.36.50 Inventaris Koloniën 1900-1963: Toegangen Geheim Archief, 1901-1958
2.10.36.51 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Geheim Archief, 1901-1940
2.10.36.52 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Geheim Archief, Serie Z, 1941-1957
2.10.38 Ronde Tafel Conferentie Indonesië, 1949 (1950)
2.10.41 Kabinet van de Vice-Minister-President en Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, 1959-1975
2.10.44 Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968
2.10.45 Ministerie van Koloniën te Londen, 1940-1946 (1948)
2.10.46.01 "Regeringscommissaris bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 1911-1952; Regeringscommissaris bij de Deutsch-Niederländische Telegraphengesellschaft, 1904-1926
2.10.50 Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen in Oost- en West-Indië, 1815-1954
2.10.50.01 Stamboeken Onderofficieren en Minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950
2.10.50.02 KOL, Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, ca. 1852-1951
2.10.50.03 Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996
2.10.53.02 Dienst voor Legercontacten (DLC) Indonesië, 1946-1950
2.10.54 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Dossierarchief
2.10.55 Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938
2.10.58 BiZa, Commissie Gedragingen / Commissie Onderscheidingen van het KNIL. 1943-1955
2.11.07.03 Netherlands Office for Relief and Rehabilitations: Food Section [1944-1946]; Netherlands Agricultural Trading Office [1946-1950], 1936-1950
2.11.08.01 Directie van de Landbouw: Afdeling Grond- en Pachtzaken, (1906) 1935-1964
2.11.08.02 Directie van de Landbouw: Afdeling Landbouw-Economische Aangelegenheden
2.11.08.03 Directie van de Landbouw: Afdeling Plantenziektenkundige Aangelegenheden
2.11.08.04 Directie van de Landbouw: Afdeling Rijkslandbouwproefstations
2.11.08.05 Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfseconomie te Kesteren, 1963-1970
2.11.08.06 Directie van de Landbouw: Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957
2.11.08.07 Directie van de Landbouw: Tabllen Landbouwtellingen
2.11.22.01 Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en Taakvoorgangers: Afdeling Visserijen, (1920) 1921-1950
2.11.22.02 Raad voor de Visserij, 1921-1946
2.11.22.03 Commissie van Advies inzake het Snoekhengelen, 1923-1932
2.11.22.04 Commissie voor de Haringvisserij, 1926-1930
2.11.22.05 Commissie van Overleg ter Voorlichting van de Regering omtrent de genomen en te nemen Uitvoeringsmaatregelen op grond van de Haringwet 1927, 1933-1949
2.11.22.06 Commissie voor de Samenwerking tussen Beroeps- en Sportvisserij, 1946- 1947
2.11.28 "Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel [1906-1923]; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw [1923-1931]: Directie van de Landbouw: Algemene Dienst [1906-1923]
2.11.30.01 "Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Algemeen Secretariaat [1939-1942]; Afdeling Bijzondere Aangelegenheden [1942-1945], 1939-1945"
2.11.30.02 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Buitenland, 1943-1945 (1946)
2.11.30.03 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Commerciële Zaken: Bureau van de Commercieel Adviseur, 1940-1945
2.11.30.04 "Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Registratiebureau Uitvoering Landbouwcrisiswet 1933: Afdeling 5: Onderafdeling Organisatie; Afdeling Personeel en Materieel, 1935-1946"
2.11.30.05 "Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Voedingsvraagstukken: Onderafdeling Landbouw en Veevoeding; Onderafdeling Voeding, Distributie en Bevoorrading, 1940-1945 (1946)"
2.11.30.06 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Voedingsvraagstukken: Onderafdeling Massavoeding (Centrale Keuken), 1940-1945 (1948)
2.11.30.07 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Voedingsvraagstukken: Bureau Statistiek, 1939-1945
2.11.30.08 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Prijzen, 1944-1945
2.11.30.09 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Prijzen: Onderafdeling Prijzencontrole, 1942
2.11.30.10 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Sectie Spiritus, 1939-1945
2.11.30.11 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Bureau Ontruiming, 1939-1945
2.11.30.12 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Sociale Aangelegenheden, 1943-1945 (1946)
2.11.30.13 Algemeen Commissariaat Voedselvoorziening, 1944-1945
2.11.30.14 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Centraal Bureau voor Onderzoek van Verzoek- en Bezwaarschriften, 1940-1944
2.11.31 Directie van de Landbouw: Afdeling Juridische Aangelegenheden (10e Afdeling), (1936) 1940-1945
2.11.32 Regeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij: Geheim Archief; Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening, (1930) 1934-1945 (1952)
2.11.35 LVV, Directie Landbouwonderwijs en Taakvoorgangers, (1881) 1898-1957
2.11.37.01 Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942
2.11.37.02 Commissie Herziening Bosbouwwetgeving, 1946-1948
2.11.37.03 Commissie tot Herziening van de Boswet 1922, (1947) 1948-1951
2.11.37.04 "Commissie van Toezicht op de Vereniging ""Het Kaasmerk"", 1920-1956"
2.11.37.05 Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936
2.11.37.06 Rijksbotermerkencommissie, 1922-1946
2.11.37.07 Staatscommissie inzake Mond- en Klauwzeer, 1919-1921 (1922)
2.11.37.08 Botersubcommissie van de Commissie van Toezicht op de Rijkslandbouwproefstations (Botercommissie), 1892-1903
2.11.37.09 Staatscommissie inzake Bodemprijzen, Productiekosten en Opbrengsten van Producten in de Landbouw (Staatscommissie Deckers / Ebels), 1927-1933
2.11.37.13 Commissie ter Bestudering van de Economische Vooruitzichten van de Land- en Tuinbouw (Land- en Tuinbouwcommissie), 1919-1923
2.11.37.16 "Commissie van Toezicht op de Rijkslandbouwproefstations; Commissie van Advies voor de Rijkslandbouwproefstations, 1889-1957 (1958)"
2.11.37.18 Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), 1919-1953
2.11.37.19 Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948
2.11.37.20 Commissie Haffmans, (1891) 1925-1930
2.11.37.21 Jachtcommissie, 1924-1939
2.11.37.24 LN&H, Directie van de Landbouw: Afdeling II, 1914-1919
2.11.37.25 Gevolmachtigde voor de Zalmvisserij in het Stroomgebied van de Rijn, (1881) 1886-1928
2.11.37.26 Voorzitter van het Lohnisfonds, (1915) 1916-1934
2.11.37.27 LVV, afd. Bewindvoering Visserij, 1940-1959
2.11.38.01 Rijkszuivelinspectie, 1900-1944 (1960)
2.11.38.02 Bureau van de Rijkszuivelinspecteur, (1937) 1944-1963
2.11.46 L&V, Stichting Landelijke Bezettingsschade, (1938) 1941-1945 en Stichting Beheer Landbouwgronden, 1946-1982 (1988)
2.11.47 Directie van de Landbouw: Afdeling Cultuurtechnische Aangelegenheden, 1947-1955
2.11.48 Directie van de Landbouw: Afdeling Boswezen, 1947-1953
2.12.01 Ministerie van Marine: Openbaar Verbaalarchief, (1934) 1813-1900 (1963)
2.12.10 Ministerie van Marine: Afdeling Loodswezen (Afdeling IV), 1822-1928 (1931)
2.12.12.01 Commandant der Marine te Willemsoord, 1841-1943
2.12.13.01 Naval Disarmament Control Staff, 1945-1950
2.12.14 Stamboeken Marinepersoneel, 1813-1940
2.12.16 MAR, Bureau Voorbereiding Rijnvaart, 1944-1945
2.12.23.01 Interdepartementale Commissie inzake de Splitsing van het Marinepersoneel, (1919) 1924-1925 (1926)
2.12.25 Loodswezen en Marine Stoomvaartdienst, 1814-1979
2.12.26 Ministerie van Marine: Marinecommandant Australië, tot 27 oktober 1943 tevens Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten en daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1942-1947
2.12.27 MAR, Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, (1936) 1940-1945 (1953)
2.12.28 MAR, Commandant der Marine te Falmouth, 1940
2.12.29 MAR, Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, ook als hoofd van de Ve afdeling van het ministerie van Defensie, vanaf 27 juli 1941 tevens minister van Marine, vanaf 23 juni 1945 minister van Marine en Scheepvaart, te Londen,1940-1945
2.12.30 MAR, Hoofd Handelsbescherming en diverse Handelsbeschermingsofficieren, 1941-1946
2.12.31 MAR, Collectie Marine Vrouwenafdeling, 1944-1974
2.12.32 MAR, Collectie archiefbescheiden inzake de Mariniersbrigade in de Verenigde Staten, 1943-1946
2.12.33 MAR, (Militaire) Instanties en Onderdelen in de Gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 1934-1947
2.12.34 MAR, Opzichter der verlichting van de vuurtoren te Scheveningen, 1886-1972
2.12.35 MAR, Netherlands Purchasing Commission en haar rechtsvoorgangers te San Diego en New York, 1940-1945
2.12.36 MAR, ederlandse Vertegenwoordiger bij de Gezamenlijke Stafchefs (Combined Chiefs of Staff) te Washington, 1942-1949
2.12.37 MAR, Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten, 1942-1946
2.12.44 MAR, Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal C.E.L. Helfrich, 1940-1962
2.12.45 MAR, Marinecommandant Delfzijl, 1945-1946
2.12.46 MAR, Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal J. Th. Furstner, 1932-1968
2.12.47 MAR, Marinecommandant Rotterdam, 1944-1947
2.12.48 MAR, Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946
2.12.49 MAR, Persoonlijk Archief van Schout-bij-Nacht Titulair mr. Dr. M.W. Mouton, 1929-1966
2.12.50 MAR, Collectie Nederlands Nieuw-Guinea, 1949-1962
2.12.52 MAR, Commandant der Marine te Londen, 1945-1947
2.13.01 OORL, Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde Archieven, (1811) 1813-1945 (1952)
2.13.04 Stamboeken Officieren, 1814-1940
2.13.09 Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924
2.13.102 Koninklijke Landmacht, Demobilisatiecentrum, (1946) 1947 - 1952
2.13.103 Kwartiermeester-Generaal, Directoraat Verkeerswezen: Troepenverschepingen van en naar Nederlands- en West-Indië, 1945 – 1952 (1955)
2.13.104 Staf Depot Nederlands-Indië en hieronder ressorterende onderdelen, 1945 - 1952
2.13.105 Missie Opzending Personeel naar Nederlands-Indië, 1945-1949
2.13.107 Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië, 1946 - 1952
2.13.108 Troepencommando Siam / Nederlandse Militaire Missie Bangkok en daarbij gedeponeerde archieven, (1942) 1945 - 1953
2.13.109 DEF, Admiraliteitsraad, 1945-1976
2.13.111 DEF, Bureau Organisatie Censuur, de Nederlandse Censuurdienst en het 893 Veldpostcensuur-detachement, (1942) 1959-2003
2.13.117 Persoonklijk archief jonkheer Six als lid van het hoofdbestuur …..
2.13.13.20 Pretensiën Geallieerde Legers, 1814-1832
2.13.13.29 Hoog Militair Gerechtshof, 1814-1825
2.13.13.30 OORL, Stukken betreffende de Telegraphische Gemeenschap van 's-Gravenhage naar Breda en 's-Hertogenbosch, 1831-1838
2.13.14.01 Veldtochten: Kwartiermeester-Generaal baron de Constant Rebecque, 1814-1816
2.13.14.02 Veldtochten: Koninklijke Nederlandsche Armee 2e Afdeling, Luitenant-Kwartiermeester-Generaal, graaf van St. Aldegonde, 1815
2.13.14.03 Veldtochten: Commandant van het 4e Groot Militair Commando en de Citadel van Antwerpen, 1813-1836
2.13.14.04 "Veldtochten: Opperbevelhebber van het Leger, 1830-1839; Chef van de Veldtochten: Opperbevelhebber van het Leger, 1830-1839
2.13.14.05 Veldtochten: Opperbevelhebber van de Citadel van Antwerpen, baron Chassé: Geheim Archief, 1831-1833
2.13.14.06 Veldtochten: Kolonel de la Sarraz, Belast met een Geheime Zending naar Aken, 1831-1834
2.13.14.07 Veldtochten: H.G. Seelig, Commandant Artillerie in de Citadel van Antwerpen, 1830-1834 (1867)
2.13.25 Militair Gezag: band I, 1939-1956
2.13.39 Marine Inlichtingendienst (MARID) en voorgangers in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea, (1905) 1945-1963 (1989)
2.13.46 Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers, (1789) 1814-1932 (1943); Collectie Krayenhoff, 1798-1811; Commissie De Man, 1822-1827
2.13.47 Commissie tot Afwikkeling van Defensiecontracten (Commissie Woltman), (1937) 1940-1946 (1948)
2.13.48 Afwikkelingsbureau Centraal Magazijn Militaire Kleding en Uitrusting te Amsterdam, 1937-1953
2.13.50 Nederlands Gezantschap te Pretoria: Nederlandse Militaire Missie en Militair Bureau, (1940) 1941-1950 (1951)
2.13.55 Koninklijke Landmacht: Cavalerie: Diverse Onderdelen, 1840-1940
2.13.62.01 Algemeen Hoofdkwartier: Afdeling (Inspecteur) der Bereden Artillerie, 1914-1918
2.13.62.02 Speciale Commissie van Inspectie over het Militair Onderwijs, 1840-1867; Inspecteur van het Militair Onderwijs, 1878-1913
2.13.62.03 Comité van Defensie en daarbij aangetroffen bescheiden, (1741) 1850-1867 (1897)
2.13.62.04 Raad van Defensie, 1908-1939; Commissie inzake Samenwerking van Land- en Zeemacht, 1903-1908
2.13.62.05 Ministerie van Oorlog: Diverse Commissies, 1853-1912
2.13.62.06 Inspecteur(-Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht en daarbij Gedeponeerde Archieven, 1814-1940 (1950)
2.13.62.07 FIN: Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden: Afdeling Vervoerwezen, 1940-1941
2.13.62.08 Hogere Krijgsschool: Collegedictaten Militaire Aardrijkskunde, 1932-1938
2.13.62.09 Koninklijke Landmacht: Militair Geneeskundige Onderdelen, 1894-1940
2.13.62.10 K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947
2.13.65 Chefs van het Wapen der Infanterie en enige andere Infanterie-instellingen en Commissies, 1816-1941
2.13.66 Koninklijke Landmacht: Controlelijsten en Straflijsten Militair Personeel, 1904-1923 (1939)
2.13.68.02 "Capitulantenraad, 1936-1940; Centraal Capitulanten Bureau, 1936-1940"
2.13.68.03 Inspecteur en de Commandanten van Diverse Korpsen van de Vrijwillige Landstorm, 1919-1940 (1942)
2.13.68.04 Archief van Oorlog en Topografisch Bureau, (1811) 1814-1841
2.13.70 Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij Gedeponeerde Archieven, (1906) 1914-1940 (1941)
2.13.71 Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan, 1941-1
2.13.72 DEF, Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, (1942-) 1945-1950
2.13.73 DEF, Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954
2.13.74 DEF, Legercommissie, 1910-1941
2.13.76 DEF, Centrale Schadecommissie, 1914-1923
2.13.77 DEF, Vlootcommissie, 1922-1941
2.13.78 DEF, Commissie Hoofddeksel, 1929-1930
2.13.79 DEF, Commissie Staalman, 1920-1928
2.13.80 DEF, Commissie voor het model van de veldjas, 1937-1940
2.13.81 DEF, Commissie in zake de toekenning van burgerlijke betrekkingen aan gewezen militairen, 1907-1909
2.13.82 DEF, Commissie 't Hooft tot reorganisatie van de rijkswerven, 1932-1935
2.13.83 DEF, Commissie van aanschaf van levensmiddelen, 1928-1932, 1934-1936
2.13.84 DEF, Commandant der maritieme middelen IJmuiden, 1939-1940
2.13.85 DEF, Militaire Luchtvaart en -verdediging, 1910-1940 (1944)
2.13.86 DEF, Artillerie-Inrichtingen, 1813-1941 (1942-1972)
2.13.88 DEF, Collectie stukken inzake de organisatie van het Wapen der Genie, 1907-1927
2.13.89 DEF, Collectie Bewapening Kustforten, 1907-1936
2.13.90 DEF, Commissie tot onderzoek van de bewapening en afsluiting van wapen- en munitiemagazijn, 1930-1933
2.13.93 DEF: Legercommandant Australië, vanaf 27 oktober 1943 Commandant der Nederlands-Indische Strijdkrachten, 1942-1946
2.13.96 DEF, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, (1945) 1947-1987
2.13.97 DEF, Olie-Inlichtingscommissie te Londen, 1942-1945
2.13.98 DEF, Collectie Krijgsgevangenen, 1940-1946
2.13.99 DEF, Collectie Zuiveringen, 1945-1959. Band I: Inleiding, Inventaris
2.14.29.07 "TNO, Centraal Technisch Instituut: Afdeling Vloeibare Natrium; Projectgroep Kernenergie TNO, 1965-1977"
2.14.31 Bureau-archief van de Algemene Rijksarchivaris mr. A.E.M. Ribberink, 1949-1988
2.14.35 Academische Raad, (1956) 1961-1985
2.14.36.01 TNO, Centrale Organisatie, 1932-1960
2.14.36.02 TNO Nijverheidsorganisatie [1932-1980]
2.14.36.03 TNO, Voedingsorganisatie, 1940-1980
2.14.36.04 "TNO, Landbouworganisatie, 1943-1958; Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek over de jaren 1958-1980"
2.14.36.05 TNO, Landbouwnijverheidsorganisatie, 1944-1958
2.14.36.06 TNO, Gezondheidsorganisatie, 1948-1980
2.14.36.07 TNO, Organisatiecommissie voor de Visserijen, 1948-1962
2.14.36.08 TNO, Medisch Physische Afdeling TNO en het Medisch Physisch Instituut, 1951-1966
2.14.36.28 TNO, Sectie Landbouwkundig Onderzoek, 20e eeuw
2.14.36.29 TNO, Afdeling Gezondheidsresearch, 1970-1980
2.14.38 O&W, afd. Nijverheidsonderwijs, 1913-1976
2.14.39 O&W, afd. Lager Onderwijs, 1880-1975
2.14.40 OKW, Commissie betreffende de Inrichting van het Zevende Leerjaar, 1937-1940
2.14.41 OKW, Commissie tot Samenstelling van de Nederlands-Belgische Woordenlijst (Nederlands-Belgische Woordenlijstcommissie), 1947-1948
2.14.42.01 OKW, Staatscommissie voor de Herziening der Lager-Onderwijswet, 1926-1930
2.14.42.02 OKW, Commissie inzake Onderwijs aan Schippers- en Kramerskinderen, 1928-1930
2.14.42.03 OKW, Staatscommissie Concentratie Bijzonder Lager Onderwijs, 1936-1937
2.14.43 "OKW, Afdeling Middelbaar Onderwijs; (Hoofd)afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
2.14.44.01 OKW, Commissie Opleidingen van Scheepsmachinisten, (1930) 1931
2.14.44.02 OKW, Commissie voor het Kunstnijverheidsonderwijs, 1946-1949
2.14.44.03 OKW, Commissie van Onderzoek betreffende het Lager Nijverheidsonderwijs voor Jongens, (1946) 1947-1949
2.14.44.04 OKW, Adviescommissies inzake het Aanschaffen van Machines, Gereedschapswerktuigen en Gereedschappen voor de Metaalbewerking en voor de Houtbewerking, 1946-1949 (1950)
2.14.44.05 OKW, Commissie inzake de Titulatuur van Niet-Academisch Gevormde Technici, (1952) 1953-1955
2.14.45 OKW, Afdeling Kunsten en Wetenschappen, (1866) 1918-1940
2.14.46 Bureau der Verenigde Ereraden voor de Kunstenaarsberoepen; Bureau Zuivering Kunstenaars; Bureau Centrale Ereraad, (1940) 1945-1947; Ereraden voor de Kunst, (1940) 1945-1947 (1948); Centrale Ereraad voor de Kunst, (1939) 1946-1952
2.14.47 O&W, dir. Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs, 1975-1985
2.14.48 O&W, dir. Hoger Beroepsonderwijs, 1975-1985
2.14.49 O&W, dir. Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren, 1970-1985
2.14.50 "Raadadviseur in algemene dienst; Directies Her- en Bijscholing Docenten, Rechtspositiezaken Onderwijs, Onderwijsvernieuwingen Planning, Verzorging, Inspecteur-generaal van het onderwijs, Min O&W, (1947) 1956-1983"
2.14.51 OKW, DG Volksontwikkeling, (1926-) 1945-1964
2.14.52 OKW, dir. Scholing en taakvoorgangers, (1950) 1972-1988
2.14.53 OKW, dir. Verzorgingsstructuur en taakvoorgangers, 1961-1988
2.14.54 OKW, commissies van het Georganiseerd overleg voor het onderwijzend personeel, 1921-1968 (1970)
2.14.55 OKW, Programmacommissie Ontwikkeling Schoolwerkplannen, 1975-1979
2.14.58 OKW, DG Wetenschappen, (1911) 1918-1975
2.14.60 O&W, Nederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap Applicatie onderzoek van Remote Sensing-Technieken (NIWARS), 1969-1977
2.14.61 OKW, Programmacommissie Bijscholing Integratie KO/LO, 1978-1983
2.14.62 O&W, hoofddir. Beleidsontwikkeling en Planning Voortgezet Onderwijs, 1975-1985
2.14.63 O&W, Adviesgroep Projecten Primair Onderwijs (APPO), 1982-1987
2.14.64 O&W, Commissie tot Bestudering van Goede Onderwijsmethoden voor het Algemeen Vormend Nijverheidsonderwijs voor Meisjes, 1946-1965
2.14.65 O&W, Innovatiecommissie Participatieonderwijs (ICP), 1975-1983
2.14.66 O&W, Landelijke Stuurgroep Onderzoek Milieuhygiëne (LASOM), 1974-1982
2.14.67 O&W, Landelijke Stuurgroep Energieonderzoek (LSEO), 1974-1977
2.14.68 "O&W, Stichting ""Nederlandse Onderwijs Film"" (NOF), 1941-1969"
2.15.29 Hoge Raad van Arbeid, 1919-1950
2.15.32 SZ, DG van de Arbeid, 1920-1979
2.15.33 Gezondheidsraad, 1920-1956
2.15.34 Staatscommissie inzake de Vaccinatie, 1938-1940
2.15.35 Nationaal Steuncomité Stormramp 1927, 1927-1935
2.15.36 Gezondheidsraad, 1957-1990
2.15.37 SZ, afd. Volksgezondheid, 1918-1950
2.15.38 Geneeskundige Hoofdinspectie, (1818) 1902-1952 (1953)
2.15.39 Farmaceutische Hoofdinspectie, 1921-1961 (1962
2.15.44 SZW, Dienst voor het Stoomwezen, 1902-1944
2.15.45 SZW, DG voor Algemene Beleidsaangelegenheden, (1921) 1964-1979
2.15.46 "Hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau, 1945-1954;Centrale Dienst van de Directie Arbeidsvoorziening, 1954-1959
2.15.47 SZW, DG Algemene Beleidsaangelegenheden
2.15.48 Bedrijfsvereniging voor de Houtindustrie en meubileringsbedrijven, 1949-1997
2.15.49 Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie, (1931) 1950-1997
2.15.50 Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij, 1950-1997
2.15.51 Bedrijfsvereniging voor het Vervoer, 1949-1997
2.15.52 Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten, (1939) 1949-1997
2.15.53 Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en taakvoorgangers (1968-) 1978-1988 SoZaWe
2.16.01 "Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid: Afdeling Waterstaat A; Afdeling Waterstaat I, (1822) 1878-1905 (1926)"
2.16.03 V&W, Dienst Speciale Werken, 1954-1963
2.16.04.01 PTT, Hoofdbestuur, (1893) 1927-1939 (1953)
2.16.04.02 PTT, Hoofdbestuur: Kabinetsarchief, 1893-1934 (1938)
2.16.04.03 PTT, Hoofdbestuur: Kabinetsarchief, (1931) 1935-1957
2.16.04.04 PTT, Hoofdbestuur: Zeer Geheim Archief, (1927) 1932-1957
2.16.05 "Ministerie van Waterstaat: Afdeling Waterstaat A; Afdeling Waterstaat T, 1906-1929"
2.16.06 Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland, 1551-1849 (1870)
2.16.07 Inspecteurs Waterstaat, 1849-1930
2.16.09 PTT, Hoofdbestuur, 1940-1954
2.16.11 Raad van de Waterstaat, 1891-1994
2.16.15.01 Commissie Beheer Vaartuigen, 1945-1950
2.16.15.02 Bureau Oorlogsschade Binnenvaart, 1945-1950
2.16.15.04 Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart te 's-Gravenhage en Rotterdam, Commissie Voorwaarden Rotterdam, 1922-1950
2.16.19.01 Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Philadelphia in 1876, 1874-1877
2.16.19.02 Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877
2.16.19.04 Commissie voor het Petroleumvraagstuk, 1898-1901
2.16.19.06 Centrale Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900, 1898-1901
2.16.19.07 Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, 1903-1904
2.16.19.08 Commissie inzake het Vervoer van Zware Vrachten over de Weg, 1920-1929
2.16.19.09 Commissie tot Reorganisatie van de dienst der Landsgebouwen, 1921-1922
2.16.19.10 Commissie inzake Wegbelasting, 1924-1925
2.16.19.12 Commissie van Onderzoek naar het Staatsvissershavenbedrijf, 1927
2.16.19.13 Staatscommissie tot Onderzoek op welke wijze de Spoorwegen, de gewone Wegen en de Waterwegen in en rondom Utrecht dienen te worden gewijzigd, 1902-1904
2.16.19.14 Staatscommissie inzake de Spoorwegtoestanden in Rotterdam, 1914-1921
2.16.19.15 Bureau van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1950-1963
2.16.19.16 Staatscommissie Dienstvoorwaarden Spoorwegpersoneel, 1919-1920
2.16.19.17 Ambtelijke Commissie voor het Spoorwegvraagstuk, 1935-1937
2.16.19.18 J.F. Bogaard, belast met het toezicht op de Amsterdamse Kanaalmaatschappij, 1865-1877
2.16.19.19 Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District, 1919-1923
2.16.19.20 Commissie inzake de Wet op de Calamiteuze Polders, 1947-1955
2.16.19.21 Commissie van Onderzoek naar de Bekwaamheid van Candidaten voor de betrekking van Adjunct-Ingenieur van de Rijkswaterstaat, 1895-1914
2.16.19.22 Commissie inzake indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder, 1947-1950
2.16.19.25 Commissie Marinewerven, 1946
2.16.19.26 Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953
2.16.19.27 Interdepartementale Luchtvaartcommissie, 1946
2.16.19.29 Commissie tot Herziening van de Wet op de Landverhuizers, 1907-1925
2.16.19.30 Interdepartementale Commissie van Advies inzake de Bouw van Vliegtuigmaterieel hier te Lande, 1939-1946
2.16.19.31 Commissie Motor- en Rijwielverkeer
2.16.19.32 Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956
2.16.19.33 Scheepbouwkundig Adviseur bij de Scheepvaart Inspectie als lid van de Benzinecommissie, (1927) 1929-1965
2.16.19.34 V&W als Lid van de Raad van Toezicht der Carnegiestichting, 1903-1953
2.16.19.35 Vaartuigencommissie, 1922-1924 (1926)
2.16.19.36 Spoorwegraad, 1923-1938
2.16.19.40 V&W, Korps Geleiders Ontplofbare Stoffen, 1887-1953
2.16.19.41 V&W, Raad van Beroep voor Bevrachtingszaken, 1934-1954
2.16.21 Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, 1893-1926
2.16.22.01 Ministerie van Waterstaat: Directie van de Waterstaat (DW), 1930-1949
2.16.22.02 Ministerie van Waterstaat: Afdeling Waterstaatsrecht (WR), 1930-1949
2.16.23.01 "Ministerie van Waterstaat: Afdeling Spoorwegen, 1906-1926;Afdeling Scheepvaart, 1923-1926
2.16.23.02 "Ministerie van Waterstaat: Afdeling Spoorwegen, 1906-1926; Afdeling Scheepvaart, 1923-1926
2.16.24.01 WATERSTAAT, 1906-1945: Kabinet van de Minister, 1906-1945
2.16.25 Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT): Hoofdbestuur: Bureau Radio-omroep en Radiodistributie, (1904) 1919-1940 (1941)
2.16.54 Ministerie van Scheepvaart en Visserij te Londen: Directoraat-Generaal voor de Scheepvaart en Voorgangers: Nalatenschapdossiers Zeelieden Koopvaardij, 1940-1945
2.16.56.10 Commissiearchieven op het terrein van de Scheepvaart, 1906-1971: Dossiers Scheepsrampen uit het archief van de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart, 1940-1945
2.16.65 V&W, Afdeling Voorlichting, 1949-1970
2.16.66 Ministerie van verkeer en Waterstaat en voorgangers: Afdeling vaartuigen: Dossiers Duitslandschade, 1942-1971
2.16.67 Contact-Commissaris voor de Rijnvaart, 1936-1939
2.16.68 Commissie van Schadebepaling Scheepswerven en Scheepssloperijen, 1968-1978
2.16.69 Gedrukte bescheiden behorend tot de archieven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en voorgangers en van de daaronder ressorterende diensten, 1877-1979
2.16.75 WATERSTAAT, Afdeling Electriciteitsvoorziening, 1940-1946
2.16.76 Rijkswaterstaat, Dienst voor Bijzonder Beheer, 1941-1947
2.16.77 Generale Commissie Zuiderzeesteunwet, 1924-1975
2.16.78.01 G.J.C.A. Pop als Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, 1903-1913
2.16.78.02 M.H. Damme als Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie, en Telefonie, 1919-1940
2.16.78.03 W.L.Z. van der Vegte als Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1941-1945
2.16.78.04 L. Neher als Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, (1935) 1945-1954
2.16.78.05 J.D.H. van der Toorn als Directeur-Generaal der Posterijen, Telgrafie en Telefonie, 1954-1959
2.16.78.06 A.P.F. Duijnstee als Hoofdinspecteur der Posterijen en Telegrafie, 1895-1941
2.16.78.07 J.F. van Royen als Algemeen Secretaris der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1916-1942
2.16.78.09 G.H. Dijkmans van Gunst als Juridisch Adviseurder Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1935-1941
2.16.80 Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, 1918-1937
2.16.81.01 Hoofdbestuur der PTT, Censuurdienst, 1944-1947
2.16.81.02 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie van Advies, 1920-1927
2.16.81.03 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie van Advies Girowet, 1937-1944
2.16.81.04 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie voor Delegatie van Bevoegdheden, 1949-1955
2.16.81.05 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie Hoffman (Codecommissie)
2.16.81.06 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie Normalisatie Telefoontoestellen, 1946-1950
2.16.81.07 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie van Onderzoek en Advies naar de Ontwrichting bij de Postcheque- en Girodienst
2.16.81.08 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie voor de Organisatie van de Telefoondienst, 1945-1946
2.16.81.09 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie van Overleg, 1918-1942
2.16.81.10 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie inzake Radio-omroepstoringen, 1931-1938
2.16.81.11 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942
2.16.81.12 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie voor het Zendervraagstuk, 1933-1935
2.16.81.13 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950
2.16.81.14 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Herstel- en Systeemkeuzecommissie, 1945-1951
2.16.81.15 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Luchtbeschermingsdienst, 1938-1943
2.16.81.16 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Postraad, 1928-1934
2.16.81.17 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Raad van Bijstand, 1911-1919
2.16.81.18 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Takencommissie, 1930-1946
2.16.81.19 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Televisiecommissie, 1936-1951
2.16.81.20 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Tijdelijk Hoofdbestuur, 1944-1945
2.16.81.21 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Veldpostdienst, 1938-1948
2.16.81.22 Gedeponeerde archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT: Commissie van Advies inzake Heffingen Radiodistributie (Precariocommissie), 1938-1941
2.16.82 V&W, Inspecteur-Generaal voor het Verkeer, 1860-1967
2.16.83 V&W, Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen, 1937-1959
2.16.84 V&W, afd. Vervoerwezen, 1938-1952
2.16.85 V&W, Terugvoering Binnenvaartuigen, 1945-1950
2.16.86.01 V&W, Afdeling Bijzondere Aangelegenheden, 1958-1979 (1985)
2.16.86.02 V&W, Bureau Secretaris-Generaal, 1959-1979 (1985)
2.16.86.03 V&W, Directie Algemene Zaken en Kabinet en taakvoorgangers, (1918) 1957-1979 (1987)
2.16.86.04 V&W, Directie Financieel-Economische Zaken en taakvoorgangers, (1946) 1959-1979 (1987)
2.16.86.05 V&W, Directie Juridische en Economische Zaken, 1944-1957
2.16.86.06 V&W, Directie Organisatie en Automatisering, (1950) 1959-1979 (1980)
2.16.86.07 V&W, Directie Personeelszaken, (1937) 1959-1979 (1980)
2.16.86.08 V&W, Hoofdafdeling Voorlichting, 1949-1979 (1984)
2.16.86.09 V&W, Studie-afdeling, 1967-1979 (1985)
2.16.87.01 HNS: Londens Archief, 1940-1945
2.16.93 V&W, PTT-archieven, (1837) 1893-1954 (1972)
2.16.98 Rijksdienst voor het Wegverkeer, (1937) 1949-1980
2.17.01 Hoofdinspectie der Volkshuisvesting, 1920-1946
2.17.02 Ministeriële Afdeling Volkshuisvesting over de jaren 1901-1946
2.17.03 Centrale Sector Ministerie van VROM, (1938) 1940-1981 (1987)
2.17.04 Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1941-1965
2.17.05 Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), 1965-1994 (1996) en de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RaRO), (1991) 1995-1996 (1998) en hun commissies en werkgroepen
2.18.10.09 Nieuwe Afrikaanse Handels Vereniging, 1854-1981
2.18.13 Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, 1884-1956
2.18.18.02 Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij, 1884-1910
2.18.21.01 Dr. L.G. Kortenhorst [levensjaren 1886-1963], (1764) ca. 1900-1963 (1974)
2.18.21.02 Adviesbureau Kortenhorst, 1941-1965
2.18.21.03 Landelijk Comité voor Rechtszekerheid, 1945-1951
2.18.26.01 "Molestkantoor, 1944 (1946); Contactcommissie inzake Staatsmolestverzekering, 1939-1947"
2.18.28 Geologisch Bureau C. Voûte, (1947) 1957-1963 (1975)
2.19.011 Vereniging Trouw aan Koning en Vaderland, 1890-1916
2.19.034 Prins Bernhard Fonds, Prins Bernhard Spitfire Fonds, Prins Bernhard Fonds in Nederland, Prins Bernhardfonds Suriname, 1940-1979 (1990)
2.19.037 Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), 1915-1970
2.19.042.22 Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968
2.19.042.36 Federatie Beeldende Vorming in het Onderwijs, 1972-1989 (1992)
2.19.042.44 Stichting Het Nederlands Studenten Orkest, 1952-1999 (2002)
2.19.042.47 Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998
2.19.042.52 Nederlandse Postorderbond, 1955-1984
2.19.042.56 Commissie tot Bescherming der Aanspraken van Gedepossedeerden, (1946) 1950-1957
2.19.042.57 Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975
2.19.042.59 Vereniging Het Metalen Kruis, 1853-1891
2.19.042.60 Association Internationale de l'Histoire du Droit et des Institutions, 1961-1985
2.19.042.61 Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967
2.19.042.63 Raad der Ouden, 1942-1965
2.19.042.64 "Vereniging Bescherming Voetgangers; Voetgangersvereniging VBV, 1954-1983"
2.19.042.67 Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, (1951) 1954-1986
2.19.042.76 Nationaal Rampenfonds, (1924) 1935-1989
2.19.042.77 Federatie van Organisaties in het Bibliotheek-, Informatie- en Dokumentatiewezen (FOBID), 1974-1987
2.19.042.78 Comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië, 1985-1992
2.19.042.79 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992)
2.19.042.80 "Vereniging van Fabrikanten van Gouden en Zilveren Werken in Nederland; Bond van Edelmetaalbedrijven, (1906) 1909-1923"
2.19.042.81 Verein Deutscher Färber: Landesgruppe Holland, 1928-1944
2.19.042.82 Europese Liga voor Economische Samenwerking (ELES): Afdeling Nederland, 1946-1997
2.19.042.83 Vereniging van Christen-Democratische Gemeente- en Provinciebestuurders, (1973) 1976-1988
2.19.042.84 Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, 1949-1980
2.19.042.85 Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (KNRV), 1981-1985
2.19.042.87 Stichting Nederlands Kinderhulp Plan, 1965-1992
2.19.042.88 Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw
2.19.042.89 Comité Verontruste Deeltijders, 1983-1988
2.19.042.90 Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995
2.19.046.01 Christelijk-Historische Unie (CHU), (1893) 1942-1980
2.19.053.02 Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945
2.19.056 Vereniging van Kamers van Koophandel, 1921-1980
2.19.070.02 Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945
2.19.076 Nationaal Crisis Comité, 1931-1936
2.19.084 Stichting Samenwerkende Landelijke Centrale Organen voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk (SALCO), (1958) 1967-1979 (1988)
2.19.085.01 Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972
2.19.085.02 "Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidsjeugd;Landelijke Stichting Clubhuizen
2.19.085.03 Stichting Steunfonds Oud-Werkers van de Landelijke Vereniging Clubhuiswerk, 1976-1986
2.19.085.04 "Stichting Het Anker;Federatie Ankerclubhuiswerk, 1948-1978"
2.19.085.05 Nederlandse Jeugdgemeenschap: Sectie Jeugdzorg, 1959-1970
2.19.087 "Nederlands Instituut van Accountants, 1894-1974;Nederlandse Bond van Accountants, 1899-1964
2.19.089 Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), (1966) 1967-1987
2.19.091 Vereniging van Academisch Gevormde Accountants (VAGA), (1927) 1928-1968
2.19.093 Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken, (1853) 1906-1976
2.19.095.02 Landelijke Ontwikkelingsstructuur Welzijnscomponent Onderwijsvoorrangsbeleid, 1980-1988
2.19.097 Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, (1969) 1970-1982
2.19.098 Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid: Studie- en Informatiecentrum voor Ouderenbeleid (NFB), 1954-1989
2.19.103.01 Plaatsingslijst Van Het Archief Van De Vereeniging Van Nederlandsche Werkgevers, 1899-1926
2.19.103.02 Plaatsingslijst Van Het Archief Van Het Verbond Van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen, 1917-1925
2.19.103.03 Plaatsingslijst Van Het Archief Van Het Centraal Industrieel Verbond, 1920-1925
2.19.103.04 Plaatsingslijst Van Het Archief Van Het Centraal Overleg In Arbeidszaken Voor Werkgeversbonden, 1920-1945
2.19.103.05 Plaatsingslijst Van Het Archief Van Het Verbond Van Nederlandse Werkgevers, 1926-1969
2.19.103.06 Plaatsingslijst Van Het Archief Van Het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, 1945-1969
2.19.103.07 Hoofdgroep Industrie, 1941-1950
2.19.103.08 Contactcommissie Vier Verbonden, 1954-1962
2.19.103.09 Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967
2.19.103.10 Raad van Bestuur in Arbeidszaken (RVBA), 1941-1966
2.19.103.11 Stichting Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland, 1946-1990
2.19.103.12 Overleg van Ondernemingsziekenfondsen, 1941-1972
2.19.103.13 Werkgeversfederatie voor Internationale Arbeidszaken (WFIA), (1920) 1949-1963
2.19.103.14 Vereniging van Nederlandse Ondernemingen (VNO): Stichting Stuurgroep voor Wetenschappelijk Onderzoek, 1959-1985
2.19.103.15 Stichting Management Studies, (1985) 1986-1987
2.19.103.16 Overleg in Beleggingszaken, 1938-1980
2.19.103.17 Adviescommissie voor Personeelfondsen, 1941-1979
2.19.103.18 Centraal Pensioenfonds voor de Zuivelindustrie, 1948-1987
2.19.103.19 Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986
2.19.104.01 Vereniging van Scholen voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (VHEAO), 1968-1986
2.19.104.02 Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981
2.19.104.03 Vereniging van Directieleden van Scholen voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs, 1974-1987
2.19.105 Christen Democratisch Appèl (CDA): Partijorganen vóór de Officiële Oprichting, 1965-1980
2.19.110.01 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuiseconomen en Voorgangers, 1921-1980
2.19.110.02 Geneeskundige Vereniging ten behoeve van het Ziekenhuiswezen, 1921-1981
2.19.110.03 Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en Voorganger, 1967-1980
2.19.110.04 Centrum van Ziekenhuisdirecteuren, (1968) 1978-1981
2.19.112 Christen Democratisch Appèl (CDA), (1970) 1980-1988 (1991)
2.19.113 "Stichting Ratiobouw;Bouwcentrum te Rotterdam: Rapporten, 1945-1991"
2.19.114 "Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA); Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen (NIICB)
2.19.115 Contactgroep voor Exportbevordering (CGE), (1959) 1960-1989
2.19.116 Plaatsingslijst van het archief van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "het Oranje Kruis" over de jaren 1909-1991
2.19.117.01 Verzamelinventaris Plattelandsjongerenorganisaties
2.19.117.02 Inventaris van het archief van de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland, 1951-1985
2.19.118 Stichting tot Bevordering van Investeringen op de Nederlandse Antillen (STINA ), 1966-1982
2.19.121 Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) 1971-1991 (1992)
2.19.122 Vereniging van Bewaarders van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen, (1871) 1874-1976
2.19.123 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), 1889-1996 (1997)
2.19.124 Nederlands Olympisch Comité (NOC), 1912-1993
2.19.128 Club van Rome Nederland, 1973-1989
2.19.129 Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992
2.19.130 Cliëntenbond, (1970) 1971-1990 (1991)
2.19.131 's Heeren Loo Zorggroep, 1890-1988
2.19.132 Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum (NBLC), (1900) 1972-1993 (1997)
2.19.133 Vereniging Guinee-Nederland, 1994-1998
2.19.134 Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid, 1959-1990
2.19.135 Verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969
2.19.136 Collectie Doodenboeken van de Stichting Oranjehotel, 1940-1945
2.19.137 Stichting Energie Informatie, 1979-1994 (2003)
2.19.139 Vereniging van Nederlandse Glucosefabrieken, 1912-1991
2.19.142 Vereeniging van Krankzinnigengestichten, 1918-1955 en van de Vereniging van Psychiatrische Inrichtingen in Nederland (VPIN), 1956-1974
2.19.143 Instituut voor Preventieve en Sociale Psychiatrie (IPSP), 1968-1988 alsmede Archivalia van C.B.J.B. Trimbos
2.19.144 "Sociaal-Psychiatrisch Studiegezelschap (SPS), 1953-1968 en de Vereniging ""Het Sociaal-Psychiatrisch Studiegezelschap"" (VSPS), 1969-1982 (1984)"
2.19.145 Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid (NFGV), 1934-1972
2.19.146 Nederlandse Federatie voor Medisch Opvoedkundige Bureaus (NFMOB) en taakvoorgangers, 1928-1972
2.19.147 Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemers (KNVTO), 1941-1991
2.19.153 Dossier Groep van 19
2.19.156 Verening voor Zuivelindustrie en Melkhygiëe [VVZM]
2.20.02.10 Tabaksmaatschappij Sumatra te Rotterdam, 1888-1894
2.20.13.01 Java Spoorwegmaatschappij, 1884-1893
2.20.13.02 Probolingo Stoomtrammaatschappij, (1885) 1894-1972
2.20.13.03 Pasoeroean Stoomtrammaatschappij, (1891) 1895-1969
2.20.13.04 "Pasoeroean Stoomtrammaatschappij;Probolingo Stoomtrammaatschappij: Directie en Hoofdvertegenwoordiger, 1930-1951"
2.20.13.05 Modjokerto Stoomtrammaatschappij, 1895-1970
2.20.23 Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), (1853) 1870-1972 (1973)
2.20.24 Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen, 1920-1953
2.20.32 Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992)
2.20.37.03 Maatschappij tot Exploitatie der Baud-Landen, 1920-1944
2.20.37.05 Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname), 1823-1924
2.20.37.07 Preanger Rubber Maatschappij, 1909-1968
2.20.37.08 Cultuuronderneming Sitiardja, 1877-1907 (1908)
2.20.37.09 Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) 1897-1953
2.20.37.11 Fonds Belindo: Theecultuurmaatschappij Pangheotan en diverse andere Cultuurmaatschappijen, 1894-1975
2.20.37.12 Cultuurmaatschappij Djolotigo, 1893-1959
2.20.37.13 Droogdokmaatschappij Tandjong Priok, 1890-1978
2.20.54 "Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN); Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM)
2.20.55 NV Mijnbouw-Maatschappij Salida (MMS), (1880) 1910-1933
2.20.56 NV Handel-Maatschappij voorheen G. Hoppenstedt, (1614) 1892-1976
2.20.58.01 Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM): Ongecodeerde Stukken, (1882) 1891-1970 (1973)
2.20.58.02 Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen (KJCPL): Ongecodeerde Stukken, (1898) 1902-1974
2.20.59 "Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM);Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen (KJCPL): Jaarverslagen en Balansen, 1891-1972"
2.20.60.01 Stichting Agrarische Bedrijven ten behoeve van Nederlands Nieuw-Guinea (SAB), (1954) 1957-1963 (1965)
2.20.60.02 Stichting Agrarisch Onderzoek ten behoeve van Nederlands Nieuw-Guinea (SAONG), (1944) 1957-1964 (1965)
2.20.60.03 Stichting Geologisch Onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (SGONG), (1958) 1959-1966
2.20.60.04 Stichting Exportbevorderingsfonds Nederlands Nieuw-Guinea (EBF), 1957-1962
2.20.60.05 Directeur van het Demografisch Onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea, (1953) 1959-1963 (1967)
2.20.60.06 Agrarisch Proefstation in Hollandia: Rapporten inzake de Bodem in Nederlands Nieuw-Guinea, 1949-1962
2.20.61 Documentatiebureau voor Overzees Recht (DOR), 1894-1963
2.20.62 NV Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballagefabrieken (NIMEF) te Malang, 1947-1949 (1991)
2.21.004.04 Collectie Ver Huell, 1779-1835
2.21.004.13 A.H.W. Baron de Kock [levensjaren 1808-1891], 1838-1849
2.21.004.19 Collectie Van Alphen en Engelhard [Eerste deel: Aanwinsten 1896 en 1900], 1584-1893
2.21.004.20 "H.P.N. 't Hooft [levensjaren 1792-1827], 1814-1826;S. 't Hooft [geboren 1774], 1815-1816"
2.21.004.21 Collectie Van Alphen en Engelhard [Tweede deel: Aanwinst 1916], 1620-1832
2.21.005.39 Collectie 039 Gogel, 1752-1820
2.21.006.48 Collectie Falck, 1755-1850
2.21.006.49 Familie van Hogendorp, (1633) 1766-1863
2.21.007.58 Collectie 058 J.C. Baud, 1585-1985
2.21.008.69 Familie van Hogendorp, 1720-1902
2.21.010 Collectie Van Alphen en Engelhard [Derde deel: Aanwinst 1941], 1790-1830
2.21.012 P. Armstrong-van Hogendorp [levensjaren 1903-1949], (1805) 1933-1940
2.21.017 Collectie 254 L.J.M. Beel, 1867-1997
2.21.026.02 Collectie 186 A.L. en C.J. de Bruijn Kops, 1867-1932
2.21.039 Collectie Copes van Cattenburch, Van Mierop e.a., 1627-1931
2.21.046 Collectie Daendels, 1787-1862
2.21.046.01 W.K. baron van Dedem [levensjaren 1839-1895], 1891-1894
2.21.055 Collectie 124 Van Doorn van Westkapelle, 1830-1853
2.21.056 Collectie 130 Dumonçeau, 1790-1950
2.21.066 Collectie 184 I.D. Fransen van de Putte, 1838-1900
2.21.068 Prof. mr. P.S. Gerbrandy [levensjaren 1885-1961], 1900-1961
2.21.089 Collectie 127 F.W.T. Hunger, 1907-1924
2.21.102 Familie Kraijenhoff, (1730) 1746-1984
2.21.123 Collectie 176 H.J. van Mook, 1917-1964
2.21.132 H.H.J. van de Pol [1894-1971], 1918-1980
2.21.133 Collectie 246 M.J.M. van Poll, 1931-1947
2.21.144 Mr. dr. C.P.M. Romme [levensjaren 1896-1980], 1928-1977
2.21.151 Collectie 159 J.R.H. van Schaik - aanvulling 2005
2.21.161 Mr. Johan Rudolph Thorbecke en van enige van zijn verwanten
2.21.162 Mr. Jan Rudolph Thorbecke en van enige van zijn verwanten - 2e aanvulling
2.21.173 Collectie 211 E. de Waal, 1821-1913
2.21.175 Ch.J.I.M. Welter [levensjaren 1880-1973], ca. 1900-1973
2.21.179.01 Collectie 102 H. van Zuylen van Nyevelt, 1803-1848
2.21.181 Collectie 191 Van Zuylen van Nyevelt [Aanwinst 1960], 1521-1945
2.21.183.02 Mr. J.R.M. van Angeren [levensjaren 1894-1959], 1940-1955
2.21.183.03 Van Asbeck + aanvullingen [invnrs 1-221]
2.21.183.08 Prof.dr. E.H. van der Beugel [geboren 1918], 1946-1990
2.21.183.10 M. Boon, 1945-1964
2.21.183.13 J. Briedé [levensjaren 1885-1975], 1915-1964
2.21.183.15 P.R. Cantz'laar [levensjaren 1771-1831], 1812-1831 (1837)
2.21.183.22 Dr. W. Emmens [levensjaren 1876-1946], (1788) 1919-1946 (1970)
2.21.183.35 A.J.Ch. van den Hurk [geboren 1912], (1928) 1947-1952
2.21.183.39 M.H. Jansen [levensjaren 1817-1893], (1820) 1848-1888
2.21.183.43 P.A. Kerstens [levensjaren 1896-1956], 1915-1956
2.21.183.44 Klompé [invnrs 1-270]
2.21.183.50 Jhr. mr. James Loudon, 1824-1900
2.21.183.67 Ir. J.A. Ringers [levensjaren 1885-1948], 1945-1947
2.21.183.74 W. Schermerhorn [levensjaren 1894-1977], 1918-1976
2.21.183.80 Drs. E.M. Stok [levensjaren 1900-1980], 1938-1977
2.21.183.83 Collectie 264 A.L.W. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 1925-1978
2.21.183.85 Drs. R. Vandepoel, 1e helft 20e eeuw
2.21.183.88 Geslacht Vissering, 19e eeuw-1e helft 20e eeuw
2.21.183.89 Collectie Vondeling, 1936-1979 (inv.nrs.303-343)
2.21.188 Familie List, (1799) 1811-1977
2.21.196 Jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen [levensjaren 1901-1986], 1748-1985
2.21.198 Goes van Naters, jhr. M van der, aanvulling 1993-1994 [invnrs 81-99]
2.21.205.06 W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983
2.21.205.09 A.H. Böhm [geboren 1909], (1911) 1925-1989
2.21.205.14 Collectie 376 G.W. Caudri, 1925-1955
2.21.205.15 A.H. Doornik [levensjaren 1911-1987], 1911-1986
2.21.205.18 Ch.J. Enschede, 1955-1979
2.21.205.20 Collectie 428 W.A. van Goudoever, 1940-1984
2.21.205.25 Familie Hijnekamp, 1867-1938, 1951
2.21.205.28 "J.H. Gunning Wzn. [levensjaren 1859-1951], 1866-1951 (1966);H.C. Gunning [geboren 1889], 1910-1956"
2.21.205.29 H. Kikkert [levensjaren 1912-1988], 1934-1987
2.21.205.35 J. Linthorst Homan [levensjaren 1903-1986], 1929-1985
2.21.205.48 Mr. J. le Poole, 1943-1995
2.21.205.52 J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854
2.21.205.55 A. Seret [geboren 1916] en enkele Familieleden, 1847-1997
2.21.205.65 J.J. van de Velde [levensjaren 1904-1989], (1921) 1928-1986
2.21.205.68 A.C.A. van Vuuren [levensjaren 1865-1932] en enkele Familieleden, (1800) 1878-1943
2.21.205.69 D.W. Walkate [levensjaren 1908-1988], 1945-1985
2.21.205.70 J. van de Walle, 1945, 1971-1972
2.21.205.78 N. de Haas-Turk: Ingekomen Brieven van J.M.A.H. Luns, 1964-1997
2.21.205.79 K.T.M. van Rijckevorsel [levensjaren 1913-1999], 1944-1999
2.21.205.80 Jhr. Ir. O.C.A. van Lidth de Jeude [levensjaren 1881-1952], 1940-1945
2.21.205.82 Collectie Familie Verhoeff, 1815-1934
2.21.205.83 Collectie ir. W. Swaan
2.21.205.84 J.J. Schokking, 1921-1929
2.21.205.85 Vorstman, J.A., assistent-resident van Singkawang (West-Borneo) 20e eeuw
2.21.210 Familie Lely, 1712-1979
2.21.220 Familie Ragay, 1787-1874 (1987)
2.21.224 Familie Fock, (1828) 1852-1976
2.21.231 Louis Einthoven [levensjaren 1896-1979], 1938-1979
2.21.232 Familie Middelberg, 1829-1960
2.21.236 Collectie 286 De Geer, 1864-1985
2.21.246 "F.C. Gerretson [levensjaren 1884-1958], (1608) 1904-1958;Familie Gerretson, 1816-1948"
2.21.252 Mr P.J. Oud [levensjaren 1886-1960], 1904-1960 (1970)
2.21.254 J.A.W. Burger [levensjaren 1904-1986], 1940-1986 (1992)
2.21.255.29 Ds. H.W.A. Wijchers, 1946-1949
2.21.256 C. Mijburg, ca. 1810-1816
2.21.257 Prof. dr. R.A.J. van Lier [levensjaren 1914-1987], (1866) 1942-1987
2.21.259 Mr. Ch.W.A. Abbenhuis [levensjaren 1893-1975], (1938) 1942-1947 (1970)
2.21.260 Mr. J.S. Rietkerk [levensjaren 1927-1986], 1949-1986
2.21.261 C.J.K. van Aalst [levensjaren 1866-1939] en Familie, (1702) 1859-1962
2.21.262 E. Hijmans [levensjaren 1890-1987], 1920-1985
2.21.266 Ch.O. van der Plas [levensjaren 1891-1977], 1941-1973
2.21.267 G.W. Baron van Dedem [geboren 1914], (1895) 1943-1990
2.21.268 J.R. Snoeck Henkemans [levensjaren 1862-1945], 1896-1945 (1948)
2.21.269 "Mr. H.J.H. Modderman [levensjaren 1796-1859], 1812-1859 (1860);Prof. mr. A.E.J. Modderman [levensjaren 1838-1885], 1848-1885 (1887)
2.21.270 Familie Laman Trip en aanverwante Families, 1710-1986
2.21.272 C. Smit [geboren 1899], (1815) 1905-1984
2.21.273 B.V.A. Röling [levensjaren 1906-1985], (1915) 1928-1985
2.21.276 Mr. M.P.L. Steenberghe [levensjaren 1899-1972], 1934-1961
2.21.277 J.P.K. Eechoud [levensjaren 1904-1958], 1929-1958 (1987)
2.21.278 Dr. L.G.M. Jaquet [geboortejaar 1912], 1936-1990
2.21.281.02 Dr. A.H.J. Lovink [geboren 1902], 1942-1987
2.21.281.03 H.V. van Someren-Downer [levensjaren 1926-1980], 1961-1980 (1982)
2.21.281.07 H.J. van Oorschot [levensjaren 1919-1986], 1939-1956
2.21.281.09 S.C. Weijers [geboren 1929], 1970-1989
2.21.281.10 M.J. de Man [levensjaren 1765-1838], 1782-1839
2.21.281.11 Ds. C. van der Voort van Zijp [levensjaren 1871-1935], 1898-1934
2.21.281.12 Ir. H.W. von Freyburg [levensjaren 1895-1990], 1933-1961
2.21.281.13 W.E. Rappard [levensjaren 1883-1925], 1906-1921
2.21.281.14 Th.H. Bot [levensjaren 1911-1984], 1941-1984
2.21.281.17 Mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren 1899-1981], 1945-1947
2.21.281.19 A. Hoorweg [levensjaren 1871-1950], 1920-1929
2.21.281.20 Dr. J. Groenendaal [geboren 1920], 1949-1988
2.21.281.21 Ir. A.H. Boerma [levensjaren 1912-1992], 1929-1992
2.21.281.23 Prof. ir. J.P. Mazure [levensjaren 1899-1990], 1966-1968
2.21.281.24 H. Staneke [geboren 1919], (1936) 1943-1990
2.21.281.25 P.L. Dronkers [geboren 1917], (1942) 1946-1949 (1993)
2.21.281.26 Dr. J.E de Vrij [levensjaren 1813-1898], 1828-1898
2.21.281.28 Mr. V.G.M. Marijnen [levensjaren 1917-1975], 1949-1969, 1982-1983
2.21.281.29 "A. Pelt [levensjaren 1892-1981], 1898-1981;J.D. Pelt, 1948-1962"
2.21.281.30 Dr. C. Nooteboom, 1920-1950 (1961)
2.21.281.31 Mr. L.F. de Groot [levensjaren 1903-1991], 1945-1991
2.21.281.33 B.C. Peyra [levensjaren 1921-1985], (1939) 1945-1950 (1983)
2.21.281.34 G. van Dam [levensjaren 1895-1945], 1914-1941
2.21.281.35 Mr. H.J.G. Postel, 1950-1957
2.21.281.36 F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967)
2.21.281.37 Mr. F.Th. Dijckmeester [geboren 1917], 1945-1975
2.21.281.38 J.F. Boogaard [levensjaren 1831-1883], 1847-1883 (1938)
2.21.281.40 M.H. Gelinck, 1946-1974
2.21.281.43 Collectie A. Joseph, 19e eeuw-1989
2.21.281.45 Dr. J.Th. de Visser [levensjaren 1857-1932], 1880-1926
2.21.282 Prof. dr.ir. H.C.J.H. Gelissen [levensjaren 1895-1982], 1916-1972
2.21.283 Dr. A.J. Piekaar [1910-1990] over de jaren 1933-1990
2.21.284 Dr. Ph.C. Visser [levensjaren 1882-1955], 1902-1955 (1962)
2.21.285 F.J. Goedhart [levensjaren 1904-1990], 1944-1984
2.21.286 Dr. W. Drees [levensjaren 1886-1988]
2.21.287 Familie Bourdrez, 1625-1982
2.21.288 B.H.M. Vlekke [levensjaren 1899-1970], 1913-1967
2.21.290 "W.H. de Beaufort [levensjaren 1845-1918], 1845-1918 (1931);A.M. de Beaufort-van Eeghen [levensjaren 1852-1913], 1865-1913 (1914)"
2.21.291 H.J. de Koster [levensjaren 1914-1992], 1937-1992
2.21.294 "O. Damsté [levensjaren 1896-1973];P.J. Damsté-Wind [1896-1987], (1890) 1911-1987"
2.21.295 Familie De Meester, 1644-1991
2.21.300 P.J. Schmidt [levensjaren 1896-1952], 1912-1952 (1960)
2.21.301 Familie van Rees, 1837-1950
2.21.302 Dr. C.L.Patijn [geboren 1908], 1940-1999
2.21.303 H.Wiegel [geboren 1941], (1947) 1948-1982
2.21.304 Th. H. Joekes [levensjaren 1923-1999], 1961-1997
2.21.306 Joannes Antonius Veraart [levensjaren 1886-1955], 1904-1955
2.21.308 Collectie Sinninghe Damsté [voorzitter Ondernemersbond voor Nederlands-Indië, later Indonesië], (1947) 1949-1955
2.21.309 Colenbrander [aandeelhouder en vertegenwoordiger van diverse Indische spoorwegmaatschappijen en ingenieur bij de Staatspoorwegen in Nederlands-Indië), 1941-1957
2.21.310 Collectie mr. dr. F. Hollander, (1929) 1945-1955 (1961)
2.21.311 J.M. de Booy (levensjaren 1885-1969), 1944-1950
2.21.312 G.M.V. van Aardenne, (1954) 1959-1995
2.21.313 L.J. van der Mandele (Officier Koninklijke Marine), 1880-1888
2.21.314 Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001
2.21.315 Collectie Familie Röell, 1658-1974
2.21.316 Collectie C. Egas (1913-2001) over de periode 1945-1996
2.21.317 Plaatsingslijst van de Collectie van de Familie Prins, 1656-20e eeuw
2.21.318 Collectie H.J. Bool, Voorzitter en Erelid van de Algemeene Bond van Forensen, 1927-1952
2.21.319 Prof. mr. P. Scholten [levensjaren 1875-1946], 1875-1946 (1998)
2.21.323 Dr. W.J.Leyds, (1856-) 1859 - 1940 (-1999)
2.21.324 Nico Muller, 1907-1933
2.21.330 Jacob Kraus, 1941-1942
2.21.331 Mw. mr. dr. E.C. Lekkerkerker, 1920-1973
2.21.337 Familie De Roo van Alderwerelt, 1767-1977
2.21.341 Collectie S. Broekema (1920 - ..) ZIE OOK 2.22.06
2.21.347 G. van Swaay, 1923-1945
2.21.362 Inventaris van het het archief van J.M.M. Ritzen (geb. 1945) over de jaren 1963-2005
2.22.01 Losse Aanwinsten van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, verworven van 1852 tot 1979
2.22.04 Collectie M.P.H. Roessingh, (1955) 1958-1984
2.22.06 Losse Aanwinsten van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, verworven vanaf 1980
2.22.09 Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren
2.22.11 Collectie J.L. van der Gouw: Paleografica en Documentatie
2.22.14 Kopie-dossiers betreffende de archieven van het Algemeen Rijksarchief, bevattende gegevens over Aanwinst, Verlies, Vernietiging en andere Beheershandelingen over de jaren 1937-1966
2.22.15 Toegang op de Collectie Drukwerk
2.22.17 Losse Aanwinsten betreffende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), 20e eeuw
2.22.18 Aanwinsten Koloniën, 1817-1948
2.25.01 Productschap voor Groenten en Fruit, (1935) 1956-1996
2.25.02 Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943
2.25.03 Bedrijfschap voor Groenten en Fruit, 1942-1949
2.25.04 Productschap voor Siergewassen, 1961-1996
2.25.05 Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf, 1954-2002
2.27.04 CRM, Raad voor de Jeugdvorming, 1954-1980
2.27.05 "CRM, Radioraad;Algemene Programma Commissie
2.27.06 CRM, Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, 1934-1972
2.27.07 V&M, Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van de Gehandicapten 1981, 1977-1982
2.27.08 V&M, Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid, 1968-1978 en Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid, 1978-1991
2.27.10 "Nederlandsche Vereeniging ""Het Huis voor Kunsten en Wetenschappen te Rome"", 1928-1968"
3.01.01 Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650)
3.01.04.01 Staten van Holland en West-Friesland, 1572-1795
3.01.05 Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland, 1621-1795
3.01.06 Ridderschap en Edelen van Holland en West-Friesland
3.01.09 Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland
3.01.13 Landsadvocaat mr. Paulus Buys
3.01.18 Raadpensionaris Casper Fagel
3.01.20 Raadpensionaris Isaak van Hoornbeek
3.01.22 Raadpensionaris Anthonie van der Heim
3.01.27.01 Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Registers en Stukken, (1233) 1446-1728 (1815)
3.01.27.02 Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Afgehoorde en Gedeponeerde Rekeningen, (1425) 1446-1728 (1793)
3.01.29 Financie van Holland, (1515) 1572-1806 (1830)
3.02.01 Provisionele Representanten, 1795-1796
3.02.02 Provinciaal Bestuur, 1796-1798
3.02.04 Intermediair-Administratief Bestuur, 1798-1799
3.02.05 Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802
3.02.06 Departementaal Bestuur van Holland, 1802-1807
3.02.07 Gedeputeerd Bestuur van Holland, 1802-1805
3.02.08 Departementaal Bestuur van Maasland, 1807-1810
3.02.09 Inventaris van het archief van de Prefect en de Commissaris-generaal van het Departement van de Monden van de Maas, 1811-1815
3.02.20 Provinciaal bestuur van Zuid-Holland, 1814-1844
3.02.25 Militieregisters van de Provincie Zuid-Holland, 1881-1941
3.02.27.01 Provinciaal Bestuur, 1850-1945
3.02.33 Twee Hollandse Staatscommissies tot de Zaken van de Oost-Indische Compagnie, 1790-1796
3.02.39 Provinciale Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid-Holland, (1851) 1872-1971
3.02.41 Registers nummerbewijzen provincie Zuid-Holland
3.02.42 Kabinet van de CdK in Zuid-Holland
3.03.02 Hoge Raad van Holland en Zeeland
3.03.08.005 Rechterlijk Archief Adriaan Pieters of Sandelingenambacht, 1647-1810
3.03.08.009 Rechterlijk Archief Alkemade, 1590-1811
3.03.08.010 Rechterlijk Archief Ameide, 1561-1811
3.03.08.012 Rechterlijk Archief Arkel en Rietveld, 1676-1803
3.03.08.020 Rechterlijk Archief Blois (bij Schoonhoven), 1552-1808
3.03.08.021 Rechterlijk Archief Blokland, 1489-1811
3.03.08.024 Rechterlijk Archief Boskoop, 1620-1811
3.03.08.030 Rechterlijk Archief Dorp, 1693-1808
3.03.08.034 Rechterlijk Archief Gelkenes, 1611-1811
3.03.08.036 Rechterlijk Archief Giessen-Nieuwkerk, 1541-1811
3.03.08.037 Rechterlijk Archief Giessen-Oudekerk, 1674-1811
3.03.08.039 Rechterlijk Archief Goidschalxoord, 1595-1811
3.03.08.046 Rechterlijk Archief Group, 1638-1811
3.03.08.047 Rechterlijk Archief Grijsoord, 1583-1811
3.03.08.048 Rechterlijk Archief Gijbeland, 1693-1795
3.03.08.055 Rechterlijk Archief Hei- en Boeicop, 1599-1811 (1812)
3.03.08.056 Rechterlijk Archief Heinenoord, 1535-1811
3.03.08.060 Rechterlijk Archief Hendrik-Ido-Ambacht, 1594-1811
3.03.08.063 Rechterlijk Archief Hillegom, 1518-1811
3.03.08.066 Rechterlijk Archief Hoogblokland, 1798-1803
3.03.08.071 Rechterlijk Archief Hoornaar, 1798-1803
3.03.08.072 Rechterlijk Archief van de beide Katwijken en 't Zand, 1434-1810
3.03.08.073 Rechterlijk Archief Kedichem, 1795-1804
3.03.08.077 Rechterlijk Archief Klinkerland, 1666-1811
3.03.08.079 Rechterlijk Archief Kraaijenisse, Onwaard, Oud- en Nieuw-Kraaijerpolder, 1702-1811
3.03.08.080 Rechterlijk Archief Kraijestein, 1764-1810
3.03.08.082 Rechterlijk Archief Lakerveld, 1583-1811
3.03.08.085 Rechterlijk Archief Leerdam, 1571-1811
3.03.08.088 Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven, 1551-1811
3.03.08.091 Rechterlijk Archief Lisse, 1503-1811
3.03.08.092 Rechterlijk Archief Maasdam, 1581-1811 (1813)
3.03.08.096 Rechterlijk Archief Meerkerk, 1505-1811
3.03.08.097 Rechterlijk Archief Melissant, 1694-1811
3.03.08.100 Rechterlijk Archief Middelkoop, 1797-1804
3.03.08.104 Rechterlijk Archief Mijnsheerenland van Moerkerken, 1532-1811
3.03.08.113 Rechterlijk Archief Nieuw-Kraaijerpolder, 1711-1810
3.03.08.114 Rechterlijk Archief Nieuwland, 1797-1803
3.03.08.118 Rechterlijk Archief Noordeloos en Overslingeland, 1679-1811
3.03.08.120 Rechterlijk Archief Noordwijkerhout en De Zilk, 1600-1811
3.03.08.121 Rechterlijk Archief Noordwijkerhout, Voorhout, Hillegom en Lisse, 1590-1810
3.03.08.127 Rechterlijk Archief Oost-Barendrecht, 1619-1811
3.03.08.128 Rechterlijk Archief Oosterwijk, 1780-1811
3.03.08.130 Rechterlijk Archief Oost-Zomerland, 1749-1811
3.03.08.133 Rechterlijk Archief Oud-Beijerland, 1570-1811
3.03.08.134 Rechterlijk Archief Oud- en Zuid-Beijerland, 1590-1811
3.03.08.140 Rechterlijk Archief Oud-Kraaijenpolder, 1704-1810
3.03.08.145 Rechterlijk Archief Peursum, 1514-1811
3.03.08.148 Rechterlijk Archief Land van Putten, 1434-1811
3.03.08.149 Rechterlijk Archief Puttershoek, 1595-1811
3.03.08.156 Rechterlijk Archief Roxenisse, Onwaard, Oud- en Nieuw Kraaijerpolder, 1640-1811
3.03.08.164 Rechterlijk Archief Schelluinen, 1666-1808
3.03.08.166 Rechterlijk Archief Schoonrewoerd, 1795-1809
3.03.08.169 Rechterlijk Archief Sint Anthonie-Polder, 1528-1811
3.03.08.172 Rechterlijk Archief Slingeland, 1739-1810
3.03.08.184 Hoge Vierschaar van het Land van Strijen, 1589-1808 (1813)
3.03.08.186 Rechterlijk Archief Tienhoven (bij Ameide), 1567-1811
3.03.08.189 Rechterlijk Archief Valkenburg, 1617-1811
3.03.08.190 Rechterlijk Archief Vennep, 1581-1811
3.03.08.196 Rechterlijk Archief Voorhout, 1581-1811
3.03.08.197 Rechterlijk Archief Voorschoten, 1577-1811
3.03.08.199 Rechterlijk Archief Vrije- en Lage Boekhorst, 1609-1810
3.03.08.200 Rechterlijk Archief Vrijhoeven, 1682-1810
3.03.08.205 Rechterlijk Archief West-Barendrecht en Carnisse, 1611-1811
3.03.08.206 Rechterlijk Archief Westmaas, 1578-1811
3.03.08.208 Rechterlijk Archief Zandambacht, 1576-1808
3.03.08.216 Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810
3.03.08.221 Rechterlijke Archieven in Rijnland, Baljuw en Hoge Vierschaar, 1539-1811
3.03.11.01 Arrondissementsrechtbank te Brielle, (1826) 1838-1877
3.03.11.02 Parket van de Officier van Justitie te Brielle, 1850-1877
3.03.12.01 Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, (1813) 1838-1939 (1942)
3.03.12.02 Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht, 1838-1939 (1943)
3.03.12.03 Arrondissementsrechtbank Dordrecht, 1940-1949
3.03.12.04 Arrondissementsrechtbank Dordrecht, 1950-1959
3.03.12.06 Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 1970-1979
3.03.14.01 Arrondissementsrechtbank te Gorinchem, (1813) 1838-1877
3.03.14.02 Parket van de Officier van Justitie te Gorinchem, 1855-1877
3.03.15.02 Parket van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage, 1840-1841
3.03.15.03 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 1940-1949 (geanonimiseerd)
3.03.15.06 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 1950-1959
3.03.16 Arrondissementsrechtbank te Leiden, 1838-1877
3.03.18.24 Vredegerecht Gouda
3.03.23.03 Kantongerecht Dordrecht, 1940-1949
3.03.23.06 Kantongerecht te Dordrecht, 1970-1979
3.03.24.03 Kantongerecht Gorinchem, 1940-1949
3.03.24.04 Kantongerecht Gorinchem, 1950-1959
3.03.32.05 Kantongerecht te Oud-Beijerland, 1970-1979
3.03.61 Kantongerecht 's-Gravenhage, 1940-1949
3.03.62 Hoge autoriteit te 's-Gravenhage, 1946-1958
3.03.63 Kantongerecht Rotterdam, 1838-1979 (1983)
3.03.64 Kantongerecht Schiedam, 1839-1979 (1984)
3.03.65 Kantongerecht Brielle, 1838-1979 (1995)
3.03.66 Kantongerecht Sommelsdijk, (1830) 1838-1979 (1990)
3.03.67 Kantongerecht Schoonhoven, 1839-1933
3.03.73 Kantongerecht Dordrecht, 1960-1969
3.03.74 Kantongerecht Oud-Beijerland
3.03.75 Kantongerecht Gorinchem, 1960-1969
3.05.01 Strafinstellingen te Dordrecht, 1814-1973
3.05.02 Strafinstellingen te Gorinchem, 1853-1856, 1888-1933 (1967)
3.05.03 Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Gouda, 1821-1886
3.05.06 Rijkswerkinrichting Leiden
3.05.07 Rijksopvoedingsgesticht te Leiden
3.05.08 Huis van Bewaring te Naaldwijk
3.05.09 Huis van Bewaring te Noordwijk
3.05.10 Strafinstellingen te Rotterdam
3.05.12 Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Schiedam
3.05.13 Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Schoonhoven
3.05.14 Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Sommelsdijk
3.05.15 College van Toezicht van het Huis van Bewaring te Strijen
3.05.27 Huis van Arrest te Brielle
3.05.28.01 Reclasseringsraad Dordrecht
3.05.28.02 Reclasseringsraad 's-Gravenhage
3.05.28.03 Reclasseringsraad Rotterdam
3.06.02 Kadaster van de Directie der Directe Belastingen in Zuid-Holland, 1811-1825
3.06.05 Memories van successie van zuid holland 1806 1927
3.06.07.01 Arrondissements-directie Dordrecht, 1844-1846
3.06.07.02 Arrondissements-directie 's-Gravenhage, 1844-1849
3.06.07.03 Arrondissements-directie Rotterdam, 1844-1849
3.06.07.04 Directie der Registratie en Domeinen in Zuid-Holland, 1849-1899 (1906-1909)
3.06.07.05 Ambtenaren van 's-Rijks domeinen binnen de provincie Zuid-Holland, 1811-1823
3.06.13 Waarborgkantoren, ca. 1812-1986: kantoor Rotterdam
3.06.14 Waarborgkantoor voor Platina-, Goud en Zilverwerk te Schoonhoven
3.06.15 Waarborgkantoor voor Platina-, Goud en Zilverwerk te 's-Gravenhage
3.06.16 Gedelegeerd Commissaris van de In- en Uitgaande Rechten te Rotterdam, 1824-1842
3.06.23 Ontvangers der Registratie, belast met de Domeineninkomsten in Zuid-Holland, 1828-1862
3.06.26 Controleurs van de directe belastingen te 's-Gravenhage in de 1e en 2e afdeling, (1829) 1838-1872, 1891-1894
3.06.28 Ontvangers van de Registratie en Domeinen in Zuid-Holland, 1863-1941
3.06.29 Ontvangers der Registratie en Successie in Zuid-Holland, [onderdelen van archieven] 1929-1946
3.06.30 Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959
3.07.07 Rijkswaterstaat in de Directie Benedenrivieren, (1822) 1875-1980 (1984)
3.07.11 Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 1849-1980
3.07.12 V&W, Rijkswaterstaat: Dienstkring Leiden, 1901-1944
3.08.01 Inspecteur van het Kadaster in Zuid-Holland, 1823-1832 (1834)
3.08.03.01 Hypotheekbewaarders in Zuid-Holland: Brielle, 1811-1838
3.08.03.02 Hypotheekbewaarders in Zuid-Holland: Dordrecht, 1811-1838
3.08.03.03 Hypotheekbewaarders in Zuid-Holland: Gorinchem, 1811-1838
3.08.03.04 Hypotheekbewaarders in Zuid-Holland: 's-Gravenhage, 1811-1838
3.08.03.05 Hypotheekbewaarders in Zuid-Holland: Leiden, 1811-1838
3.08.03.06 Hypotheekbewaarders in Zuid-Holland: Rotterdam, 1811-1838
3.09.01 Directeur der Fortificatiën in de Eerste Directie, 1814,1816 en 1844
3.09.02.02 Eerst Aanwezend Ingenieur der Genie te Delft, 1814-1864 (1874)
3.09.02.04 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Gorinchem: Supplement II
3.09.02.06 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Schoonhoven
3.09.22 Commandement in de Geniestelling te Gorinchem, 1867-1882
3.09.27 Nieuwe Hollandse Waterlinie, Secties 1 t/m 5
3.09.29 Westfront Vesting Holland, 1939-1940
3.09.30 Zuidfront van de Vesting Holland
3.09.34 Militair Gezag in Zuid-Holland, 1944-1947
3.09.44.04 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Woudrichem
3.09.44.06 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Gorinchem: LM-archief
3.09.44.07 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Woerden / Gouda: LM-archief
3.09.45 "Eerstaanwezend Ingenieur van de Fortificatiën in het 5e Geniecommandement te Breda, gevestigd te Dordrecht
3.09.46 Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
3.09.47 Ir. Luitjens, Tijdelijk Ingenieur bij de Eerstaanwezend Ingenieur te 's-Gravenhage, 1938-1940
3.11.08 Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Lisse, 1890-1990
3.11.10 Rijks Middelbare Tuinbouw School De Lier, 1965-1989
3.11.11 Rijks Middelbare Tuinbouw School Naaldwijk, 1951-1961
3.11.12 Rijks Middelbare Landbouw School Gouda, 1947-1972
3.11.13 Plaatselijke Commissie van de Landinrichtingsdienst (voorheen Cultuurtechnische Dienst), Provincie Zuid-Holland, 1935-1985
3.12.08.04 Technische Hogeschool te Delft: Afdeling Studentenadministratie, 1842-1956
3.12.18 Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973
3.13.06 Commissie voor Geneeskundig Toezicht en Geneeskundige Jury in het Departement van de Monden van de Maas, (1767-1795)(1809), 1813, (1819)
3.13.07 SZW, Eerste District van de Inspectie van de Havenarbeid te Rotterdam, 1909-1928
3.13.08 SZW, Derde District van de Arbeidsinspectie te Rotterdam, 1901-1939 (1940)
3.13.09 SZW, Tiende District van de Arbeidsinspectie te 's-Gravenhage, 1936
3.17.01.02 Kamer van Koophandel Dordrecht: Handelsregister, 1922- na 1960
3.17.01.03 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en omstreken, (1920) 1922-1969 (1970)
3.17.04 Bestuursarchieven Land van Voorne, 1594-1811
3.17.08 Katwijkse Vuurbaak, 1760-1818
3.17.09 Stichting Rotterdams Borgstellingsfonds
3.17.11.01 Kamer van Koophandel Gouda: Handelsregister, 1921-1979
3.17.11.03 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken: Secretariaatsarchief, 1922-1979
3.17.13.03 Kamer van Koophandel 's-Gravenhage: Handelsregister, 1921-1969
3.17.13.04 Kamer van Koophandel 's-Gravenhage: Handelsregister, 1970-1979
3.17.13.05 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage, 1922-1979
3.17.14 Stichting Rijnlands Borgstellingsfonds van de Middenstand te Leiden, (1928) 1935-1977
3.17.17.04 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, 1922-1969
3.17.17.05 "Kamer van Koophandel Rotterdam: Subgroepen Winkels en Bedrijven;Gemeente Rotterdam in het kader van de Stadsvernieuwing, 1969-1995"
3.17.20 Kamer van Koophandel Delft: Secretariaat, 1922-1979
3.17.21 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas te Vlaardingen, (1916) 1922-1975 (1976)
3.18.26 Klooster St. Michiel in den Hem, 1385-1590
3.18.63.02 Classis Dordrecht, Zendingscommissie
3.18.64.01 Classis Rijnland en Nederrijnland
3.18.69 "Vereniging ""Kinderzorg"" en voorgangers"
3.18.74 Parochie Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaart te Middelharnis
3.18.80 St. Victorparochie te Noordwijkerhout,
3.18.82 situeringscommissie van het bisdom rotterdam (1940) 1957-1969 en fonds voor kerkenbouw bisdom rotterdam (1951) 1956-1973 (1974)
3.19.20 Heerlijkheidsarchief Heerjansdam
3.19.37 Heerlijkheidsarchief Meerwijk
3.19.60 Rentmeesters van de domeinen en heerlijke goederen in het Westland
3.19.69 Huis Backershagen
3.19.71 Heerlijkheid Wijngaarden en Ruybroek
3.19.72 Heerlijkheidsarchief Kleine Lindt
3.19.75 Jachtgerecht van de heerlijkheid Tienhoven
3.19.76 Leenkamer Groeneveld
3.19.77 Huis Dever (te Lisse)
3.19.78 Heerlijkheid Leerdam
3.19.80 Collectie West-Duivesteyn
3.20.22 I.M.C. van Hall
3.20.33 W. Kersseboom
3.20.37 Familiearchief Van Leyden van Leeuwen
3.20.47 Familiearchief De Raadt (Noorthey)
3.20.50 Familie Roest van Limburg
3.20.52 Familie Slingelandt de Vrij Temminck, 1620-1702
3.20.87 Familie van Wassenaer van Duvenvoorde
3.21.10 Nederlandse Tiendmaatschappij
3.21.34 Handels- en Landbouwbank Gorinchem en Den Haag
3.22.04 Collectie Van Alkemade Van der Schelling
3.22.10 """Collectie 1902"" (Zuid-Holland)"
3.22.28 Hollandse Archivalia uit de Voormalige Collectie Oldenbarneveldtiana
3.22.32 Collectie Riemkappen
4.AANW Aanwinsten Kaarten en Tekeningen sinds 1888
4.BIF J.J. Bink, 1898-1980
4.CBF Kaarten en tekeningen uit de collectie De Beaufort over jaren 1853-1945
4.CKM Prof. dr. ir. C. Koeman over de jaren 1937-1985
4.CVB J.T.W. van Bracht, 1928-1987
4.DEF DEF Collectie Jacob van Deventer, 16e eeuw
4.DSM Technisch Tekeningenarchief van de Deli Spoorweg Maatschappij DSM, 1883-1948
4.EKR Catalogus van Kaarten en Tekeningen afkomstig van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1819-1950
4.GKOW Gedrukte Kaarten van Oost- en West-Indië
4.JBF Kaarten en Tekeningen behorend tot het archief van de familie J. van den Bosch
4.JSF Verzameling Kaarten en Tekeningen afkomstig van J.W. Janssens, Gouverneur-Generaal aan de Kaap de Goede Hoop en Nederlands Oost-Indie, 1802-1812
4.KADOR-G Minuut- en Vervolg-minuutplans van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers: Directie Zuid-Holland: district 's-Gravenhage, 1813-1832
4.KADOR-R Minuut- en Vervolg-minuutplans van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers: Directie Zuid-Holland: district Rotterdam, 1817-1832 (1960)
4.KIVI Verzameling Atlassen, Kaarten, Tekeningen, Prenten en Foto's van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) (1878-), over de periode 1606-1976
4.LBF Kaarten en Stukken behorend tot de Collectie van de familie Van Lansberge
4.LIF Familie List, 1811-1977
4.MBF Kaarten afkomstig uit het archief van M. Bokhorst, verbindingsofficier van het Militair Gezag, 1944-1945
4.MIJU-V Ministerie van Justitie, Affiches 8-urige Werkdag
4.MIKO Ministerie van Koloniën: Kaarten en Tekeningen, (1702) 1814-1963
4.MMAV Verzameling Getekende Portretten en Karikaturen, afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Afdeling Kunsten en Wetenschappen, 1881-1951
4.NAHV Nieuwe Afrikaanse Handelvennootschap, 1854-1959
4.NIJF Collectie Atlassen, Kaarten en Literatuur, afkomstig van G.C.M. Nijnatten
4.OITB Kaarten en tekeningen van de Inspectie der Genie, technisch bureau en centraalinundatiebureau van het departement van Oorlog, (1869) 1880-1939
4.OTMK Topografische Militaire Kaarten [restant]
4.RGD Tekeningenarchief van de Rijksgebouwendienst (RGD), 1824-1945
4.ROELL Familie Röell
4.SCF "Verzameling Haringhuizen / Schoemaker;archivalia betreffende Openbare Werken in het voormalig Nederlands Oost-Indie, 1878-1939 (1960)"
4.STF Kaarten en tekeningen afkomstig uit het archief van de NV Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeronderneming Tjomal over de jaren 1914-1953
4.SWMI Foto's en Kaarten betreffende de Indische Stoomtramwegmaatsschapijen op Java, afkomstig van prof. dr. ing. A. de Pater, 1888-1940
4.VCR Verspreide Charters Rekenkamer van Holland, Kaarten
4.VEL VEL Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, 16e-19e eeuw
4.VTH VTH Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, 15e-19e eeuw
4.VTHR VTHR Verzameling Binnenlandse Kaarten Rozemond, 1533-1913
4.WDZ "Kaarten en Tekeningen van de hoofd-ingenieurs van de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat over de jaren 1808-1930;en de Commissie Superintendentie Rivieren, (1797) 1808-1805"
4.ZHPB4 Kaarten uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Catalogus
Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

SERP Research Tool

SERP Research tool, the powerful link prospecting tool of the Link Research Tool

Archiefzoeker: duizenden bronnen en tips nu op deze blog

New.Op 10 januari 2019 kreeg ik van de Koninklijke Bibliotheek  het goede bericht dat deze blog digitaal zal worden gearchiveerd. Lees webarchief KB.Op 7 december 2018 is de Archiefzoeker database definitief offline gegaan. 

Via deze blog (bovenin zit een zoekbalk) zal ik ook regelmatig nieuwe bronnen en tools beschrijven. Veel geraadpleegde tips:
Overzicht alle krantenarchieven NederlandBijzondere Rechtspleging en door POD/PRA opgepakte personen.... (lijst namen, zeer populair)Bronnen, tips, tools én zoekmachines voor het zoeken naar personen (ook genealogie)Maak je eigen stamboom in 9 stappen. Basis voor het schrijven van een familiegeschiedenisBierbrouwer Heineken. Stap voor stap archiefonderzoek waarbij archiefvormers centraal staanWas mijn familie goed/fout in de Tweede Wereldoorlog?Beste bronnen onderzoek (historische) schepen, scheepvaart, bemanningen, eigenaren en redersBronnen DTB Duitsland + tips voor zoeken naar Duitse root
Eric Hennekam
14  januari 2019
Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet

[update 7 januari 2019 ]
Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant.Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname…