Zoeken in deze blog

20 augustus 2007

Nieuw in Nationaal Archief collectie

Nieuw in collectie Nationaal Archief. Korte selectie uit Nieuwsbrief NA, augustus 2007. Alle genoemde archieven zijn openbaar, tenzij anders staat aangegeven.

- Kamer van Koophandel Delft, handelsregister 1921-1995
- Kantongerecht Gouda 1931-1947 (aanvulling)
- Hoog Militair Gerechtshof en advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof 1846-1990 (beperkt openbaar)
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (1970-1988,beperkt openbaar)
- Ministerie van Buitenlandse Zaken:
• vice-consulaat te Malmö (Zweden) 1877-1918, *)
• consulaat/gezantschap Teheran (Iran) (1903-1945, deels openbaar)
• vice-consulaat te Glasgow (1850-1907,
• gezantschap te Noorwegen (1918-1940),
• consulaat-generaal te Oslo (1930-1940),
• consulaat-generaal te Stockholm (1896-1946, deels openbaar)
• gezantschap te Noorwegen (1945-1954, deel openbaar),
• Commissies Verzetster Oost-Azië 1942-1945 (1949-1957, deels openbaar)
• Raad van Aangelegenheden van Indonesië en de Commissie voor Aangelegenheden van Indonesië (RAVI/CAVI) (1950-1953)
• Collectie Mr.L.Th.Vervloet, inzake het Onderzoek naar de ‘Nederlands Indische Guerilla Organisatie (NIGO), (1952-1957)
• Nagelaten Papieren Dr. M.W.R. van Vollenhoven (1916-1974) **)


*) ook andere vice-consulaten in Zweden raadpleegbaar
**) deze ambassadeur was ook gehuwd met een prinses n.l. Spaanse Prinses - Prinses Maria Christina de Bourbon

Geen opmerkingen: