Zoeken in deze blog

30 augustus 2007

Soap benoeming Algemeen Rijksarchivaris 2

Een medewerker van archiefinstelling schreef me n.a.v. de benoemingsprocedure van de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris. Ik citeer een stukje uit zijn email: "In dit land hebben we wetten en regels. Er staat in de Archiefwet 1995 dat de Algemeen Rijksarchivaris een archiefdiploma moet hebben. Dat is niet voor niets in deze wet gekomen. Gedegen kennis van archivistiek, Archiefwet en het Nederlandse archiefwezen is een belangrijke eigenschap die een Algemeen Rijksarchivaris moet hebben. Dat verkrijg je niet na één jaar opleiding of door snel een diploma te halen. Een Algemeen Rijksarchivaris zonder jarenlange praktijkervaring in het archiefwezen kan niet goed functioneren in mijn optiek en is misschien nog wel erger dan het niet hebben van een diploma "

Geen opmerkingen: