Zoeken in deze blog

3 augustus 2007

Vertrouwen

Afgelopen week kreeg ik via een persoonlijk kontact in Japan twee bijzondere foto's toegezonden, die gemaakt zijn met een Keizerlijke camera. Je hebt de neiging om zulke foto' te publiceren, maar ik hecht veel waarde aan journalistiek fatsoen. Daar bedoel ik in dit geval meer: toestemming voor publicatie van degene die de foto gemaakt heeft. Helaas verkreeg ik deze toestemming niet. Mijn bron had ze ook in goed vertrouwen gekregen.
Van een Nederlandse archivaris kreeg ik kopie├źn van archiefdocumenten die nooit eerder gepubliceerd waren. Hij gaf ze mij 'ter goeder trouw' in de veronderstelling dat publicatie c.q. openbaarheid geen probleem was. Een paar dagen later liet hij me weten dat ik deze stukken nooit had mogen krijgen en of ik ze a.u.b. niet wilde publiceren. Uiteraard doe je dat. Journalistiek fatsoen.

Daarnaast, als je je fatsoenlijk gedraagt ten opzichte van je bron, kan er een vertrouwensrelatie ontstaan, die je misschien later van pas kan komen. Niets mis mee om zo te denken.
Een vertrouwensrelatie is belangrijk bij journalistiek werk, maar ook in het dagelijks (werk-)leven.
Afgelopen jaar ben ik twee keer besodemietert, en beide keren door ambtenaren werkzaam in het archiefwezen. Tussen ons zal het nooit meer goed komen.

Geen opmerkingen: