Zoeken in deze blog

23 september 2007

Archieven in de uitverkoop

In het NRC Handelsblad van 21 september staat op pagina 20 een column van Ron Rijghard onder de titel: De week van Plasterk. Vaag en voorzichtig.

Enkele citaten:
"Plasterk is niet gek. De minister van OCW beseft als geen ander dat zijn portefeuille Cultuur gebaat is bij rust aan het front. Kunst is typisch zo'n onderwerp waar je exponentieel veel rumoer mee oogst als je iets wil".....
"De begroting heldert niet op wat Plasterk nou wil. Rijksgeld voor cultuur wordt verdeeld in zes plakken: de 'bevordering van de deelname' aan kunst is de grootste."...
De overige vijf plakken zijn cultureel erfgoed, bibliotheken, Nationaal Archief, programmakosten overig en apparaatskosten"...

"Duidelijk is wel dat het Nationaal Archief door de minister wordt geschaard onder het kopje: 'overige bezuinigingen'. Hun budget gaat van 26 naar 17 miljoen, dat is min 9 miljoen. Daar hoor niemand over. Het archief behoort niet bepaald tot het kunstfront en dus is rust verzekerd..."

Journalist Ron Rijghard schrijft ook een beetje wat ik in mijn weblog De Ambtelijke Angst Cultuur wil zeggen. Archivarissen houden hun mond, hun koepelorganisatie KVAN hoorde je in het verleden zelden, de huidige Algemeen Rijksarchivaris deed zijn mond in de pers niet open over al die bezuinigingen van nu en uit het verleden. Kortom: de Nederlandse archiefwereld is voor de Nederlandse politiek de makkelijkste 'makke schapen cultuurkudde' van Nederland.

Bezuinigingen op de enige archiefopleiding die we hebben in dit land laten ze toe. De meeste archivarissen (ik ook) hebben daar op prima wijze hun diploma gehaald. We lieten het allemaal maar gebeuren dat deze hele opleiding in de prullenbak verdwijnt. Prof.Dr. Eric Ketelaar schreef in zijn recente artikel "Het geheugen van de stad" (Archievenblad, september 2007):

...de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, een boek dat, in acht talen vertaald, de Nederlandse archivistiek wereldfaam bezorgde.... .


Buiten de wereldfaam die Ketelaar zelf heeft binnen het Internationale archiefwezen, is het steeds stiller geworden. De nieuwe directeur c.q. aanstaand Algemeen Rijksarchivaris wordt nu al uitgelachen bij de Internationale koepelorganisatie ICA. De OR van het Nationaal Archief en de huidige Algemeen Rijksarchivaris zijn zóóóó blij met hem. Het beetje faam wat we hebben is na de idiote bezuinigingen op de Archiefschool en de benoeming van deze Martin Berendse helemaal de nek om gedraaid. De bezuiniging van meer dan 23% door Plasterk op het budget van het Nationaal Archief is door de ogen van een politicus bezien begrijpelijk. Want zo werkt dat in de politiek. Als je je als 'groep' niet laat horen of zien, verhuis je naar de achterhoede. Ze zetten daar dan het financiële mes in je. Mijn weblog Nederland wordt het lachertje moet eigenlijk zijn: Nederland is het lachertje. We kunnen zelfs nog geen website maken voor een Landelijke Archievendag. Erfgoed Nederland (dag DIVA!) is zo'n typische verkwanseling van de archieffaam. Het project Taskforce Archief is een compleet fiasco geworden. Hoe kan het ook anders als je de projectleiding in handen geeft van iemand (Ma Oeh Pe) die niets van archieven begrijpt en in het verleden al verschillende blunders heeft gemaakt. De landelijk archiefinspectie werd Erfgoedinspectie. Daar werden ze een sector. Lekker weggestopt, alsof een zelfstandige archiefinspectie onbelangrijk is. Een Landelijke Archiefkaart kregen we niet ingevoerd. Geparkeerde archivarissen (Paul Brood) laten zich voor politieke karretjes spannen. Elk gevoel van beroeps eigenwaarde is in de beroepsgroep aan het verdwenen. Ze staan nergens meer voor. Makke, makke, makke schapen op weg naar de slachtbank. Waarom heeft het Nationaal Archief niet de 'moederfunctie' meer die het in elk ander land heeft? Alles is eigenbelang geworden. Van benoemingen tot beleid. Van onderwijs tot de directeur van Erfgoed Nederland.


Voordat President Bush zijn tweede inauguratie rede ging houden bracht hij een bezoek aan het Nationaal Archief van zijn land. Oud VN secretaris-generaal Kofi Anan hield zijn afscheidsrede niet in het gebouw van de Verenigde Naties, maar in het Nationaal Archief van Amerika.
Archivarissen in USA, Engeland, Frankrijk en soms zelfs in België laten zich horen. In ons land heerst ambtelijke angst.

Wanneer gaan die duizenden bezoekers van Genlias, (websites) archiefinstellingen, koepelorganisaties, zoals BRAIN en KVAN, genealogische verenigingen, historische platform, archivarissen, heemkundekringen, onderzoeksjournalisten etc hun handen eens ineen slaan om samen de uitholling van het Nederlands archiefwezen stop te zetten.? Samen een duidelijk signaal geven dat het moet ophouden. Samen het zelfde gaan doen, wat de kunstwereld doet: je laten horen. Zie het stuk van Ron Rijghard.
Een bezuiniging bij het Nationaal Archief gaat ons allemaal aan. Het werkt door op provinciaal en gemeentelijk niveau.

NB Laten we maar hopen dat Ketelaar nog lang niet met pensioen gaat.
NB1 Gelukkig zijn er ambtenaren bij het Ministerie van OCW die zich niet als makke schapen opzij laten zetten. Als er nog meer zijn kunt u kontact opnemen! Uiteraard zullen we de door u verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Geen opmerkingen: