Zoeken in deze blog

14 september 2007

Kadaster Provincie Utrecht

Bron afbeelding: website Ameide-Tienhoven

In studiezaal 1 van Het Utrechts Archief (HUA) kunt u op twee computers het Kadaster Utrecht Openbare registers in de Provincie Utrecht over de periode 1832 - 1987 raadplegen.


Toelichting HUA:
Dit archief is een rijke bron van informatie voor onderzoek naar de eigendomsgeschiedenis van onroerend goed in de hele provincie. Een deel van de registers is digitaal raadpleegbaar via een zoeksysteem in de studiezaal. Onderzoek in de archieven is mogelijk wanneer u beschikt over een kadastraal nummer (gemeente, sectie, perceelnummer) of, voor de periode 1832-1928, over de naam van de eigenaar. Houdt er bij uw planning rekening mee dat onderzoek in de archieven van het kadaster vrij complex en tijdrovend is. Ter ondersteuning is een gedetailleerde handleiding aanwezig en worden regelmatig cursussen georganiseerd.

Geen opmerkingen: