Zoeken in deze blog

18 september 2007

Vriendjespolitiek 2

Gisteren uitvoerig telefonisch kontact gehad met de Nationale Ombudsman. Zij gaan mijn klacht in behandeling nemen m.b.t. de benoemingsprocedure van de nieuwe directeur/algemeen rijksarchivaris Nationaal Archief . De klacht richt zich op de vraag of de vacatureadvertentie van 16 mei 2007 in strijd is met de Archiefwet en het Statuut van het agentschap Nationaal Archief. Omdat ik nog steeds geen reactie heb ontvangen van het Ministerie van OCW op mijn vragen, wordt ook die klacht in behandeling genomen. Het Ministerie krijgt nog één kans om te reageren.

Deze weblog heeft weer de kop vriendjespolitiek. Ik krijg steeds meer harde bewijzen dat dit niet de eerste keer is dat mevrouw van Kranendonk, directeur-generaal Media en Cultuur van het Ministerie van OCW dit soort 'fratsen' uithaalt. U kunt mij blijven mailen en van informatie voorzien, dus ook over andere zaken dan de benoeming van de nieuwe directeur Nationaal Archief.

Geen opmerkingen: