Zoeken in deze blog

3 september 2007

Vriendjespolitiek


Afbeelding boven: Bron Moederbestand Mandaat en Ondermandaten register d.d. 1 november 2006 Ministerie van OCW, organisatie- en mandaatbesluit 2005. Klik op afbeelding voor vergroten.

Het kringetje is rond voor directeur-generaal van het Ministerie van OCW Judith van Kranendonk. Haar plaatsvervanger en lid van de PvdA (uit Amsterdam....wat heb ik daar toch laatst over gelezen?) op het ministerie, Martin Berendse, krijgt een mooie functie: directeur van het Nationaal Archief.
De medewerker van het Nationaal Archief die haar toespraak schreef (Zie ons bericht vandaag) wordt tijdelijk Algemeen Rijksarchivaris. Maar zoals u kunt lezen in het persbericht van het Ministerie is het Nationaal Archief een agentschap.

Dit is dus met recht een passend slot van de soap serie rond de benoeming van de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris.
De scenarioschrijver mevrouw Judith van Kranendonk wist, zoals het hoort, de eindscène al toen de serie begon met het schrijven van de vacaturetekst.
Haar goede collega Berendse en PvdA-er heeft een mooi baantje verkregen. Het is nu duidelijk waarom mevrouw van Kranendonk aan de KVAN directeur liet weten dat er onder de Nederlandse archivarissen geen geschikte kandidaten waren. Dit wist ze al voordat de sollicitatieprocedure begon, want de vacaturetekst was in strijd met de Archiefwet 1995, die zegt dat een Algemeen Rijksarchivaris een archiefdiploma moet hebben.

Op de besloten discussielijst voor archivarissen (DIVAR) heb ik eind augustus al geschreven dat de tekst van de advertentie vermoedelijk was geschreven naar de persoon. Die melding kwam via allerlei kanalen bij mij binnen en daarnaast kon iedereen dat al opmaken uit te advertentie tekst.

Archivaris en Nationaal Archiefmedewerker Paul Brood zou vermoedelijk in het leger worden gezien als een matennaaier. Gelukkig is de Nederlandse archiefwereld anders in zijn uitdrukkingen en had Brood vermoedelijk alleen goede bedoelingen. Maar dat hij als archivaris lak aan de Archiefwet heeft door aan deze benoemingsconstructie mee te werken geeft zeer te denken. De KVAN moet hem zeker royeren als lid, als hij zelf al niet is opgestapt.
Minister Plasterk (ook PvdA), onder wiens vleugels die allemaal kon gebeuren, stond erbij en keek er niet naar. Hij was 100 dagen te druk, dat hebben vanavond kunnen zien op het Journaal.


Gelukkig is deze serie ten einde en kunnen we verder met de orde van de dag!

Bovenstaande tekst is iets aangepast 4 sept 2006 15:45 o.a. is de afbeelding erbij geplaatst , de zin dat Brood vermoedelijk alleen goede
had en het stukje ove DIVAR.

Geen opmerkingen: