Zoeken in deze blog

25 oktober 2007

Broncommentaren online

Dat de Liefdesbrieven Willem Drees online komen en 1 december een flink deel archief van de rest van zijn archief is natuurlijk goed nieuws van het Nationaal Archief. Jammer dat het persbericht niet te vinden is op hun eigen website. Op de speciale perspagina van het Nationaal Archief, waar ze zelfs reclame mee maken, is het laatste bericht van bijna een jaar geleden (2 december 2006). (Voor hun advertentie zie de bijlage bij bericht AF). Ik weet niet wat er aan de hand is in Den Haag, maar ze zijn er de weg volledig kwijt. Archieven raken zoek, de Archiefwet wordt aan de kant geschoven bij een benoeming en men is er nog blij mee ook, Taskforce Archieven project is een fiasco en nu slaat Google vannacht ook nog eens toe, door hun Page Ranking op een lager pitje te zetten. Het zit ze niet mee. Misschien wordt het eens tijd voor Kamervragen, want het gaat hier wel om belastinggeld.

Veel belangrijker nieuws vandaag komt van redacteur Olga Minkema op Het Archiefforum:


Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) stelt digitale versies van de Broncommentaren beschikbaar. Sinds 24 oktober 2007 is er in pdf-formaat een voorlopige versie beschikbaar van de gedigitaliseerde Broncommentaren.


Broncommentaren zijn een uitstekend hulpmiddel voor archiefonderzoekers, zoals journalisten, historici en genealogen, maar ook een goed naslagwerk voor archivarissen. De volgende delen zijn tot op heden verschenen:

Broncommentaren I - XII, De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag, 1851-1922
II, De registers van patentplichtigen, 1805-1893
III, De Volkstelling van 1807/08
IV, De Registres Civiques 1811
V, De Militieregisters 1815-1922.
VI, De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886
VII, De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 aug. 1816
VIII, De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 december 1819
IX, De Hinderwetbescheiden, 1811-1952
X, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1924
XI, Registrum Memorialis Parochiae, het parochiememoriaal
XII, De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795

Broncommentaren 1: De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914, Lijsten van verkiesbaren 1848-1917, Beroeps-procedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850
Broncommentaren 2: Boedelinventarissen en De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920
Broncommentaren 3: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw
Broncommentaren 4: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en Ancien RĂ©gime
Broncommentaren 5: Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw Dit is voor journalisten misschien wel de belangrijkste bijvoorbeeld:
-
Broncommentaren 6: Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw

Voor meer informatie over de Broncommentaren, zie de homepage van dit project.

Deze broncommentaren zijn bijzonder handig om snel de juiste archieven te vinden voor uw onderzoek. Ik gebruik ze zeer veel. En nu ze digitaal beschikbaar komen nog veel meer.
Met dank aan Olga Minkema.

Geen opmerkingen: