Zoeken in deze blog

31 oktober 2007

KVAN lidmaatschap opgezegd

Vandaag heb ik mijn lidmaatschap bij de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) opgezegd per 1 januari 2008. Volgens mij ben ik er ruim 25 jaar lid geweest van deze vereniging. Waarom dan nu deze opzegging?

Belangrijkste rede:
- Iedereen in dit land kan zich archivaris noemen. Al jaren pleit ik voor certificering van dit specialisme naar een variant op het Amerikaans model. Omdat ik zelf al jaren niet meer werk als archivaris vind ik dat ik consequent moet zijn. Ik heb met deze opzegging al veel te lang gewacht. Je kunt niet lid zijn c.q. blijven van een specialisten vereniging, waar iedereen die in het verleden een keer een archiefdiploma heeft gehaald, zich bij aan kan sluiten.
In mijn opinie kun je niet, bijna 30 jaar geleden je diploma halen, en daarna nooit meer te hoeven bijscholen. Afgelopen jaren ben ik me regelmatig kapot geschrokken over de kennis die archivarissen hebben over veranderende archiefwereld en bijvoorbeeld hun ICT-vaardigheid.
Ze werken nog precies het zelfde als tien of vijftien jaar geleden. Hun pc is bijvoorbeeld een veredelde typmachine. Lichtpuntje: er is een nieuwe generatie op komst.

Bijkomende rede:
- De laatste jaren was ik alleen lid van de KVAN vanwege Het Archievenblad. Ik denk zoals zoveel leden. Het overgrote deel van de informatie uit dit tijdschrift kan ik nu echter lezen op Internet. Als je de KVAN-begroting bekijkt leeft deze vereniging van dit tijdschrift.
- De afgelopen jaren is de KVAN nooit opgekomen voor zijn leden c.q. het vak van archivaris. Ze hebben bijna niets gedaan aan de verloedering van het specialisme, de ingrepen bij de archiefinspecties (ordinaire bezuinigingen, net als deze dienst het hardst nodig is bij de overheid), de dementie in het geheugen van de overheid, de bezuinigingen op de archiefopleidingen, de veranderingen die nodig zijn in de Archiefwet etc. De KVAN stond erbij en keek er naar.

- De houding van de KVAN m.b.t. de benoeming van de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris. Pas toen we op Het Archiefforum hier krachtig over begonnen te schrijven kwam de KVAN in actie.
Ik durf de stelling aan dat Het Archiefforum en DIVAR meer voor de archivarissen in Nederland doet dan deze vereniging. En inderdaad ik (wij) durven dingen bij z'n naam te noemen. Dat doe ik niet, omdat ik dat leuk zou vinden, maar dat deed ik uit oprechte bezorgdheid over de gang van zaken binnen de Nederlandse archiefwereld en het vak van archivaris in het bijzonder.
Mensen wakker schudden gaat soms hardhandig. Bijvoorbeeld een archivaris een matennaaijer noemen, doe je niet zomaar. Daar had ik hele goede gronden en bronnen (ambtenaren die het ook zat zijn) voor. Deze benoeming was een schaamteloze vertoning, die alle archivarissen in Nederland zich moet aantrekken.

De KVAN is een van de vele gesprekpartners geworden, die overheid zich wenst. Een kudde makke schapen die zich naar de slachtbank laat leiden. Hun vacht is al afgeschoren door die zelfde overheid.
Vrolijk kan ik hier niet van worden.

NB wel blijf ik lid van de Vlaamse beroepsvereniging VVBAD die anders van opzet is, veel actiever, een duidelijke mening heeft en die ook laat weten etc.

Geen opmerkingen: