Zoeken in deze blog

17 december 2007

ING maakt onderzoek makkelijker

Het Instituut Nederlandse Geschiedenis (ING) maakt onder de titel 'Boeken uit de kast' de eerste delen uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP) digitaal beschikbaar. Deze serie is de grootste nationale collectie bronnenuitgaven op het gebied van de Nederlandse geschiedenis.
De serie is gestart in 1905, telt meer dan 450 afzonderlijke delen en beslaat ruim 25 meter boekenkast.

Het ING startte dit nieuwe project voor het retrodigitaliseren van zijn eigen gedrukte bronnenuitgaven. De eerste gedigitaliseerde uitgaven zijn nu beschikbaar op de website via www.inghist.nl/retro. De huidige verzameling publicaties is vrij toegankelijk, en gebruikers kunnen de bestanden downloaden en printen.

Momenteel zijn vier series (totaal 33 delen) digitaal beschikbaar. Het gaat om delen over de aanwezigheid van de Romeinen in Nederland, de organisatie van de VOC, de adviezen van de arabist en Islamkenner Snouck Hurgronje over het beleid tegenover de inheemse bevolking in Nederlands-Indië en de dekolonisatie van Indonesië tussen 1945 en 1950.
Binnenkort volgen delen over Johan van Oldenbarnevelt, stadhouder-koning Willem III, de grondwetten in de Bataafs-Franse Tijd en de buitenlandse politiek van Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Het ING gebruikt voor de de retrodigitalisering van zijn gedrukte publicaties de zogenaamde replicamethode. Met deze methode worden de teksten in een boek gescand en met optische tekenherkenning (OCR) gelezen. Het materiaal hoeft niet te worden overgetypt waardoor de kosten van het digitaliseren beperkt blijven. De originele opmaak van het boek blijft behouden, en het is mogelijk de boeken via hun eigen inhoudsopgaven en indexen te doorzoeken. Verder kunnen de documenten op woord worden doorzocht.

De komende jaren zal het ING de verzameling digitale bronnenuitgaven sterk uitbreiden, en nieuwe toepassingen toevoegen zoals een overkoepelende zoekingang voor alle titels. Het ING verwacht bovendien dat het niet alleen nieuwe delen uit de eigen collectie kan
digitaliseren, maar dat ook andere, niet door het ING uitgegeven bronnenuitgaven op soortgelijke wijze digitaal ontsloten kunnen worden.

Meer informatie over de retrodigitalisering van ING publicaties: www.inghist.nl/retro.

Het ING maakt het verleden toegankelijk

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) bevordert onderzoek naar de geschiedenis van Nederland. Het instituut ontsluit historische bronnen en maakt naslagwerken en databases. Het ING maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
(bron: persbericht ING)De VOC. Beschrijving door Pieter van Dam 1693-1701, 7 delen.
www.inghist.nl/retroboeken/vandam/

Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936, 3 delen.
www.inghist.nl/retroboeken/snouck/

Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 20 delen.
www.inghist.nl/retroboeken/nib/

Excerpta Romana, Bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland, 3 delen.

www.inghist.nl/retroboeken/excerpta/

Geen opmerkingen: