Zoeken in deze blog

9 januari 2008

Ieder zijn kijk (deel 2)

Op 7 janauri j.l. schreef ik hier een stukje over de kunstenaars familie Toorop en Fernhout, onder de titel: ieder zijn kijk. Daarop kreeg ik per email een leuke reactie van archivaris Olga Minkema, die ik u hier niet wil onthouden:

Jan Toorop komen we ook tegen in de kloosterarchieven. En wel in het archief van de Vrouwen van Bethanië.
Zo vreemd is dat niet dat we Toorop in een dergelijk archief aantreffen. Hij was immers een bekeerling (zie het onlangs verschenen boek Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte. Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880-1960 van Paul Luykx: www.verloren.nl/index.php?page=boeken&boekid=1232). En deze Vrouwen van Bethanië waren in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht als een beweging van vrouwen die eerst Nederland, en daarna de rest van de wereld zouden gaan bekeren.
Toorop droeg deze vrouwen en hun stichter, de jezuïet Jac. van Ginneken, een warm hart toe en voorzag hen van portretten en religieuze prenten. In het archief van de Vrouwen van Bethanië treffen we enkele werken aan van Toorop, alsook enige correspondentie.

Het archief bevindt zich bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. (inzage in het archief kan plaatsvinden na toestemming van het bestuur van de congregatie)
Wie meer wil weten over de Vrouwen van Bethanië en hun stichter raad ik aan het boek Heilig moeten. Radicaal katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig van Marjet Derks te lezen: www.verloren.nl/index.php?page=boeken&boekid=1196 (met stip mijn favoriete boek van vorig jaar!) (lees ook VPRO/Geschiedenis)
[Einde email Olga Minkema zij is een groot specialist op het gebied van kloosterarchieven]


En wat is nu weer het aardige. Haar bericht geeft een - natuurlijke zeer vage - indirect link tussen Toorop en Vincent van Gogh. Want de voorouder van Jac. van Ginneken als arts Vincent van Gogh op de wereld gezet. Zijn zoon Karel was een bevriend van Vincent. Zie o.a. ook Fotoalbum (met geboorteakte Vincent) en bericht Stamboom Appel en Van Gogh.