Zoeken in deze blog

31 maart 2008

Anti-apartheidsbeweging

De historische collecties van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) zijn overgedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

De collecties bestaan uit een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, documentatie, archieven, foto’s, affiches, en enkele honderden video’s, cassettes, buttons, vlaggen, T-shirts en andere memorabilia. Ze zijn sinds de jaren ’70 opgebouwd door een aantal voormalige antiapartheids- en solidariteitsgroepen die later in NiZA zijn opgegaan.

Tot de verzamelde archieven behoren de stukken van organisaties als het Comité Zuid-Afrika (uit de jaren ‘60), de Anti-Apartheids Beweging Nederland, het Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika, Eduardo Mondlane Stichting, Instituut voor Zuidelijk Afrika en Omroep voor Radio Freedom. Hierbij zit ook materiaal van of over bekende activisten als Sietse Bosgra, Conny Braam, Peter Waterman en Klaas de Jonge, en de archieven van een aantal lokale zuidelijk Afrika groepen. Met de al op het IISG aanwezige archieven van anti-apartheidsgroepen zoals de werkgroep Kairos en SANAM Association, en van particulieren zoals schrijver en journalist Martin Bailey, ontstaat na de overdracht een ongekend rijke collectie die behalve over de Nederlandse beweging ook veel Europees en Zuid-Afrikaans materiaal bevat.

Over NiZA
Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika is in 1997 ontstaan uit drie voormalige antiapartheidsorganisaties.
NiZA steunt initiatieven van Afrikanen om meer zeggenschap te krijgen over hun leven. NiZA streeft naar een vrij en eerlijk Afrika, waar Afrikanen zelf profiteren van de enorme natuurlijke en economische hulpbronnen die het continent rijk is, op een duurzame manier.

Over het IISG
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is een van de grootste verzamelende onderzoeksinstellingen ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis en de geschiedenis van sociale bewegingen. De collecties zijn merendeels vrij toegankelijk. Het instituut is in 1935 opgericht en bezit meer dan 3000 archieven, 1 miljoen boeken en tijdschriften en een omvangrijke collectie beeld- en geluidsmateriaal.

(bron: persbericht NIZA)