Zoeken in deze blog

13 maart 2008

Godslastering

Een deel van de Tweede Kamer wil af van het verbod op godslastering in ons Strafrecht. Misschien is er geen blasfemistisch onderwerp in de Nederlandse archieven waar zoveel over te vinden is. We hebben een flinke traditie op het gebied van godslastering en het zou jammer zijn als dat straks niet meer terug te vinden is in rechtbankarchieven. Elke archivaris in Nederland kan u archiefbronnen aanreiken die over dit onderwerp gaan. Toen ik vanochtend op de site Archieven.nl zocht met het woord godslastering kreeg ik al een hele reeks mooie archiefbronnen als resultaat:
- In Waspik zit zelfs een broederschap tegen Godslastering van de St.-Pieterspenning en de Scapulieren, 1939-1967
- Secretarie Gemeente Arnhem (1925-1929) invenetarisnr. 253: verzoek van den Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods heiligen naam om een regeling te treffen, waarbij het vloeken wordt verboden.
- Gemeente Dordrecht: inventarisnr. 1807, gaat helemaal over Godslastering, 1928 en 1982
etc. (en natuurlijk veel rechtbankarchieven)
Archiefspittende journalisten en andere onderzoekers kunnen dus hun hart ophalen.

Ik keek vanochtend zelf even in de kleine handig "criminelen" databank van het Stadsarchief 's Hertogenbosch, Dataschurk:

1661: Jan Peters Otterdijx kon zich niet meer inhouden in herberg de Sturre te Someren. Hij scheldt op de Geuzen en "spuugt blasfemien uit op de religie".

1667: Joost Antonissen van Hees riep op de weg van Oirschot en Vessem "Geuzehonden en duijvelskinderen" tegen Jan Peter Gijsen en Jacob Adriaans.

1773: de zeventig jarige Hendrik Peters (bijnaam: Heintje de Gek): Verdachte heeft tot 1713 geloofd (was Rooms-Katholiek), na die tijd loochende hij Gods tegenwoordigheid in de hostie en ontkende de Drie-eenheid. God en de Duivel hetzelfde. Bijgevoegd het vonnis tegen Robbert Adriaans uit Hoorn die wegens godslastering te Gravenhage's in 1728 is veroordeeld.


Sinds kort staan de indexen op de Criminele Sententies van het Hof van Utrecht online. Lees Archiefforum bericht4 maart 2008. Een van de vele rechtbankarchieven die u kunt raadplegen.

Mooi toch.