Zoeken in deze blog

11 maart 2008

Stakingen bij de politie

Stakingen en werkonderbrekingen afgelopen weken bij de politie. Ik ben eens gedoken in de stakingendatabase van het IISG om te kijken hoe vaak deze beroepsgroep in het verleden in staking gingen. Alle onderstaande gegevens zijn overgenomen uit deze database, waarin 16.270 stakingen en uitsluitingen in Nederland in de periode 1372-2006 zijn opgenomen. Tussen haakjes, indien bekend, de rede voor de staking. De acties van parketwachten, parkeerpolitie,Recherche Samenwerkings Team e.a. heb ik niet opgenomen. In de database zelf kunt u meer informatie terugvinden.

maart 1885, Amsterdam
Tien agenten van het bureau Halvemaansteeg spraken een staking af maar deden het uiteindelijk toch maar niet. Desondanks werd hen enkele dagen loon ingehouden en vonden overplaatsingen plaats.

23 juli 1921, Breda (tegen straf voor een arbeiderswoordvoerder)
Eerst werd in Breda een meering gehouden tegen de straf voor twee bestuursleden (Smits en Blankenburg) van de bond. Op 7 december vonden een meeting en demonstratie plaats in Den Haag waaraan duizenden politieagenten in burger meededen.

4 oktober 1982 Landelijk ( loonsverhoging; tempo, classificatie)
Een massale aktie van een week voor loonsverhoging en meer banen om de werkdruk te verlichten. Geleid door de 3 politiebonden en er deden 3300 agenten mee.

7 juni 1983 Amsterdam ( sekundaire arbeidsvoorwaarden)
Een staking tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Omdat de staking niet tijdig was aangekondigd dreigde het ministerie later met straffen voor deelnemers aan de aktie.

13 oktober 1986 Den Haag (Sekundaire arbeidsvoorwaarden)
De agenten bezetten enkele uren de perskamer voor betere kinderopvang.

26 oktober 1987 Landelijk ( tegen loonsverlaging)
Evenals in 1983 een massale demonstratie tegen loonsverlaging. Geschatte opkomst: 15000 agenten.

16 mei 1988 Deventer (tegen onderbemanning)
Twee uur.Burgemeester en corpsleiding waren het eens met de eis en ook kwamen er sympathiebetuigingen uit het hele land.

3 oktober 1988 Landelijk ( loonsverhoging; tegen massa- of groepsontslag)
Werkonderbrekingen in het kader van landelijke akties van de politie voor loonsverhoging en tegen inkrimping. Alle akties in het land kulmineerden in demonstraties op 14 november waar zo'n 30.000 agenten aan meededen. Het ANP geeft een aantal getallen: Den Haag 1000 Arnhem 3000 Eindhoven 600 Rotterdam 3000 Zwolle 1200 en Leeuwarden 700. De akties bleken door de bonden vrijwel niet te kontroleren. Zo gooiden agenten rotjes op het veld bij Veendam- FC Utrecht waren er wegblokkades weigerden agenten overuren te maken bonnen uit te schrijven en ga zo maar door. Op 21 november zwichtte de regering en kregen de 37000 politieagenten hun zeshonderd gulden per jaar erbij.

7 november 1995 landelijk (loonsverhoging; voor arbeidsduurverkorting)
Tegen afschaffing van de vaste onregelmatigheidstoeslag en voor een 36-urige werkweek. De aktie begon met werkonderbrekingen demonstraties en publieksvriendelijke acties zoals het niet meer uitdelen van bekeuringen. Op 8 november was er een demonstratie van 1300 agenten in Luxor (Rotterdam) 14 november 600 in Amsterdam 20 november 1500 in Amsterdam en op 5 december trokken 500 agenten in mars door de IJ-tunnel. Tijdens de voetbalwedstrijd PSV-Werder Bremen demonstreerden agenten in het stadion op 22 november veroorzaakten ze door diverse akties kilometerslange files op een aantal snelwegen (in Rotterdam onderbreken 50 agenten van de Rivierpolitie enige uren het werk; op 30 november wordt door vele agenten het werk zes uur lang onderbroken) en een dag voor het accoord demonstreerden nog eens vijfduizend agenten nadat voor 10 januari al een landelijke staking was aangekondigd. Op 7 november had ongeveer de helft van de korpsen van Hollands-Midden (Leiden e.o.) het werk onderbroken op 21 november 400 in IJsselland en 600 in Groningen. Toen kwam het tot estafettestakingen: op 30 november legden tweeduizend agenten in Hollands-Midden Rotterdam-Rijnmond Gelderland-Zuid (Nijmegen) en Noord-Holland Noord het werk zes uur neer en de dag daarna volgden Friesland Gooi-Vecht en Brabant-Noord. Tussendoor werd ook nog aan ministertje pesten gedaan. Op 23 november schreef De Volkskrant: "Schreuwen en sussen dat is de komende vier weken het parool van de politiebonden. De vakorganisaties moeten het vuur brandende houden in de vier weken dat de commissie-Albeda werkt aan haar advies aan minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Tegelijkertijd moeten ze zien te voorkomen dat de acties uit de hand lopen en het publiek zich tegen de actievoerders keert." Let wel het gaat hier om politieagenten die tussen de bedrijven door op 14 december ook nog een studentendemonstratie in Utrecht kort hielden.'.

6 oktober 1997 Amsterdam ( tegen ontslag of bestraffing van een kollega)
Een werkonderbreking tegen het voorarrest van een collega die de dood van een arrestant op zijn geweten zou hebben. Deze actie zette uiteraard kwaad bloed bij de familie van het slachtoffer.

8 juni 2005 landelijk (afsluiten van een CAO)
Op een aantal punten voelen de politiemensen zich tekort gedaan (salaris ziektekostenverzekering pensioenleeftijd) en daarom voerden ze actie. De bonden organiseren 47.000 van de 55.000 agenten. De eerste dag kwamen 2.500 agenten bijeen in Goes waar de minister Remkes een toespraak hield voor de VNG. Vanaf 12 juni werd het ministerie 24 uur per dag aan een 'blauwe belegering' onderworpen. Op 23 juni werd deze actie afgesloten met een demonstratie van 10.000 agenten. In september kwam de nieuwe CAO tot stand daar was dus anderhalf jaar over gedaan.