Zoeken in deze blog

11 april 2008

Postmaa van het Algemeen Dagblad

Archivarissen zijn een soort schatbewaarders. Alles wat je graag wilt weten over het verleden houden ze achter hun rug verborgen.
Deze zin kunt u lezen in de column Deining van Casper Postmaa in het Algemeen Dagblad. Dit en meer van dit soort onzin schrijft hij in een artikeltje t.g.v. het afscheid van twee archivarissen bij het Haags Gemeentearchief. Uiteraard gebruikt Postmaa ook de term stoffig. .... imperium van stof en papier voorgoed verlaten.
De enige zinnige zinnen komen niet van Postmaa, maar van de archivarissen zelf, bijvoorbeeld Een goede archivaris is een doorzetter, een bijtertje en bovenal nieuwsgierig. Dat zou Postmaa ook eens moeten worden.

Deze domme (archivarissen zijn hem veel te precies) en luie (zelf zoeken is er niet bij) journalist van het Algemeen Dagblad nodig ik van harte uit om volgende week een CAR-training 'Archieven en Onderzoeksjournalistiek' voor journalisten te volgen in Zwolle of eind dit jaar bij de Europese conferentie van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Daar komen uit heel Europa collega's, die o.a. archieven gebruiken voor hun dagelijks werk en zich wel in de materie willen verdiepen, voordat ze onderzoek gaan verrichten en/of een helemaal niet deinende column schrijven.
Postmaa kan NRC Handelsblad journalist Karel Berkhout meenemen. Zijn artikel Is Rotterdam geen filmstad? (7 sept 2007) is misschien nog wel dommer dan de column van Postmaa. Gelukkig weet de huidige directeur van het Nationaal Archief inmiddels beter. Of anders moeten ze maar eens de oud-secretaris generaal van de Verenigde Staten, Kofi Annan, interviewen. Die hield zijn afscheidsrede in een archiefinstelling (Truman Library), waarmee hij aangaf dat archieven en goed archiefbeheer (het werk van archivarissen, heren Poostmaa en Berkhout!) de basis zijn voor een democratie.

Nagekomen bericht
Goed nieuws, Postmaa stopt met zijn column!! Lees: Een koffertje met oude kranten