Zoeken in deze blog

16 april 2008

Lorrendraaiers

Smokkelschepen hadden in de achttiende eeuw een veel groter aandeel in de Nederlandse goederen- en slavenhandel tussen Afrika en Amerika dan tot nu toe werd aangenomen. Dit heeft Ruud Paesie berekend. Morgen promoveert hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift: Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttinde-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.

Meer informatie (bijvoorbeeld welke archiefbronnen hij gebruikt heeft) kunt u lezen op de website van de Universiteit Leiden