Zoeken in deze blog

7 april 2008

Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië

Een pagina uit de
Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië 1898

Afgelopen weekend heb ik zitten snuffelen in de zojuist uitgekomen digitale versie van Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië 1815 - 1942. Deze kunt op twee dvd's (75 Euro) bestellen bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Stichting Historic Future.
De oorspronkelijke reeks Regerings-Almanak Nederlandsch-Indië 1815 - 1942 beslaat in de boekenkast zo'n 14 strekkende meter en omvat 219 boeken (totaal 184.071 pagina's), dus een gedigitaliseerde versie is ideaal voor de Indische thuisspeurder. 1818 ontbreekt en enkele pagina's van de verschillende delen.
Op de achterzijde van de DvD-hoes staat: "Naast opgaven uit de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) bevat de Indische Almanak gegevens over de wijze waarop het openbare leven in Indië was georganiseerd. De Almanak maakt het mogelijk om de maatschappelijke carrières van veel inwoners van Indië door de tijd heen te volgen."

Een tip voor onderzoekers: bij het digitaliseren van deze Almanak is gebruik gemaakt van OCR-techniek(Optical Character Recognition). Dat geeft u de mogelijkheid om te zoeken met de zoekfunctie in Adobe Reader.
Maar........ lang niet alle woorden worden meegenomen bij het OCR-en. Dus als u bijvoorbeeld zoekt op een bepaalde persoonsnaam d.m.v. de zoekfunctie in Adobe Reader en er verschijnen geen resultaten, dan wil dat zeker nog niet zeggen dat er geen gegevens te vinden zijn de Alamanak over betreffende persoon. U zult dan handmatig moeten zoeken. Deze scan omissie is niet alleen van toepassing voor onderzoek in deze Almanak, maar ook voor het zoeken in andere 19de eeuwse en eerdere gedigitaliseerde bronnen, zoals kranten, tijdschriften, pamfletten, documenten etc.

Als u belangstelling heeft voor Nederlands-Indië en de geschiedenis van Indonesië in de 19de en een deel van de 20ste eeuw, dan haalt u met deze DvD's een machtige bron in huis. Journalisten en onderzoekers kunnen, zoals altijd, met mij kontact opnemen als ze meer willen weten of een kleine zoekopdracht willen laten uitvoeren.

Bij het CBG kunt u ook de al veel eerder verschenen CD-rom 'Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek' van het Indische Genealogische Vereniging (IGV) bestellen.
Deze CD/Rom bevat de volgende gedigialiseerde tijdschriften:
- De Indische Navorscher: 1934-1941 en 1988-1997
- Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging
- Ons Nageslacht 1932-1935 (ca. 200 Indo-Eurpese families worden hierin beschreven)
- Deutsche aus Luxemburg bei der Niederländische-Ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 1895
- Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java (4 delen)

Sinds vorige week hebben we op Het Archiefforum een speciale board Indonesië (Nederlands-Indië). Daarin komen alle recenten archiefberichten over Indonesië te staan.

Veel meer archiefbronnen over Indonesië en voormalig Nederlands-Indië kunt u vinden via de speciale Google zoekmachine Nederlandse en Vlaamse archiefbronnen.