Zoeken in deze blog

3 april 2008

Vreemdelingen in Nederland

De laatste maanden krijg ik veel 'spoorloos' vragen over buitenlanders, die in de 20ste eeuw 'vast' en 'tijdelijk' verbleven in Nederland.

Voor onderzoek in archieven verwijs ik u graag naar de volgende gidsen van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis:

Broncommentaren 5: Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw

* Inleiding Corrie van Eijl en Marlou Schrover
* Registers van verstrekte en geweigerde reis- en verblijfpassen (1849-1923) Louk Pöckling en Marlou Schrover
* Registratie van vreemdelingen in het Algemeen Politieblad (1852-1947) Corrie van Eijl
* Registratie van vreemdelingen in het bevolkingsregister (1850-1920) Marlou Schrover
* Lokale vreemdelingenregisters en vreemdelingendossiers (1918-1940) Leo Lucassen
* Persoonsdossiers in het archief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en haar rechtsvoorgangers (1906-) 1945-1985 (-1999) Corrie Berghuis en Marlou Schrover
* Het Oudpaspoortarchief (1950-1959) Peter Christiaans en Marlou Schrover
* Literatuurlijst
* Lijst van illustraties
* Personalia van de auteurs
* Overzicht broncommentaren

Ga naar: Broncommentaren nr. 5 (PDF 194 pag.)

Zie ook Archiefforum bericht: Algemeen Politieblad 1852-1900 digitaal beschikbaar.

Inventarissen archieven bij Nationaal Archief die mogelijk kunnen helpen:
- 2.09.45 Inventaris van het archief van de Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers van het Ministerie van Justitie, 1918-1945 (-1981)
- 2.09.34.01 - Inventaris van het archief van de Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten, 1949-1962 (1978)
- 2.04.78 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Opperleiding der Nieuwe Vluchtelingenkampen en Interneringsdepot, 1918-1940
- 2.10.15 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Paspoortadministratie en Nationaliteitsonderzoek Nieuw-Guinea, 1950-1962
- Inventarissen van archieven van Nederlandse consulaten.

Voor het zoeken naar deze en meer archiefhulpmiddel kunt u gebruik maken van de speciale Google zoekmachine op Nederlandse en Vlaamse archiefbronnen: Dutch Archive and Genealogy Sources Searcher of de site www.archiefzoeker.nl . Op deze laatste site kunt u de online bronnen ook terug vinden, zoals gezinskaarten op sites van verschillende archiefinstellingen. Gebruik zoekterm personen !

Eric Hennekam