Zoeken in deze blog

4 juni 2008

Belangrijk archiefnieuws voor ons allemaal

“Ik ben twee belangrijke manuscripten voor boeken kwijtgeraakt in de brand. In het ene zat een jaar werk, in het andere een half jaar. Het is allemaal weg, back-ups van computerbestanden bewaarde ik ook op mijn kamer. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik kan niet meer terug of alles zomaar uit mijn hoofd opnieuw opschrijven. Wat moet ik tegen de redacteuren bij de uitgeverij zeggen? Ze hebben mij de opdracht gegeven voor deze boeken. Geven ze mij tijd om opnieuw te beginnen? Ik weet het niet.”
(Onderzoeker Bouwtechnologie TU Delft na het afbranden van gebouw Bouwkunde in mei 2008 in het universiteitsblad Delta.)


De allereerste ruimtevaartreis naar Mars in 1976, was bijna een nutteloze onderneming toen jaren later bleek dat de verzamelde data in een onleesbaar formaat was opgeslagen. De toenmalige programmeurs van de NASA waren dood of met pensioen. Wetenschappers redden het project doordat ze een aantal printjes wisten te achterhalen en huurden studenten in om alles over te typen. Weerkundige gegevens uit 1979 was eenzelfde lot beschoren. Die waren indertijd gekopieerd op band, in een formaat dat vrijwel direct was verouderd. Het kostte twee jaar en heel veel moeite om de informatie te reconstrueren. De banden bevatten onder meer bewijs van het bestaan van globale opwarming van de aarde en de eerste metingen van El NiƱo in 1983.

Vanmiddag heeft het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) het eerste exemplaar van ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) aangeboden aan de directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendse. ED3 is het eerste praktische Nederlandstalige instrument voor bouw en toetsing van digitaal duurzame beheersomgevingen voor archieven. Het is in de eerste plaats bedoeld voor het openbare archiefwezen, dat historische bestanden in principe eeuwig moet bewaren. Maar ook instellingen en bedrijven, die langdurig digitale bestanden willen bewaren, kunnen met ED3 hun voordeel doen.

Meer informatie: Het Archiefforum
(bron: persbericht Lopai)