Zoeken in deze blog

16 juni 2008

Gebruik en misbruik geschiedenis

De geschiedenis wordt vaak misbruikt. Met een beroep op het verleden worden oorlogen gevoerd en volkeren uitgemoord. Dit boek beschrijft de dilemma’s waarvoor historici gesteld worden bij de confrontatie met onverantwoorde geschiedschrijving.

De genocide in Rwanda (1994), de oorlogen in voormalig Joegoslavi├ź (1991-1995) en de communale spanningen in India (1998-2004) hebben laten zien hoe machthebbers gebruikmaken van uiteenlopende en verdraaide gezichtspunten op het verleden. Maar ook op kleinere schaal wordt er onverantwoorde geschiedenis bedreven.

Tot nu toe bestond er nog geen algemene theorie die de talrijke vormen van onverantwoorde geschiedenis definieert, bewijst, verklaart en beoordeelt. In Gebruik en misbruik van de geschiedenis stelt de historicus Antoon De Baets voor het eerst zo’n theorie op. Aan de hand van talrijke voorbeelden licht hij haar toe. Daarnaast wijst hij op de kernplichten van de levenden jegens de doden en gaat hij in op de problemen rond de vrije meningsuiting. De Baets weet op knappe wijze filosofie, ethiek, recht en geschiedenis te verbinden en laat zien dat verantwoorde geschiedenis noodzakelijk is, omdat onverantwoorde geschiedenis gevaarlijk is.
GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE GESCHIEDENIS


Ten geleide (Willem Frijhoff)
Voorwoord (J├╝rgen Kocka)

Inleiding

I Onverantwoorde geschiedenis
1 Een theorie over het misbruik van de geschiedenis
2 De geheime archieven van de dictator
3 Smaadzaken tegen historici

II Verantwoorde geschiedenis

4 De plichten van de levenden jegens de doden
5 De rechten op herinnering en geschiedenis
6 Een ethische code voor historici

Epiloog

Verantwoording
Noten
Lijst van tabellen en aanhangsels
Bibliografie
Dankwoord
Register
Over de auteur


Antoon De Baets is als historicus werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen
(c.v. te lezen op http://www.concernedhistorians.org/images/va/cv.pdf).

“Gebruik en misbruik van de geschiedenis” (272 pp.) is verschenen bij uitgeverij Boom in Amsterdam. In de boekhandel of via onderstaande link is het te koop voor 24,90 euro.

Link: http://www.boomsun.nl/catalogus/fondsen/geschiedenis/gebruik_en_misbruik_van_de_geschiedenis_9789085065074.html
(bron: toegezonden bericht schrijver aan Archieven en Journalistiek)