Zoeken in deze blog

13 juni 2008

Van oorsprong Franse familie grondlegger voetbal in Nederland

Bij Tresoar kunt u het Familiearchief Haitsma Mulier (1763-1991) raadplegen. Willem Johan Herman (Pim) Mulier (1865-1954) is de bekendste nazaat van deze familie. Hij wordt gezien als één van de grondleggers van de moderne sport (en dus ook voetbal) in Nederland.

Ik citeer hieronder even de inleiding uit de inventaris op dit familiearchief welke u ook via archieven.nl kunt raadplegen:
"De familie Mulier stamt oorspronkelijk uit Noord-Frankrijk. Het eerst bekende familielid Collard Mulier, werd in 1349 in Rijssel (Lille) vermeld. Aan het begin van de 17de eeuw vestigde zich een nazaat in de Nederlanden. De naam was toen nog niet gestandaardiseerd. Zo komen we ook de vorm Mulié tegen (zie b.v. inv. nr. 85). De eerste in de familie die relaties met Friesland had, was Pieter Mulier (1706-1785), die correspondeerde met Jan de With uit Dokkum, later te Oenkerk. Zijn zoon Dirk trouwde met Jans dochter Catharina. Sindsdien bleven vele Muliers met Friesland verbonden. Uit het huwelijk van Pieter Mulier en Margaretha Haitsma stamde Johannes Haitsma Mulier (1811-1859). Zijn nazaten voerden sindsdien deze dubbele achternaam. Verschillende van hen bekleedden bestuurlijke of militaire functies. Uit de familie Mulier stamt ook Pim Mulier, die bekend is door zijn initiatieven op sportgebied. Hij introduceerde het voetbal in Nederland en hij stond aan de wieg van de Elfstedentochten.
Over het archief kan het volgende worden medegedeeld. De omvang bedraagt ongeveer 1,4 meter. In de inventaris is een onderscheid gemaakt tussen stukken van familieleden uit de ‘hoofdtak’ en andere stukken. Met de stukken van de ‘hoofdtak’ worden de archivalia bedoeld die van vader op zoon zijn vererfd. Stukken van andere Muliers zijn meestal door toevallige omstandigheden in het archief beland. "


Historische voetbalfoto's Nederland-Frankrijk in Beeldbank Nationaal Archief.
Bekijk ze hier. Meer voetbal foto's kunt u in het ANP Historisch Fotoarchief.
Zoek met bijvoorbeeld voetbal Nederland Frankrijk
De inventaris op het archief van de KNVB kunt o.a. vinden op www.nationaalarchief.nl/knvb/ of via de website van het Nationaal Archief.