Zoeken in deze blog

30 september 2008

Informatie over financiële instellingen

In het deelregister Kredietinstellingen en financiële instellingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u informatie boven water halen over de bankinstelling waar uw centjes staan. Beheerder en toezichthouder is De Nederlandse bank (DNP).
In het register wordt bijvoorbeeld aangegeven welke activiteiten een financiële onderneming mag verrichten en vanaf welke datum.

Er zijn ook deelregisters voor andere financiële instellingen *):
- Verzekeraars
* levensverzekeraars
* schadeverzekeraars (waaronder ziektekostenverzekeraars)
* (natura-)uitvaartverzekeraars
- Clearinginstellingen.
- Beleggingsondernemingen
Toezichthouder is hier de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Financiële dienstverleners.
Toezichthouder is hier de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Beleggingsinstellingen
Toezichthouder is hier de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

*) lees toelichting op website DNP

SEC
In de databases van de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) kunt u veel informatie vinden over financiële instellingen.

Geschiedenis Bankwezen
Het wordt al jaren niet meer bijgebouden, maar de informatie Bankwezen in het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) van het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) is nog steeds een handig hulpmiddel voor archiefonderzoekers.
Het geeft aan waar de archieven van banken zich bevinden, maar ook de rechtsvoorgangers.
Hierin opgenomen is historische informatie over:
# Centrale bankorganisaties
# Bankiers
# Spaarbanken
# Algemene en handelsbanken
# Coöperatief georganiseerde banken
# Middenstandsbanken en girodiensten
* Boaz-banken, Hanze- en middenstandsbanken
* Girodiensten
# Overige krediet en financieringsinstellingen
* Administratiekantoren, commissionairs, hypotheekbanken
* Gemeentelijke banken van lening, volkskredietbanken