Zoeken in deze blog

29 november 2008

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in België is sinds 2007 bezig met het digitaliseren van haar collectie.
Op dit moment zijno.a. de Tätigkeitsberichte en het Verordnungsblatt van de Militärverwaltung, de zittingsverslagen en rapporten van de Onderzoekscommissie van de Secretarissen-generaal en de archieven met betrekking tot de Spaanse burgeroorlog al beschikbaar.
In 2009 komen daar de clandestiene en gecensureerde pers van de twee wereldoorlogen en de omvangrijke naoorlogse procesdossiers van von Falkenhausen-Reeder en Canaris bij.

Klik hier om de archieven te raadplegen.