Zoeken in deze blog

10 december 2008

Beperking openbaarheid archieven


Afbeelding boven: klein voorbeeld van de absurd gestelde tijdstermijnen (2036 t/m 2040) m.b.t. de openbaarheid van de Nederlandse archieven

10-12-2008, Staatscourant 2008, 239, pag. 4
Beperking openbaarheid archieven Zwitserland

10-12-2008, Staatscourant 2008, 239, pag. 4
Beperking openbaarheid archief Westelijk Nieuw-Guinea
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 november 2008, nr. DDI/ST/reg. 059/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in Westelijk Nieuw-Guinea van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1963

10-12-2008, Staatscourant 2008, 239, pag. 5
Beperking openbaarheid archieven Congo-Kinshasa
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2008, nr. DDI/ST/reg. 063/2008, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van het Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Congo-Kinshasa (1950–1974) en de Vice-Consulaten in Congo-Kinshasa te Lubumbashi en Matadi (1955–1974) van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken

Ga naar: www.bekendmaking.nl
Datum 10 december 2008
Slechts één week kunt u deze files online raadplegen cq. downloaden.

Of via www.overheid.nl/op/
En dan de datum invoeren