Zoeken in deze blog

16 december 2008

DNA onderzoek bij criminelen

16-12-2008, Staatsblad 2008, 530
Wijziging van de opsomming van de misdrijven waarop de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van toepassing is.

Citaat
De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden treedt met ingang van 1 januari 2009 in werking, voor zover het gaat om een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering dat is begaan door:
a. een veroordeelde tegen wie in de vijf jaar die aan de veroordeling voor dat misdrijf zijn voorafgegaan, meer dan tien processen-verbaal wegens een misdrijf zijn opgemaakt die naar de officier van justitie zijn gezonden, en
b. een veroordeelde aan wie een maatregel als bedoeld in artikel 38m, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd.