Zoeken in deze blog

16 december 2008

Krantencollectie Landsarchief Suriname


Afbeelding: bron Persmuseum

Overzicht krantencollectie Landsarchief Suriname


1 Surinaamsche Courant ( hierin ook mee ingebonden diverse krantenpublicaties) 1808 - 1879
2 Algemeen Nieuws en Letterkundig blad vanaf 1844 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad 1842-1853
3 De Banier van Waarheid en Recht. Surinaamsch Nieuws- en Advertentieblad 1929-1936
4 Bulletin Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo 1959-1970
5 De Curacaosche Courant 1834-1846
6 De Nieuwe Tijd. Algemeen Dagblad voor Suriname. 1956-1960
7 De Nieuwe Stem.Surinaamsch Nieuws- en Advertentieblad 1929
8 De Surinaamse Bode. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad 1901-1917
9 De Surinamer 1894-1955
10 De Tijd. Surinaams Ochtendblad. (vanaf 1955 Onafhankelijk dagblad) 1952-1957
11 De Volksstem. Algemeen Weekblad 1950-1953
12 De Vrije Stem 1960-1982
13 De Ware Tijd 1957-2005
14 De Weegschaal. Algemeen Onafhankelijk Dagblad 1953-1954
15 De West 1909-2005
16 De West Indier. Dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guiana 1868-1898
17 Echo. Surinaams Weekblad 1952
18 Goede Tijding. Nieuws- en Advertentieblad der kolonie Suriname 1892-1897
19 25 juni. Het Buiten Parlementaire Oppositie Weekblad 1958-1960
20 Het Koloniaal Weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West 1919-1923
21 Het Nieuws. Algemeen Dagblad 1943-1960
22 La Gazette de Hollande 1911-1915
23 Makka. De Echo. Manifest van Waarheid en Recht.De Stem der gedemobiliseerden (Oroe skotritjie korantie) 1950
24 Nieuw Suriname. Surinaams Nieuws- en Advertentieblad 1954-1967
25 Omhoog. Weekblad voor het Vicariaat van Suriname. (vanaf 1958 Weekblad 1957-1971
26 Onze Tijd. Onafhankelijk Surinaams Weekblad 1959-1971
27 Onze West. (Nieuwe uitgave van "Goede Tijding") Nieuwsblad uit en voor Suriname 1898-1911
28 Op den Uitkijk. Weekblad voor Suriname 1915-1916
29 Philips Koerier 1948-1970
30 Recht door Zee. Onafhankelijk Nieuws- en Advertentieblad 1954-1955
31 Reveille.Ochtendblad voor Suriname 1950
32 S.O.K. Algemeen Sport en Ontspanningskroniek 1951
33 Suriname. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad (vanaf 1939 Suriname. 1872-1970
34 The Weekly Echo. Newspaper for the English speaking community in Dutch Guiana 1918
35 Varia. Weekblad 1953
36 Voor Elkaar. Een orgaan van de Regerings Voorlichtings Dienst Suriname 1958-1962
37 Waakt! "Oen Wiekie!" Weekmanifest 1950
38 The Paramaribo Times 1913-1924
39 Dikash. Orgaan van de Liga Hindustani 1940
40 Dagblad Suriname 2004-2005
41 Times of Suriname 2004-2005
(bron: archiefoverzicht Landsarchief Suriname)