Zoeken in deze blog

5 januari 2009

Dick Scherpenzeel Prijs 2008

Voor de achttiende achtereenvolgende keer kent de Dick Scherpenzeel Stichting een prijs toe voor journalistieke producties die ontwikkelingsvraagstukken in niet-westerse landen inzichtelijk maken. Het gaat om geschreven werk, radio- en/of televisieproducties, digitale producties en/of fotografie gepubliceerd of uitgezonden in 2008. Ook kunnen jonge journalisten/studenten meedingen naar de Dick Scherpenzeel Aanmoedigingsprijs.


In 2009 reikt de Dick Scherpenzeel Stichting maximaal twee prijzen uit: één prijs voor de inzender van de beste journalistieke productie( € 10.000) en één aanmoedigingsprijs voor de beste inzender tot en met 25 jaar (€ 1.000) . De jury kiest de winnaar uit drie nominaties die enkele weken voorafgaand aan de prijsuitreiking bekend worden gemaakt.

Belangstellenden die hun werk graag willen laten meedingen naar de prijs, kunnen het opsturen naar het bureau van de stichting. Ook vrienden, collega's, hoofdredacties en uitgevers kunnen werk van mogelijke prijswinnaars ter jurering voordragen.

Inzendingen dienen uiterlijk 15 januari 2009 in het bezit te zijn van het bureau. Originele producties of kopieën daarvan moeten in achtvoud worden ingezonden. Foto's dienen op cd-rom en als print op A4 te worden ingestuurd.

Prijzen worden in het voorjaar 2009 uitgereikt tijdens een door de stichting te organiseren bijeenkomst.

Inschrijfformulier en reglementen kunnen worden aangevraagd bij het bureau van de stichting en zijn te vinden op www.dickscherpenzeelstichting.nl .

Jury bestaat dit jaar uit: Rudi Boon (journalist/documentairemaker), Paul Faber (conservator Koninklijk Instituut voor de Tropen), Pieter Hilhorst (columnist de Volkskrant), Ben Rogmans (directeur/uitgever Dagblad De Pers), Bahram Sadeghi (programmamaker debatcentrum De Balie), Froukje Santing (oud-redacteur en oud-correspondent NRC Handelsblad – nu student islamologie) en Hendrien van de Weert (opleidingsmanager Radio/Televisie/stage/Freelance Faculteit voor Communicatie & Journalistiek in Utrecht).

Tot slot mocht u nog willen meedingen voor het vergeten verhalen reisfonds stuurt u dan voor 15 januari een plan van aanpak in, zie www.hetvergetenverhaal.nl .


(bron: persbericht Dick Scherpenzeel Stichting)