Zoeken in deze blog

27 februari 2009

Beperking openbaarheid overheidsarchieven

Vandaag in de Staatscourant:

  1. Beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1974
  2. Beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  3. Beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel
  4. Beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1964

Ga naar: www.bekendmaking.nl
Datum 27 februari 2009
Slechts één week kunt u deze files online raadplegen cq. downloaden.

Of via www.overheid.nl/op/
En dan de datum invoeren