Zoeken in deze blog

3 februari 2009

Boefjes kijken uit Amsterdam


Nieuw in de archiefbank Amsterdam: Signalementenregister
Aan het eind van de 19de eeuw gebruikte de politie steeds vaker foto’s bij het recherchewerk. Zo werden registers aangelegd met signalementen en foto’s van potentieel gevaarlijke personen zoals anarchisten en uit de gevangenis ontslagen misdadigers. Helaas is van het anarchistenregister met foto’s alleen de index bewaard. Maar het register met signalement en foto’s van vrijgelaten misdadigers is er nog wel. Er is één band uit de periode 1880-1883 en er zijn 12 delen over de periode 1898-1917.

Op deze registers is nu een index gemaakt. Dit geeft een beeld van een kleine 10.000 veroordeelden:

(bron: Stadsarchief Amsterdam)