Zoeken in deze blog

20 februari 2009

Digitale geheugen van het Nederlandse onderwijs

De Onderwijsraad presenteert www.onderwijserfgoed.nl : het digitale geheugen van het Nederlandse onderwijs

Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs? Wat doet het volwassenenonderwijs in de roc’s? De Onderwijsraad weet het antwoord op deze vragen, en deelt zijn kennis graag met anderen. Ter gelegenheid van zijn eigen jubileum – dit jaar bestaat de raad negentig jaar – lanceert hij de website Geheugen van het onderwijs. Minister Plasterk was de eerste die in het bijzijn van leden van de Onderwijsraad een kijkje nam op www.onderwijserfgoed.nl

De nieuwe, overzichtelijk site bevat een selectie van de duizenden adviezen die de Onderwijsraad tussen 1919 en 2009 uitgaf. De uitverkoren publicaties zijn geordend in thema’s en periodes. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, in alle onderwijssectoren: primair, voortgezet en hoger onderwijs, en volwasseneneducatie. Daarmee krijgt de bezoeker van de site in een oogopslag zicht op de fascinerende ontwikkelingen die het Nederlandse onderwijs doormaakte in bijna een eeuw tijd. Sommige vernieuwingen bleken (bijzonder) consistent, andere ondergingen een metamorfose. In zijn rol als adviseur van regering en parlement heeft de Onderwijsraad hieraan bijgedragen.

Ambitie: site uitbouwen met documenten van anderen

Adrie van der Rest, secretaris van de Onderwijsraad zegt over het initiatief: “Het negentigjarig bestaan van de raad is een goed moment om alle adviezen – ook degene die in het verleden lange tijd niet openbaar waren – digitaal te ontsluiten. Via onze erfgoedsite wordt zichtbaar welke thema’s vroeger speelden en welke nu belangrijk zijn. Ook kun je de ontwikkelingen zien die zich daarin hebben voorgedaan. Het digitaliseren van onze adviezen is het begin. We hebben de ambitie de site uit te breiden met de verslagen van de inspectie van het onderwijs, oude schoolboeken en prenten, de belangrijke beleidsstukken van bewindslieden én parlementaire verslagen van de besprekingen daarvan.”
(bron: persbericht Onderwijsraad)