Zoeken in deze blog

7 februari 2009

Een appeltje voor den dorst

Hieronder verstaat men iets dat men op zijde legt en bewaart, om het in tijd van nood te gebruiken. Deze zegswijze komt in de 18de eeuw voor, blijkens Sewel 519, die het gezegde een ey in 't nest laaten (vgl. Ndl. Wdb. IX, 1854) verklaart door: een appel voor den dorst bewaaren, to keep an apple for the thirst, to save something. Ook in Zuid-Nederland is zij bekend; vgl. Schuermans, 19: een appeltje voor den dorst bewaren, spaarzaam leven, wat op zijde leggen voor den ouden dag;

Bron: Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, F.A.Stoet, W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1923-1925 (vierde druk).

Aan deze uitdrukking moet ik regelmatig denken als ik de nieuwsberichten lees over de financiële crises. Mijn vader, nu 88 jaar, was ondernemer (o.a. een garage en een uitzendbureau) die vele crisissen heeft meegemaakt. Geen haar op zijn hoofd dat hij mensen zou hebben ontslagen óf zou aankloppen bij de overheid voor ondersteuning als het een tijd of tijdje minder ging. Natuurlijk zou hij dat misschien niet meer dan een jaar hebben volgehouden, maar minder zeker! De honderden werknemers die voor hem gewerkt hebben in het verleden had hij lief. Die zet je niet zomaar aan de kant. Daar zorg voor d.m.v. o.a. een appeltje voor de dorst en door in tijd van crisis creatief te ondernemen samen met je personeel. Zelfverrijking kwam niet voor in zijn ondernemings woordenboek.
Misschien zou het goed zijn als we weer naar die oude ondernemers gingen 'luisteren' of hun wijze van ondernemen zouden onderzoeken. In de verschillende bedrijfsarchieven is veel informatie te vinden. Bijvoorbeeld bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.