Zoeken in deze blog

24 februari 2009

Nationale Ombudsman (2)


Beetje late reactie maar ik moest vanochtend een gastcollege geven aan de school voor Journalistiek.

Het Rapport van de Nationale Ombudsman is er dan eindelijk. Klik HIER.
Het is goed zo. Persoonlijk ben ik blij voor het Nederlands Archiefwezen dat er nu meer duidelijkheid is. Anders bleef deze kwestie maar boven de markt hangen en dat is voor het functioneren van de heer Berendse (PvdA) ook niet goed.

Voor de journalistiek is dit ook een belangrijke uitspraak. Journalisten realiseren zich veel te weinig hoeveel invloed een Algemeen Rijksarchivaris heeft. Hij kan conform de Archiefwet soms bepalen of u stukken mag zien of niet zien. Hij bepaald mede de toekomst van de openbaarheid van overheidsdocumenten.

Op het rapport van de Nationale Ombudsman valt best wat af te dingen. Zo is de opmerking dat er onder Nederlanders met een archiefdiploma weinig goede kandidaten zouden zijn en men daarom uiteindelijk kiest voor een andere benoemingsprocedure (in strijd met de Archiefwet) niet correct en schept een foutief beeld van de competentie die veel archivarissen hebben, ook op management gebied. De resultaten zien we elke dag. Het ministerie moet zich schamen wat dit betreft.

Vanochtend vroeg een journalist mij wat ik nu verwacht van het Ministerie. Ik verwacht dat ze hun hand in eigen boezem steken en zeggen dat ze fout gehandeld hebben en zullen leren van het verleden. Directeur-Generaal mevrouw Kranendonk (ook PvdA) moet daarin bijvoorbeeld minder draaikonten. Altijd dat gedraai en gedoe om gewoon iemand benoemd te krijgen.
Kranendonk heeft met haar houding tijdens de benoemingsprocedure veel kwaad bloed gezet. Alsof archivarissen in Nederland incapabele sulletjes zijn die zeker niet "de problemen en nieuwe taken' van het Nationaal Archief kunnen oplossen.

In het bijzonder matige persbericht (dekt de lading van het rapport niet) van de Nationale Ombudsman staat de zin: de juiste man is op de juiste plaats terechtgekomen. Dat is natuurlijk niet zo. Vermoedelijk een foutje van een communicatiemedewerker. Wie bepaald of iemand de juiste man is op de juiste plaats? En moet de toekomst dat niet uitwijzen? Daarnaast is de zin in strijd met sommige passages in het rapport.
Het verleden biedt geen garanties voor de toekomst is ook bij een benoeming van toepassing. Voorbeelden genoeg. De PvdA ( dé partij van Kranendonk en Berendse) hebben laatst een minister weggezonden die niet goed functioneerde. Daar dachten ze vooraf ook van "de juiste vrouw op de juiste plaats".

Als u het rapport goed leest zult u merken dat het ministerie tot op laatst heeft getracht ( zie bijv. aanvullingen concept in januari 2009) bepaalde zaken die krom waren recht te zetten. Ze gingen daarbij zelfs zover door op de dag van de bekendmaking van de benoeming van Berendse het NA Statuut te wijzigen. Afspraak was daarbij geen afspraak. Het is zaken naar je hand zetten en zo schep je geen betrouwbare overheid.

Streep er onder en naar de toekomst kijken.

Martin Berendse verdient vanaf nu onze steun. Hem wacht een belangrijke taak. En ik zal hem kritisch volgen. Hij kan laten zien waar hij staat o.a. m.b.t. openbaarheid en opkomen voor het Nederlands archiefwezen. Dan kunnen we later de balans opmaken of dit de juiste man op de juiste plaats was.