Zoeken in deze blog

18 februari 2009

Rapport Nationale Ombudsman

Het Nationale Ombudsman (NO) rapport m.b.t. het onderzoek naar de benoeming van de Nederlandse Algemeen Rijksarchivaris zal aanstaande dinsdag (24 februari 2009) verschijnen. Dit liet een medewerker van de Ombudsman mij vanochtend telefonisch weten.

Onderzoek NO:
1. is de vacature in strijd met de Archiefwet 1995 en het Statuut agentschap Nationaal Archief
2. de schijn van partijdigheid bij de benoeming.
Het is hoogst uitzonderlijk dat de Nationale Ombudsman zoiets (punt 2) onderzoekt. Overigens verwacht ik niet dat dit kan worden bewezen, maar als de Nationale Ombudsman wel tot die constatering komt, dan zal dit rapport -in dit geval - de PvdA in grote verlegenheid brengen.

Het rapport is verder volledig geanonimiseerd!
Op 24 februari 2009 zal de Nationale Ombudsman ook een persbericht uitgeven!!
Ik hoop dat de koepelorganisaties van archivarissen (bijv BRAIN en KVAN) nog dezelfde dag zullen reageren. In mijn optiek hadden zij toentertijd dit onderzoek moeten aankaarten bij de Nationale Ombudsman en niet een particulier persoon. De ophef binnen de groepen die zij vertegenwoordigen gaf én geeft daar -nog steeds- alle aanleiding toe.
Het is in het belang van de gehele archiefwereld dat er door een officiële en onafhankelijk instantie (= NO) wordt gekeken naar de gevolgde benoemingsprocedure, anders blijft deze onduidelijk maar bestaan. Je ziet dat ook terug in de publicatie van het Algemeen Dagblad van 11 februari 2009.