Zoeken in deze blog

3 februari 2009

Tewerkgestelden Duitsland en Frankrijk tijdens WO II en Paspoortaanvragen uit Amsterdam

Nog meer nieuws van het Stadsarchief Amsterdam: Tewerkgestelden Duitsland en Frankrijk tijdens WO II en Paspoortaanvragen 1940-1945 zijn opgenomen in de Archiefbank.

1. Paspoortaanvragen 1940-1945
2. Tewerkstelling in Duitsland en Frankrijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog