Zoeken in deze blog

16 maart 2009

Bouwdossier uit Nederland en Vlaanderen samen online

Samenwerkende archiefinstellingen gaan via Atlantis bouwdossiers digitaal beschikbaar stellen.

Het Gemeentearchief Rotterdam, Archief Eemland, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Stadsarchief Mechelen en Stadsarchief Antwerpen gaan via een gemeenschappelijke website bouwdossiers aan het publiek beschikbaar stellen. Deze samenwerking is opgezet om standaardisering, kostendeling en de aansluiting door andere instellingen in Nederland en Vlaanderen mogelijk te maken.

Voor het beheersysteem van deze portal is gekozen voor Atlantis, het archief- en collectiebeheersysteem van DEVENTit uit Bunschoten. Deze volledig webbased software is voor een dergelijke portal uitermate geschikt. “Een belangrijk deel van de gewenste functies wordt al standaard geleverd door het Atlantis framework”, vertelt mw. C.C. van der Woude, projectleider van MijnAdres. “Ten behoeve van dit project worden nog enkele uitbreidingen gedaan, waarmee nieuwe functies aan de applicatie worden toegevoegd. Atlantis kan de informatie harvesten uit de beschikbare databases of ingericht worden als een centraal of decentraal beheersysteem voor organisaties die zelf (nog) geen oplossing voor de opslag van gedigitaliseerde bouwdossiers hebben. De content is hoe dan ook zoekmachine (Google) vindbaar.”

De planning is dat ‘mijnadres.org’ voor de zomer van 2010 beschikbaar is.

Over ‘MijnAdres’

MijnAdres is de projectnaam voor een samenwerkingsverband tussen Het Gemeentearchief Rotterdam, Archief Eemland, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Stadsarchief Mechelen en Stadsarchief Antwerpen met als doel via een gemeenschappelijke website bouwdossiers aan het publiek beschikbaar te stellen. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van SenterNovem, programma 'Digitaliseren met beleid' (DMB) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

(bron: Persbericht Deventit)