Zoeken in deze blog

23 maart 2009

Database BS Friesland

Vanaf vandaag zijn alle openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van een groot aantal gemeenten in Fryslân (Friesland) gratis via de website www.allefriezen.nl te raadplegen. Het gaat in eerste instantie om de akten zijn uit de periode 1811 – 1942 van de gemeenten Achtkarspelen, Bolsward, Ferwerderadiel, Gaasterlân-Sleat, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Menaldumadeel, Nijefurd, Schiermonnikoog, Terschelling en Wûnseradiel.
(bron: Tresoar)