Zoeken in deze blog

9 maart 2009

Secundaire bronnen binnen archiefinstellingen niet centraal ontsloten

Archiefonderzoeker Peter van Dam en sommige andere onderzoekers vinden de meest prachtige publicaties (bijv tijdschriften) in de bibliotheken én archieven (primaire bronnen) van de Nederlandse archiefinstellingen. Probleem is dat deze catalogi niet zijn aangesloten op de centrale catalogus van de belangrijkste Nederlandse bibliotheken, PICARTA. En dat maakt het zoeken naar deze secundaire bronnen wel extra moeilijk.
Hij had hierover contact met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dit is het antwoord wat hij kreeg:

"Het bestand PICARTA, centrale catalogus van de belangrijkste Nederlandse bibliotheken, geeft deze titel niet omdat archieven niet bij PICARTA zijn aangesloten. Uw informatie aan de beheerders van PICARTA doorgeven is dus zinloos.
Er bestaat inderdaad geen overkoepelend bestand dat de catalogi van alle Nederlandse bibliotheken (inclusief archiefbibliotheken) ontsluit (hiervoor bestaan ook geen plannen), en de beschikbaarheid van oudere publicaties met een lokaal karakter kan een probleem zijn. De digitale vraagbaak van de Koninklijke Bibliotheek verwijst voor publicaties met een lokaal karakter, die niet in PICARTA voorkomen, altijd door naar het betreffende gemeente-, streek- of ander archief. Voor iedere onderzoeker zou het standaardprocedure moeten zijn om zich in dergelijke gevallen tot het lokale archief te wenden en niet blind te varen op PICARTA.
Ondertussen noemt u hier wel een reeel probleem, dat echter in eerste instantie door de archieven zelf opgelost zou moeten worden. U kunt misschien de archiefwereld hierop attenderen door contact op te nemen met het Archievenblad: www.archievenblad.nl
Hein Maassen
Koninklijke Bibliotheek
HPD Informatie "


Peter van Dam schreef ons verder:
"Zo vond ik jaren geleden een tijdschrift genaamd Sprokkelingen dat verscholen zat binnen het archief van de firma Linde Reves-Stokvis in het Nationaal Archief en schreef hierover een artikel dat ik zo dadelijk zal sturen in een PDF. Wat blijkt, dat vele advertenties werden door vooraanstaande kunstenaars gemaakt zoals een Willy Sluiter. Zo fantastisch. Deze firma exporteerde voornamelijk allerlei machinerieën en technische producten naar het voormalig Ned. Indien.
Zo zijn er tal van tijdschriften verborgen gebleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van een groot aantal vakbladen, die vaak niet in bibliotheken zijn opgenomen en werden uitgegeven door uitgeverij Misset dat archief met al die jaargangen zitten in het Gelders Archief."

Zowel Peter van Dam als de Koninklijke Bibliotheek kaarten terecht een flink probleem aan. Zoeken in de tientallen bibliotheek catalogi van de verschillende Nederlandse archiefinstellingen is een crime. En dat terwijl goed archiefonderzoek begint met literatuuronderzoek.
Op het Archiefforum heb ik daarom ook een aparte board LITERATUURONDERZOEK aangemaakt en probeer ik archiefonderzoekers te wijzen op de fantastische collecties tijdschriften, boeken en andere secundaire bronnen binnen archieven en in de bibliotheken van archiefinstellingen. Een belangrijk deel is ook opgenomen in de Archiefzoeker.
Binnen Archieven.nl zijn ook secundaire bronnen bij archiefinstellingen ontsloten, maar dat dekt lang niet de complete lading.