Zoeken in deze blog

19 april 2009

Dagboeken Van Aalst online bij ING

Van Aalst (1866-1939) was één van de bekendste Nederlandse zakenmannen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij was president van zowel de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), als van Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte Van Aalst regelmatig aantekeningen die het volledige spectrum bestreken van zijn zakelijke en politieke bemoeiingen. Als regeringsadviseur, NHM- en NOT-president had hij vaak contact met Nederlandse en buitenlandse gezagsdragers, en was hij bij vrijwel elke economische onderhandeling tussen Nederland en het oorlogvoerende buitenland betrokken.

De collectie dagboeken bestaat uit zes doorgenummerde cahiers met aantekeningen. Zij bevinden zich thans in particulier bezit. De totale omvang is ruim 700 bladzijden. Het in de jaren ’20 of ’30 van de 20e eeuw uitgetypte transcript telt bijna 600 bladzijden.

Bron en meer informatie website ING