Zoeken in deze blog

23 april 2009

Historische Surinaamse kranten

32 kranten uit Suriname voor digitalisering geselecteerd dooor de KB voor de periode 1792-1995.
Lees toelichting: www.kb.nl/hrd/digi/ddd/suriname.html

Het betreft de volgende Surinaamse kranten:

De Banier van Waarheid en Recht 1929-1936
Bataafsche Surinaamsche Courant 1804-1806
Binnenlandsche Surinaamsche Courant 1804-1809
Gazette de Surinam 1792
Geprivilegeerde Surinaamsche Courant 1811-1829
De Kolonist. Dagblad toegewijd aan de belangen van Suriname 1842-1872
Nieuw Suriname 1954-1967
Nieuwe Surinaamsche Courant I 1835-1843
Nieuwe Surinaamsche Courant (II) 1892-1912
[Nieuwe] Surinaamsche Courant en Letterkundig dagblad VIII [1834;] 1835-1841
Het Nieuws 1943-1957 opgericht door A.J. Morpurgo (voorheen redacteur van De Surinamer)
Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft 1794
Surinaamsche Courant = The Surinam Gazette (Nederlands/Engelstalig) 1805-1814
De Surinaamsche Courant I 1790-1795
De Surinaamsche Courant II 1804-1817
Surinaamsche Courant III 1814-1842
Surinaamsche Courant IV 1817-1843
Surinaamsche Courant V 1828-1847
Surinaamsche Courant VI 1829-1843
Surinaamsche Courant IX 1885-1888
Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen 1797-1805
Surinaamsche Courant [en] Gouvernements Advertentieblad VII 1848-1885
De Surinamer 1894-1955
De Surinaamsche Nieuwsvertelder 1785-1793
Suriname. Koloniaal nieuws- en advertentieblad en voorganger Koloniaal Nieuwsblad (1848-1870) 1871-1943
Teutsches Wochenblatt für Surinam 1792-1793
Vrije Stem 1969-1982
Ware Tijd 1957-1995
De West-Indiër en voorganger Surinaamsch Weekblad (1845-1862) 1863-1898
Weeklyksche Surinaamsche Courant 1793-1797
Weeklyksche Woensdaagsche Surinaams(ch)e Courant 1774-1790 (
De West 1909-1960