Zoeken in deze blog

24 juni 2009

Zuiveringscommissie Hilversum

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek heeft het archief van de Zuiveringscommissie Hilversum (1945-1946) verworven. Deze commissie was ingesteld om zuiveringsmaatregelen te treffen tegen ambtenaren van de gemeente Hilversum die tijdens de oorlog de 'Nederlandse zaak' schade hadden berokkend.
Het archief is beperkt openbaar vanwege de voor de privacy van nog levende personen gevoelige informatie. Dit betekent dat de stukken alleen te raadplegen zijn na ondertekening van een verklaring ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat gegevens over nog levende personen uit dit archief niet met naam en toenaam gepubliceerd mogen worden.
(bron: SAGV)