Zoeken in deze blog

18 augustus 2009

The Death of Wolfgang Amadeus Mozart

The Death of Wolfgang Amadeus Mozart: An Epidemiologic Perspective
Richard H.C. Zegers, MD, PhD; Andreas Weigl, PhD; and Andrew Steptoe, DSc
Annals of Internal Medicine. 18 August 2009 | Volume 151 Issue 4 | Pages 274-278


NOS: 'Streptokokken doodsoorzaak Mozart'

Citaat
"Samen met een Britse epidemioloog en een Weense stadsarchivaris onderzocht de Nederlandse oogarts 5014 sterfgevallen uit het jaar voor, tijdens (1791) en na Mozarts dood. In die periode bleek er een epidemie van gevallen van Wassersucht te zijn geweest, met vooral slachtoffers die net als Mozart jonger waren dan 40 jaar".
(Bron:NOS)