Zoeken in deze blog

20 oktober 2009

De Geheimen Archieven van het Ministerie van Justitie

Op 16 oktober j.l. heeft minister van Justitie, mr. E.M.H. Hirsch Ballin, een klein maar niet onbelangrijk deel van het ministeriearchief overgedragen aan het Nationaal Archief. Het betreft een veertiental archiefbestanden, welke deel hebben uitgemaakt van het geheim archiefdepot van het ministerie. Het gaat hier vrijwel steeds om kwesties die de nodige commotie hebben opgeleverd in de samenleving.

De bekende archivaris Henny van Schie van het Nationaal Archief heeft - op mijn verzoek - op zijn interessante weblog een artikel geschreven met de titel: De geheimen archieven van het Ministerie van Justitie. In dit uitvoerige artikel kunt u veel meer lezen over de inhoud van dit archief met grote nieuwswaarde!