Zoeken in deze blog

10 oktober 2009

EU Bookhop zet 12 miljoen scans online

Scanning 12 million pages makes more than 110 000 EU publications available free of charge for download in the EU Bookshop Digital Library. It offers all publications ever edited by the Publications Office on behalf of the EU institutions, agencies and other bodies since 1952.

The EU Bookshop is a valuable information source for citizens, journalists, education professionals, students, librarians, publishers, and anybody interested in Europe, in 50 languages, including the possibility of ordering printed copies.

110 000 EU-publicaties komen vrijdag 16 oktober gratis beschikbaar in de EU Bookshop Digitale Bibliotheek. Het biedt dan alle publicaties ooit uitgegeven door het publicatiebureau namens de EU-instellingen, agentschappen en andere organen sinds 1952.
De EU Bookshop is een waardevolle informatiebron voor burgers, journalisten, onderwijs-professionals, studenten, bibliothecarissen, uitgevers en iedereen met belangstelling voor Europa, in 50 talen.