Zoeken in deze blog

19 november 2009

Burgerlijke stand Nederlands-Indië

Op de website www.roosjeroos.nl zijn ruim 35.000 nieuwe records toegevoegd :

 -  Index overlijden heel Ned.-Indië, RegeringsAlmanakken 1879-1894, : 33.000 records (in samenwerking met Herman Tervoort)
-  Akten overlijden Soerabaja, 1923-1930: 2000 records
-  Indexen huwelijken Sumatra's Westkust, RegeringsAlmanakken 1900-1916:  700 records  (beschikbaar gesteld door Richard Davies)

Correctie:
-         Het RA jaar 1868 bevatte een aantal foutieve data; deze zijn gecorrigeerd

Op de website kan nu gezocht worden in de volgende databases:
1. Indische Burgerlijke Stand voor 1923 : indexen Regerings Almanakken (RA)
    o  Nederlands-Indië - alle gebieden:
        indexen Overlijden RA 1815 t/m 1894; 1907-1911 (149.000 records)
    o  Sumatra’s Westkust (SWK):
        indexen huwelijken RA 1900-1923 (1000 records)

2. Indische Burgerlijke Stand vanaf 1923
    o  Huwelijken Batavia 1924 -1931 (indexen) (2500 records)
    o  Huwelijken Djokjakarta 1933 (akten) (62 records)
    o  Overlijden Djokjakarta 1925-1942 (akten ) (657 records)
    o  Overlijden Pasoeroean 1922– 1940 (akten) (300 records)
    o  Overlijden Celebes en onderhorigheden, de Molukken, Timor en Bima 1923,1933-1935 (akten) (341 records)
    o Overlijden Soerabaja (akten) 1923-1930 (2000 records)

Een missing link in uw stamboom? Mogelijk is deze persoon naar Indië vertrokken! www.roosjeroos.nl

(bericht toegezonden door Roosje Roos)

Geen opmerkingen: