Zoeken in deze blog

11 november 2009

Nederlandse Liederendatabank


Afbeelding: Sint Maarten Eiland Marken, Tekening door Max Nauta ca. 1935  
coll.: Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum

Vandaag, 11 november, is het Sint Maarten.
Kinderen komen aan de deur om een liedje te zingen.
Veel van die liedjes kunt u terug vinden in Nederlandse Liederendatabank van het Meertens Instituut.
In deze databank zitten 125.000 Nederlandse liederen, van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw.
Liefdes-, spot-, geuzen-,  volks-, kinderliederen, religieuze liederen, Sinterklaas- en Kerstliedjes en nog veel meer.
Van sommige liedjes kunt u de melodie beluisteren. Bij elk liedje staat de bron en liedtekst.
Momenteel is het Meertens Instituut in samenwerking met DBNL en de Universiteit van Utrecht bezig een grote database ontwikkelen met 100.000 Nederlandstalige liedteksten uit de periode tot 1900. Dit in het kader van het project Dutch Songs On Line.

WITCHCRAFT: Ontwikkeling van een melodie├źnzoekmachine De oude magneetbanden van de collectie "Onder de groene linde" zijn gedigitaliseerd en via diverse ingangen ontsloten in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut. Alleen ontbreekt nog een ingang op muziek, dat wil zeggen, een mogelijkheid om melodie├źn te identificeren op grond van hun muzikale verschijningsvorm. Bij volksliederen is dat ingewikkeld omdat een melodie zich onder invloed van de orale (mondelinge) overlevering steeds in verschillende gedaanten voordoet. Dat probleem wordt momenteel in theorie opgelost in een NWO-CATCH project, genaamd WITCHCRAFT (acroniem voor: What Is Topical in Cultural Heritage: Content-based Retrieval Among Folksong Tunes). Drie in music information retrieval gespecialiseerde onderzoekers bouwen een melodie├źnzoekmachine die orale variatie aankan.
(Bron: website Meertens Instituut)

Geen opmerkingen: