Zoeken in deze blog

12 november 2009

Ongelukkig geworden handwerkslieden

Deze toegang tot een archief met een opmerkelijke titel kwam ik tegen bij een speurtocht naar documenten over  F.G. Staatskin baron van Brakell tot den Brakell en de N. V. Maatschappij tot Exploitatie der Nieuwe Arnhemsche Courant:
Commissie voor het fonds tot ondersteuning van ongelukkig geworden handwerkslieden te Arnhem 1856-1886.

Volgens de inleiding van de  inventaris is dit fonds opgericht opgericht door de Vereniging Handwerksbloei te Arnhem.
Het archief van de Vereniging Handwerksbloei te Arnhem (1854-1956) zit ook in de collectie van het Gelders Archief. Het doel van deze vereniging was de geestelijke en stoffelijke belangen van werkgevers op het gebied van de ambachtsnijverheid te bevorderen en het in stand houden en beheren van het Frans van Brakell-fonds. Daarnaast ijverde het voor verhoging van loon van de arbeiders en trachtten de patroons beunhazerij tegen te gaan.

Geen opmerkingen: