Zoeken in deze blog

22 december 2009

Hoe Nederland verzoop

De promotie van Marc Hijma morgen aan de faculteit Geowetenschappen is de 500ste promotie dit jaar aan de Universiteit Utrecht. Nog niet eerder vonden in een jaar zoveel promoties plaats aan een Nederlandse universiteit. Het promotieonderzoek van Hijma gaat over het verdronken Nederland van 8000 jaar geleden.

"Marc Hijma beschrijft in zijn proefschrift de verdrinking van het Rijn-Maas systeem in West-Nederland (omgeving Rotterdam) tussen tien- en zesduizend jaar geleden. Sterke ijssmelt en bodemdaling leidden tot een zeer snelle zeespiegelstijging van gemiddeld 60 centimeter per eeuw met een maximum van 2 meter per eeuw. Het ondiepe rivierdal veranderde hierdoor in een getijdenrivier."
Bron: Universiteit Utrecht

Geen opmerkingen: